Resultaten

1 - 10 van de 245 Resultaten
Toon producten van De Ronde Venen
 • Verkeersontheffing

  Voor een aantal inrijdverboden kunnen bewoners of belanghebbenden een permanente verkeersontheffing aanvragen. Het gaat om: Botshol eenrichtingverkeer Achtervlietpad (fietspad)

 • Kroonring aanvragen

  PMD-afval verzamelt u in de daarvoor bestemde zakken. De zakken kunt u ophalen bij sommige Deze hangt u op aan een kroonring in de buurt. Een kroonring is een soort kapstok aan een lantaarnpaal.

 • Schade aan schoolgebouw melden

  Bent u schoolbestuurder en hebt u schade aan een schoolgebouw? In sommige gevallen vergoedt de gemeente dit. 

 • Zorgaanbieders

  De gemeente heeft met zorgaanbieders van Jeugdhulp en Wmo een overeenkomst afgesloten.

 • Inzameling bedrijfsafval

  Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen.

 • Inkoop en aanbesteding

  Ieder jaar stelt de gemeente een Inkoopjaarplan vast. Hierin staan alle inkopen en aanbestedingen die in voorbereiding zijn bij de gemeente.

 • Klein chemisch afval inleveren

  De gemeente zamelt klein chemisch afval (KCA) apart in. Dit doet de gemeente omdat het milieuproblemen veroorzaakt als het in de afvalverbranding terecht komt. Denk aan lege batterijen, accu’s, verfpotten, resten schoonmaakmiddelen of olieproducten.

 • Bijzondere bijstand aanvragen

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en bezittingen. Hoe hoger uw inkomen en vermogen is, hoe lager het bedrag is dat u krijgt. Nu bijzondere bijstand aanvragen

 • Geregistreerd partnerschap beëindigen

  Voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap gaat u naar een notaris of advocaat. In sommige gevallen moet u met uw advocaat naar de rechter. Het geregistreerd partnerschap is pas beëindigd nadat het is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Een geregistreerd partnerschap eindigt ook als: u het geregistreerd partnerschap laat omzetten in een huwelijk 1 van beiden komt te overlijden of langdurig wordt vermist

 • Eenmalige subsidie aanvragen

  Eenmalige subsidies zijn bedoeld voor eenmalige, vernieuwende activiteiten of bijzondere projecten, buiten de reguliere werkzaamheden van een vereniging, stichting of instelling om. Om eenmalige subsidie aan te vragen heeft u eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2 nodig. Bent u inwoner en wilt u de leefbaarheid in uw straat, buurt of wijk vergroten? Dan kunt u, met uw DigiD, bewonersbudget aanvragen. Nu eenmalige subsidie aanvragen, met DigiD Nu eenmalige subsidie aanvragen, met eHerkenning

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties