Resultaten

1 - 10 van de 239 Resultaten
Toon producten van Dronten
 • Infographic afvalkosten 2021

  Infographic afvalkosten 2021

 • Rijbewijs aanvragen of verlengen

  Het aanvragen, verlengen en ophalen van een rijbewijs doet u zelf. U doet dit in de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Adoptie

  Hebt u een buitenlands kind geadopteerd? Dan meldt u dit bij de gemeente, zodra uw adoptiekind in Nederland is.

 • Onderhandse aanbesteding

  De gemeente vraagt bij meervoudige onderhandse aanbestedingen vanaf € 50.000,- (bij diensten en leveringen) en vanaf € 150.000,- (bij werken) minimaal drie offertes aan. Wij nodigen hier, uiteraard bij gebleken geschiktheid, minimaal één plaatselijke partij uit.

 • Belastingen

  De gemeente heft verschillende soorten belastingen, zoals hondenbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. De gemeente heeft het innen van de belastingen uitbesteed aan het GBLT.

 • Erkenning van een kind en naamskeuze

  De erkenning mag u in elke gemeente in Nederland doen. U kunt uw kind op verschillende momenten erkennen: vóór de geboorte; bij de geboorteaangifte; na de geboorteaangifte.

 • Vreemdelingenpaspoort aanvragen

  Woont u hier zonder de Nederlandse nationaliteit? En kunt u geen paspoort uit het land van herkomst krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Het is ook een identiteitsbewijs.

 • Echtscheiden

  Een scheiding regelt u met een advocaat bij de rechtbank. Zodra uw scheiding is geregeld, meldt u of uw advocaat dit bij de gemeente. Uw echtscheiding is pas definitief als dit verwerkt is in de burgerlijke stand van de gemeente.

 • 103 vastgestelde laadlocaties in de openbare ruimte

  Verkeersbesluit met 103 vastgestelde laadlocaties Op de plankaarten staan de vastgestelde laadlocaties in de openbare ruimte aangeduid. Daarnaast kunt u de volledige lijst met locaties raadplegen.

 • Milieumelding

  De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt namens de gemeente Dronten milieutaken. Dit is op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zij zijn te bereiken op 0320-265400.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties