Resultaten

1 - 10 van de 194 Resultaten
Toon producten van Buren
 • Omgevingswet

  Op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet van kracht. Verschillende wet- en regelgevingen voor de leefomgeving van inwoners komen bij elkaar in de Omgevingswet. De Omgevingswet maakt het makkelijker om zelf iets te doen in uw omgeving. Op dit moment zijn er tientallen wetten en honderden regelingen voor de leefomgeving. Zo zijn er regels voor onder andere de natuur, het…

 • Geslachtswijziging

  Als u de overtuiging hebt dat u tot het andere geslacht behoort, kunt u bij de gemeente een verzoek doen om het geslacht op uw geboorteakte te wijzigen. Dit verzoek kunt u alleen doen in de gemeente waar u geboren bent. Bekijk hier hoe u de wijziging aanvraagt en wat u daarvoor nodig hebt.

 • Dorpenronde

  In een omgevingsvisie staan de thema’s die voor gemeente en inwoners belangrijk zijn, zoals wonen, bedrijvigheid, natuur, landschap, water, energieproductie en milieu. Als de omgevingsvisie definitief is, vindt u hierin alle doelen die de gemeente heeft op deze thema’s. De gemeente gebruikt een omgevingsvisie als inwoners en ondernemers nieuwe plannen hebben voor bijvoorbeeld woningen, bedrijven of zonneweides. In de omgevingsvisie leest…

 • Melding modder op de weg

  In de oogsttijd en de natte herfstmaanden zorgt klei, die van landbouw- en loonwerkvoertuigen afkomt, voor verraderlijk gladde wegen. Dit kan leiden tot verkeersongevallen, soms met ernstige afloop. We willen onveilige situaties op de weg voorkomen.

 • Handhavingsverzoek

  Als voorschriften van de gemeente niet worden nageleefd, heeft de gemeente een plicht tot handhaven. De gemeente kan echter niet alles controleren. Met een handhavingsverzoek wijst u de gemeente op situaties die in strijd zijn met wet- en regelgeving. Het is vervolgens aan de gemeente om nader onderzoek te doen en een besluit te nemen. De gemeente kan besluiten te…

 • Glasvezel

  Selecta infratechniek gaat voor KPN/Digitale Stad glasvezel aanbrengen in het buitengebied en zeven kleine kernen van de gemeente Buren. Dit voeren ze uit in zeven fases. Naar verwachting vinden de werkzaamheden half mei tot eind 2019 plaats. Daarna zijn de huisaansluitingen aan de beurt. Hoe vindt de aanleg van glasvezel plaats? Misschien heeft u de werknemers van Selecta Infratechniek al…

 • Rolstoel en scootmobiel

  Sinds 2017 zijn er in gemeente Buren vijf uitleenpunten voor scootmobiels. In Maurik, Buren, Kerk-Avezaath, Lienden en Beusichem/Zoelmond kunnen bewoners een scootmobiel lenen. Snel, eenvoudig en gratis! Slecht ter been Inwoners van gemeente Buren die slecht ter been zijn kunnen gratis een scootmobiel lenen om erop uit te gaan. Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, langs familie en vrienden te gaan…

 • Samen op weg naar een lokaal sportakkoord in Buren!

  Maandag 15 juli 2019 vond in dorpshuis De Oude School in Zoelen de startbijeenkomst plaats voor een lokaal sportakkoord. Het doel van dit sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken en er daarbij voor te zorgen dat iedereen in een veilige, gezonde omgeving met plezier kan sporten en bewegen. Sportformateur Tjienta van Pelt van…

 • Visvergunning

  De gemeente Buren en Hengelsportvereniging Het Snoekje uit Maurik zijn recent overeengekomen dat er in een aantal vijvers in Maurik, zoals de vijvers rondom het gemeentehuis, gevist mag worden. De gemeente heeft een machtiging verstrekt aan Hengelsport Federatie Midden Nederland om de gemeentewateren op te nemen in de VISpas en Kleine VISpas. Dit betekent dat iedereen in Nederland die in…

 • Herbouw varkenshouderij Kapel-Avezaath

  Laatste wijziging: 13 mei 2019 Op 27 juli 2017 is varkenshouderij Sebava aan de Burensewal 3 in Kapel-Avezaath afgebrand. Na de sanering is het bedrijf gestart met plannen voor herbouw. Bevoegd gezag voor de herbouw is provincie Gelderland. Dat betekent dat zij de plannen en de aanvraag voor een omgevingsvergunning (laten) toetsen op wet- en regelgeving en toezien op de…

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties