Resultaten

1 - 10 van de 123 Resultaten
Toon producten van Drenthe
 • Aanleggen van kabels in provinciale (vaar)weg, verzoek

  Overheden en bedrijven die leidingen of kabels willen aanleggen in, onder of langs door de provincie beheerde (vaar)wegen, moeten daarvoor bij de provincie per legging een verzoek indienen. De aanvraag voor de aanleg van kabels en leidingen wordt rechtstreeks ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie.

 • Aanwijzing zwemlocaties, inzage

  De provincie wijst elk jaar de locaties aan waar het publiek tijdens het zwemseizoen mag zwemmen. Bent u het niet eens met de aangewezen locaties? Tijdens de inzageperiode kunt u reageren.

 • Algemeen verbindende voorschriften door provincie, terinzagelegging

  Provinciale regels en verplichtingen staan beschreven in provinciale besluiten. U kunt provinciale besluiten gratis inzien op het provinciehuis.

 • Archiefbescheiden ouder dan 20 jaar overbrengen, machtiging opschorting

  Archiefstukken ouder dan 20 jaar worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Wilt u het overbrengen van bepaalde archiefstukken naar een archiefbewaarplaats uitstellen? Vraag dan een uitstel aan bij de provincie.

 • Archiefbescheiden, machtiging beperking openbaarheid

  Archiefstukken ouder dan 75 jaar mogen openbaar gemaakt worden. In bijzondere gevallen verleent de overheid speciale machtingen om de openbaarmaking tegen te houden.

 • Archiefbewaarplaats, goedkeuring plannen voor verandering

  Decentrale overheden moeten bouwplannen voor archiefbewaarplaatsen bij de provincie indienen. Decentrale overheden zijn bijvoorbeeld gemeenten, waterschappen en politie. 

 • Badinrichting oprichten, wijzigen of uitbreiden, melding

  Wilt u een zwembad beginnen, wijzigen of uitbreiden en daarbij openstellen voor publiek? Dan bent u verplicht hiervan een melding te doen. U doet de melding bij de provincie.

 • Badinrichting, ontheffing voorschriften

  Er gelden voorschriften bij het openen van een publiekszwembad. Wilt u als houder van een zwembad vrijstelling van 1 of meerdere voorschriften aanvragen? U kunt in bijzondere gevallen ontheffing krijgen van de voorschriften. U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

 • Begroting en jaarrekening van gemeenten of gemeenschappelijke regelingen, goedkeuring door provincie

  De provincie controleert ieder jaar of de begrotingen van gemeenten en van gemeenschappelijke regelingen in balans zijn. Is de begroting niet in balans? De provincie plaatst de gemeente of de gemeenschappelijke regeling onder toezicht.

 • Bemaling beinvloeding bodemverontreiniging

  Met dit formulier kunt u een melding maken van een bemaling die onder de invloedsfeer van een bodemverontreiniging ligt (Wet bodembescherming, artikel 28, derde lid).

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties