Resultaten

1 - 10 van de 76 Resultaten
Toon producten van Drimmelen
 • Tijdelijke inkomensondersteuning voor ondernemers (Tozo 2)

  Nederland is getroffen door het coronavirus. Dit virus heeft een grote impact op onze samenleving, in de eerste plaats voor de volksgezondheid. De maatregelen die zijn getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan raken vele ondernemers en zelfstandige zonder personeel (zzp’ers). Die kunnen door de maatregelen hun beroep of bedrijf niet of moeilijk uitoefenen. Het kabinet heeft een noodpakket, dat uit diverse maatregelen bestaat, beschikbaar gesteld voor ondernemers. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van deze maatregelen.

 • Identiteitskaart

  Een ID-kaart vraagt u persoonlijk aan op het gemeentehuis. Na ongeveer een week kunt u uw nieuwe ID-kaart zelf afhalen. Een ID-kaart voor volwassenen is 10 jaar geldig. Voor jongeren tot 18 jaar is een ID-kaart 5 jaar geldig.

 • Rijbewijs

  Een rijbewijs vraagt u persoonlijk aan op het gemeentehuis. Na ongeveer een week kunt u uw rijbewijs zelf afhalen.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuizing binnen of naar de gemeente Drimmelen.

 • Afvalinzameling

  Huisvuil wordt aan huis opgehaald. Op de afvalkalender kunt u zien welk afval wanneer wordt ingezameld. Al het afval moet vóór 07.30 uur op de inzameldag worden aangeboden. Berichtgeving over afvalinzameling vindt u ook in 't Carillon en www.facebook.com/drimmelengemeente en de afvalkalender in de gemeentegids.

 • Milieustraat

  Afval scheiden loont. Dit is goed voor uw portemonnee en voor het milieu! Bij de milieustraat in Terheijden kunt u uw afval inleveren. Het soort afval bepaalt of u langs de betaalroute moet of langs de gratis route. Breng altijd een legitimatiebewijs mee!

 • Bijzondere bijstand

  Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand. Voor het aanvragen van bijzondere bijstand geldt de Participatiewet met minimum normen voor inkomen en beperkingen voor het hebben van eigen vermogen. Bij een inkomen boven het minimum wordt een deel of soms heel het inkomen boven het minimum aangemerkt als beschikbaar geld om zelf in de kosten van de aanvraag om bijzondere bijstand te voorzien.

 • Schuldhulpverlening

  Heeft u schulden? Met schuldhulpverlening gaat de gemeente samen met u op zoek naar oplossingen.

 • WOZ waarde

  Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het vorige jaar. Deze waarde heet de WOZ-waarde, de datum heet de waardepeildatum. De waarde die de gemeente bepaalt, heet WOZ-beschikking. Deze vindt u op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u iets bouwen of verbouwen? Slopen? Wilt u een boom kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties