Resultaten

1 - 10 van de 109 Resultaten
Toon producten van Diemen
 • Achternaam voor uw kind kiezen

  Afspraak maken U kunt kiezen of uw eerste kind de achternaam van de moeder, vader of duomoeder krijgt. Elk volgend kind uit dezelfde relatie krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind.  Geeft u uw keuze niet door? Dan krijgt uw kind automatisch een achternaam. Het hangt van uw gezinssituatie af welke achternaam uw kind automatisch krijgt. Kijk voor meer informatie over achternamen op Rijksoverheid.nl.

 • Activiteit organiseren

  Een klein evenement is bijvoorbeeld een rommelmarkt, straatfeest of buurtbarbecue. Op kleine evenementen zijn weinig mensen aanwezig. Kleine evenementen zorgen ook voor weinig overlast voor bewoners en verkeer. U moet een klein evenement melden bij de gemeente.

 • Adresonderzoek aanvragen

  Bij de gemeente moet iedereen ingeschreven staan op een adres. Dat kan een woon- of briefadres zijn. Als iemand twijfelt of adresgegevens wel kloppen, moet de gemeente een administratief onderzoek starten. Staat er iemand op uw adres ingeschreven die daar niet woont? Vraag de gemeente om een adresonderzoek. Ook instanties die adresgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) gebruiken, kunnen een onderzoek vragen.

 • AED-apparaat gebruiken

  Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Het apparaat helpt bij een hartstilstand. De AED geeft stroomstootjes waardoor het hart weer gaat kloppen. Als iemand binnen 6 minuten gereanimeerd kan worden, is de kans groter dat hij of zij gered wordt. Iedereen mag een AED-apparaat gebruiken. Het apparaat vertelt u namelijk precies wat u moet doen. Er zijn ook burgerhulpverleners die opgeroepen kunnen worden bij een spoedgeval. Een burgerhulpverlener heeft een training gevolgd en kan reanimeren.

 • Afvalwater lozen

  Afvalwater is water dat u kwijt wilt. U kunt afvalwater lozen in de bodem, het oppervlaktewater of het riool. U moet zich daarbij houden aan de regels. Er zijn algemene regels. U mag bijvoorbeeld geen olie wegspoelen. Lees meer over de algemene regels op de website van InfoMil. Er zijn specifieke regels voor:

 • Afwijken van het bestemmingsplan

  Als u een bouwplan heeft, moet u controleren of uw plannen in het bestemmingsplan van de gemeente passen. Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag dan aan de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan.  Er zijn verschillende manieren waarop u van het bestemmingsplan kunt afwijken:

 • Alarm bij gevaar

  Bij gevaar wordt u gewaarschuwd door geluidswagens van de politie of de brandweer.  Bij groter gevaar hoort u sirenes. Zet de radio of de tv aan of kijk op de website Crisis.nl.  Of installeer de NL-Alert app. U ontvangt direct informatie bij een noodsituatie.  

 • Alcohol schenken en verkopen

  Een ondernemer moet een drank- en horecavergunning hebben om alcoholische dranken te schenken. Er zijn drie soorten drank- en horecavergunningen: horecabedrijf (Model A) slijterijen (Model A) paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines (Model B) U moet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

 • Alcohol tijdelijk schenken

  Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen een ontheffing aanvragen. Bijvoorbeeld met Koningsdag. Daarmee mag u tijdelijk zwak alcoholhoudende dranken verkopen, zoals bier en wijn.  U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen achter elkaar.

 • Algemene plaatselijke verordening

  De Algemene plaatselijke verordening (APV) geldt binnen het grondgebied van de gemeente Diemen. De gemeenteraad stelt de APV vast, op grond van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 149 van de Gemeentewet. Uitvoering van de APV wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties