Resultaten

1 - 10 van de 283 Resultaten
Toon producten van Bunnik
 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Als u schade heeft geleden door toedoen van de gemeente, dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is in principe aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld.   Als u de gemeente aansprakelijk wilt stellen, dan moet u bij uw aansprakelijkstelling: •    motiveren dat u schade heeft geleden; •    aangeven waarom u van mening bent dat de gemeente de schade heeft veroorzaakt.

 • Adresonderzoek

  Als er bij u iemand is ingeschreven die daar niet (meer) woont, dan geeft u dat door aan de gemeente met het aanvraagformulier Onderzoek adresgegevens (zie de link hieronder).   De gemeente start dan een adresonderzoek. De onderzoeksprocedure kan enkele maanden duren.

 • AED

  Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat helpt bij het reanimeren van iemand met een hartstilstand. De AED geeft precies aan wat een hulpverlener moet doen. Het apparaat analyseert de hartactie van het slachtoffer en geeft vervolgens aan of de persoon in kwestie gereanimeerd moet worden. In het laatste geval dient het apparaat een elektrische schok toe. Binnen 6 minuten reanimeren verhoogt de kans dat iemand de hartstilstand overleeft.   In het gemeentehuis hangen AED's ter beschikking van burgers. Verder zijn de AED's te vinden op verschillende locaties in de gemeente Bunnik. Ook bedrijven en instellingen kunnen een AED aanschaffen. U herkent een AED aan het groen-witte logo.   Neem voor algemene informatie over hulpverlening en reanimatie contact op met de plaatselijke EHBO-afdeling. U vindt de link naar hun website hieronder.

 • Afvalinzameling

  Het RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) verzorgt de afvalinzameling in de gemeente Bunnik. Op de website van het RMN vindt u alle informatie over afval (zie de link hieronder). Rechts op het scherm staan een aantal onderwerpen die voor Bunnik om een specifieke toelichting vragen.

 • Vergunning voor het afvoeren van afvalstoffen en afvalwater

  Het is voor een aantal afvalstoffen niet toegestaan om ze zelf af te voeren, met name wanneer dit schadelijk is voor het milieu. Wanneer u dit wilt doen, heeft u een ontheffing nodig. Deze kunt u bij de gemeente aanvragen voor de volgende gevallen:  u draagt de gevaarlijke afvalstoffen, waaronder bedrijfsafvalstoffen over aan een persoon die niet over een hiervoor geschikte vergunning beschikt; u wilt afvalwater of afvalstoffen lozen bij het inzamelen en transporteren van afvalwater; u wilt verboden gevaarlijke afvalstoffen hergebruiken of afvoeren; u wilt de afvalstoffen zoals gft-afval buiten verbranden waar het niet toegestaan is.

 • Ontheffing lozen afvalwater

  Lozen van afvalwater is in principe alleen toegestaan op het hoofdriool en niet daarbuiten. Wanneer uw woonhuis of bedrijfspand nog niet aangesloten is op het hoofdriool zijn er tijdelijke oplossingen. Zo kunt u in de tussentijd bij de gemeente een ontheffing aanvragen om huishoudelijk afvalwater, koelwater of bedrijfsafvalwater te kunnen lozen. Voor het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater zoals rivieren en meren moet u ook goedkeuring krijgen van het waterschap. De gemeente zal per geval beoordelen of u in aanmerking komt voor een ontheffing. Aan de ontheffing en het lozen van water kunnen daarom bijzondere voorwaarden worden gesteld.

 • Alarm

  Bij gevaar wordt u gewaarschuwd door geluidswagens van de politie of de brandweer. U hoort van de politie of de brandweer wat er aan de hand is en wat u moet doen. Bij groter gevaar hoort u sirenes. Als de sirene gaat in Bunnik, dan gaat u het dichtstbijzijnde gebouw binnen of laat anderen bij u binnen. Sluit deuren en ramen en als u automatische luchtverversing heeft, dan zet u die uit. Zet de radio of de tv aan of kijk op de website Crisis.nl. Zo hoort u wat er aan de hand is en wat u moet doen. Wacht daarop en blijf binnen!   Sirene wordt NL-Alert in 2020 In 2020 zal het systeem van de sirene volledig vervangen worden door NL-Alert. Een van de grootste voordelen van NL-Alert is dat het bij alle noodsituaties kan worden ingezet om mensen te waarschuwen en te informeren over wat er aan de hand is en wat zij het beste kunnen doen.   Op Crisis.nl vindt u ook een lijst van spullen die u in huis zou moeten hebben bij een ramp.   Zie de links hieronder voor meer informatie.

 • Vergunning alcohol schenken in horecabedrijven

  Als u alcohol wilt verkopen en/of schenken in het openbaar, dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. De Drank- en Horecawet kent een onderscheid in een vergunning voor een commercieel horecabedrijf zoals een café, restaurant en slijterij en een paracommerciële instelling . In deze laatste categorie vallen geen bedrijven, maar instellingen zoals verenigingen en stichtingen die zich richten op recreatieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige activiteiten, zoals sportkantines, jongerencentra en buurthuizen.   In de volgende gevallen moet u een (nieuwe) vergunning aanvragen: • U wilt een horecabedrijf starten of overnemen. • U wilt alcohol schenken in een kantine van een vereniging of stichting. • De rechtsvorm van de onderneming verandert. • De bestuurders van de rechtspersoon veranderen (wijziging van directie of bestuur).

 • Antireclamesticker

  Als u geen ongeadresseerde post, zoals reclamefolders wilt ontvangen, kunt u bij de gemeente een antireclamesticker ophalen. De antireclamesticker is gratis.   Er zijn twee stickers: Met een NEE/NEE-sticker krijgt u geen reclame en geen huis-aan-huisbladen. Met de NEE/JA-sticker krijgt u geen reclame, maar wel huis-aan-huisbladen. Ga voor meer informatie over ongewenste reclame en folders naar de Rijksoverheid (zie de link hieronder)

 • Archief van de gemeente: Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

  Het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht bestaat sinds 2010. Het is de opvolger van het Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug. Het RHC is een regionaal samenwerkingsverband op het gebied van historische informatie tussen de volgende gemeenten in het zuidoosten van de provincie Utrecht: Bunnik Houten Rhenen Utrechtse Heuvelrug Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede Contactgegevens en openingstijden vindt u op de website van het RHC. Zie de link hieronder.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties