Resultaten

1 - 10 van de 70 Resultaten
Toon producten van Brunssum
 • Antireclamesticker

  Vraag de gemeente om een antireclamesticker als u geen ongeadresseerde post, zoals reclamefolders, meer wilt ontvangen. NEE/NEE of NEE/JA sticker nodig? Met een NEE/NEE sticker krijgt u geen reclame en huis-aan-huisbladen meer. Maar u krijgt de gemeentegids en de telefoongids ook niet meer. Met de NEE/JA sticker krijgt u nog wel de huis-aan-huisbladen en de gemeentegids. U krijgt geen telefoongids of reclamefolders meer Aanvragen De antireclamesticker kunt u gratis ophalen bij de receptie in het gemeentehuis. Ook kunt u de antireclamesticker aanvragen via www.neeneeneeja.nl, dit kost € 2,95.

 • Snuffelmarkt

  Als u een snuffelmarkt wilt organiseren, dient u uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de markt een melding in te dienen bij de gemeente. Op de snuffelmarkt verkoopt u bijvoorbeeld tweedehands kleding, oude boeken of antiek. Aanvragen Digitaal Aanvraagformulier snuffelmarkt Persoonlijk U kunt uw melding ook in het gemeentehuis indienen. Kosten Het melden van een snuffelmarkt is gratis. Voorwaarden De belangrijkste voorwaarden zijn: U houdt de snuffelmarkt in een gebouw. Dit gebouw is voor publiek toegankelijk. In het bestemmingsplan staat dat u de snuffelmarkt mag organiseren. Als u een snuffelmarkt in een winkel wilt organiseren, dient u een melding in te dienen.

 • Ontheffing openings- en sluitingstijden horeca

  Eigenaren van een horecabedrijf kunnen een ontheffing krijgen voor de openings- en sluitingstijden van hun bedrijf. Dit kan voor het organiseren van een feest of evenement. Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of de ontheffing wordt verleend. Aanvragen U vraagt uw ontheffing aan in het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst telefonisch een afspraak. Kosten Het aanvragen van een ontheffing kost € 125,45. Voorwaarden De belangrijkste voorwaarden zijn: U krijgt de ontheffing maximaal 12 keer per jaar. U organiseert een eenmalig feest of evenement.

 • Horecabedrijf exploitatievergunning

  Als u een horecaonderneming start of overneemt, hebt u een exploitatievergunning horecabedrijf nodig. In de exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze hebben te maken met o.a. openbare orde en veiligheid. Deze voorwaarden staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Aanvragen In een persoonlijk gesprek met de gemeente vraagt u de vergunning aan. Neem voor het inplannen van de afspraak contact op met de gemeente.

 • Onkruidbestrijding

  De gemeente Brunssum bestrijdt onkruid in de openbare ruimte met heet water en hete lucht. Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen is met ingang van 31 maart 2016 in Nederland verboden. Gemeenten zijn dan ook verplicht om over te stappen op een andere manier van onkruidbeheer. Brunssum heeft gekozen voor het bestrijden van onkruid met heet water en hete lucht. Plaatselijk zal het onkruid worden weggeborsteld. Het streven blijft om de openbare ruimte zo netjes mogelijk te houden door onkruid zoveel mogelijk te beperken. De mechanische bestrijding is echter veel arbeidsintensiever én minder effectief dan chemische. De gemeente verwacht dan ook dat in de nieuwe situatie sprake zal zijn van enige permanente onkruidgroei. Eigen stoep De gemeente roept inwoners op om een handje mee te helpen door bijvoorbeeld de eigen stoep onkruidvrij te houden. Vermijd daarbij bestrijdingsmiddelen (chloor, schoonmaakazijn, andere middelen), gebruik liever een milieuvriendelijke borstel, schoffel of onkruidmes.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder en heeft u een auto? Kunt u uw auto niet parkeren op eigen erf, garage of oprit? Dan kunt u een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de buurt van uw huis aanvragen. Alleen U mag uw auto daar neerzetten. Bij de parkeerplaats plaatst de gemeente het bord gehandicaptenparkeerplaats. Hierop staat het kenteken van uw auto. Deze gehandicaptenparkeerplaats wordt ingericht op een bestaande parkeergelegenheid binnen 100 meter. Voorwaarden U komt uitsluitend in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als u: In het bezit bent van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart ofwel type B). Niet beschikt over een garage of een andere parkeermogelijkheid op eigen terrein. Is er wel een eigen parkeermogelijkheid, maar is deze onbruikbaar door de aard van de handicap en ook niet aanpasbaar, dan komt u mogelijk toch in aanmerking. Daarnaast moeten de beschikbare parkeerplaatsen dusdanig vaak bezet zijn dat parkeren in de directe omgeving van uw woning of bestemming vaak niet mogelijk is. De gemeente beoordeelt of hier in uw situatie sprake van is. De gemeente let er ook op dat de verkeersveiligheid en het doelmatig gebruik van de weg niet worden verstoord door de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats. Aanvragen Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats doet u: Digitaal Aanvragen gehandicaptenparkeerplaats (inloggen met DigiD) Na ontvangst van het formulier zal de gemeente contact met u opnemen voor het maken van een afspraak om de situatie ter plaatste te bekijken. Telefonisch Ook kunt u telefonisch een afspraak maken. De gemeente komt dan bij u thuis met het aanvraagformulier en bekijkt dan ook direct de situatie en oordeelt of u in aanmerking komt. Wat heeft u nodig? U heeft nodig:  uw Europese gehandicaptenparkeerkaart (type B); het kentekenbewijs van uw auto (met daarop kenteken en tenaamstelling). Kosten € 240,55.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf en voor kinderen tot 16 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten. Aan wie verstrekt de gemeente uw persoonsgegevens? Alle overheidsorganisaties zoals Belastingdienst en UWV gebruiken uw persoonsgegevens. Ook als u geheimhouding hebt, kunnen wij aan deze organisaties gegevens doorgeven. Met geheimhouding krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet: advocaten, tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure niet-commerciële bedrijven of instellingen,  de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) De gemeente verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming nooit gegevens aan commerciële bedrijven of particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie). Aanvragen Digitaal Aanvraagformulier geheimhouding persoonsgegevens (inloggen met DigiD) Persoonlijk U maakt voor het persoonlijk aanvragen aan de balie een afspraak. De gemeentewinkel van de gemeente Brunssum is de komende tijd beperkt open. Dit is een gevolg van de maatregelen die de rijksoverheid heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Door de beperkte openstelling voor het aanvragen van producten (dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur) wil de gemeente Brunssum fysieke contacten beperken en daarmee de gezondheid van bezoekers en eigen medewerkers beschermen. Voor het maken van een afspraak tijdens deze beperkte openingstijden neemt u telefonisch contact op met de gemeente via (045) 527 85 55. Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan het wijzigen van geheimhouding. Benodigdheden Doet u de aangifte persoonlijk dan heeft u een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) nodig. Digitaal heeft u een DigiD nodig.  Nieuwsgierig aan welke instanties de gemeente persoonsgegevens verstrekt? Kijk voor meer informatie over het verstrekken van persoonsgegevens op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

 • Privacyrechten van burgers

  De gemeente Brunssum gaat veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Toch kan het voorkomen dat u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw gegevens of dat u het ergens niet mee eens bent. Hieronder wordt beschreven welke rechten u hebt. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Uw rechten  U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken: Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente. Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren? Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is. Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens. U begint altijd met het inzien van uw persoonsgegevens. Indienen verzoek U wilt inzien welke persoonsgegevens de gemeente van u verwerkt? Dien dan een verzoek in. Binnen 4 weken krijgt u een reactie en uitnodiging om de gegevens te komen bekijken. U dient zich hierbij te kunnen legitimeren. Digitaal Verzoek inzage persoonsgegevens (inloggen met DigiD) Post Dien uw verzoek schriftelijk in bij de gemeente Brunssum. Persoonsgegevens aanvullen, verbeteren of verwijderen? Wilt u na het inzien van de gegevens deze laten aanvullen, verbeteren of verwijderen? U kunt dan de gemeente verzoeken indienen waarbij u aangeeft welke wijziging u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen 4 weken reageren.

 • Terras exploiteren

  Bent u horecaondernemer en wilt u graag een terras voor of bij uw zaak, dan moet u hiervoor een melding doen bij de gemeente. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een terrasmelding moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen: bij het plaatsen van het terras moet er voldoende ruimte overblijven voor voetgangers. De minimale doorloop voor voetgangers die over moet blijven is 1,2 meter; u moet voldoen aan de gestelde eisen over het uiterlijk van het terras. Aanvragen Bij de melding geeft u de volgende gegevens door: naam en adres van het horecabedrijf: de afmeting van het terras; de indeling en uitvoering van het terras (tekening schaal 1 : 100). de data dat het terras open is (horecaseizoen) gewenste openingstijden van het terras een horecavergunning, indien van toepassing een geldig identiteitsbewijs Meld bovenstaande onderdelen schriftelijk bij de gemeente. Kosten Voor een melding van een terras brengt de gemeente geen leges in rekening. Meer informatie Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Lees ook de Nadere regels terrassen. (pdf, 194 Kb)

 • Reclamemateriaal verspreiden

  U mag op straat of huis aan huis gewoon reclame verspreiden zoals folders en proefmonsters. Ook reclame verspreiden achter ruitenwissers van auto’s is toegestaan. De gemeente let wel op de gevolgen voor openbare orde en zedigheid. Zo mag de reclame bijvoorbeeld geen opruiend karakter hebben of seksueel getinte afbeeldingen bevatten. Voorwaarden Voor het verspreiden of openlijk aanbieden van geschreven of gedrukte stukken dan wel afbeeldingen onder het publiek dient aan een aantal regels te worden voldaan: Het verspreiden of openlijk aanbieden van geschreven of gedrukte stukken dan wel afbeeldingen onder het publiek is toegestaan op iedere dag tussen 9 uur en 18 uur en op koopavonden tot 21 uur. De verspreider is verplicht de geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen direct op te ruimen of te laten opruimen, indien deze in de omgeving van de plaats van uitreiking op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats worden weggeworpen of zijn achtergebleven. De verspreider mag geen overlast veroorzaken voor winkelend publiek en overige voetgangers en gebruikers van de openbare ruimte. Aanwijzingen, gegeven door ambtenaren van politie, dan wel andere bevoegde ambtenaren, dienen te worden opgevolgd. De verspreider is verplicht de schade die hij door zijn handelen aan gemeentelijke eigendommen of eigendommen van derden toebrengt te vergoeden en voorts dient hij alle mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente dan wel derden ten gevolge van zijn handelen schade zullen lijden.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties