Resultaten

1 - 10 van de 75 Resultaten
Toon producten van Drimmelen
 • Identiteitskaart

  Een ID-kaart vraagt u persoonlijk aan op het gemeentehuis. Na ongeveer een week kunt u uw nieuwe ID-kaart zelf afhalen. Een ID-kaart voor volwassenen is 10 jaar geldig. Voor jongeren tot 18 jaar is een ID-kaart 5 jaar geldig.

 • Rijbewijs

  Een rijbewijs vraagt u persoonlijk aan op het gemeentehuis. Na ongeveer een week kunt u uw rijbewijs zelf afhalen.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuizing binnen of naar de gemeente Drimmelen.

 • Afvalinzameling

  Huisvuil wordt aan huis opgehaald. Op de afvalkalender kunt u zien welk afval wanneer wordt ingezameld. Berichtgeving over afvalinzameling vindt u ook in 't Carillon en www.facebook.com/drimmelengemeente en de afvalkalender in de gemeentegids.

 • Milieustraat

  Afval scheiden loont. Dit is goed voor uw portemonnee en voor het milieu! Bij de milieustraat in Terheijden kunt u uw afval inleveren. Het soort afval bepaalt of u langs de betaalroute moet of langs de gratis route. Breng altijd een legitimatiebewijs mee!

 • Bijzondere bijstand

  Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand.

 • Schuldhulpverlening

  Heeft u schulden? Met schuldhulpverlening gaat de gemeente samen met u op zoek naar oplossingen.

 • WOZ waarde

  Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het vorige jaar. Deze waarde heet de WOZ-waarde, de datum heet de waardepeildatum. De waarde die de gemeente bepaalt, heet WOZ-beschikking. Deze vindt u op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u iets bouwen of verbouwen? Slopen? Wilt u een boom kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Sloopmelding

  Wilt u een pand slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan hebt u meestal geen vergunning nodig. Maar vaak moet u dit wel melden bij de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties