Resultaten

1 - 10 van de 180 Resultaten
Toon producten van Druten
 • Marktplaats aanvragen

  Wilt u een plaats op de weekmarkt (vrijdag van 14.00-18.00 uur) innemen, dan hebt u een marktvergunning nodig. De markt vindt plaats op De Markt in Druten. Wilt u een plaats op de  weekmarkt hebben? Dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

 • Seksbedrijf starten

  Als u een seksbedrijf wilt starten, overlegt u eerst met de gemeente of dit kan en of u een vergunning nodig hebt. Ook wanneer uw seksbedrijf wordt overgenomen of stopt, meldt u dit bij de gemeente. Seksbedrijven zijn bijvoorbeeld: seksbioscopen bordelen escortbedrijven erotische massagesalons

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Schoolbegeleidingsdienst (SBD)

  Een Schoolbegeleidingsdienst (SBD) helpt basisscholen bij organisatorische problemen en met onderwijsbegeleiding.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt: hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien;  welke materialen er gebruikt worden; of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving;  of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft. De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente. Op de website www.welstandsnotas.nl/druten/ staat de Welstandsnota van de gemeente Druten. Deze site is niet geheel actueel meer, maar hierin staan wel de gebiedscriteria waaraan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap aan toetst. Medio 2016 zal de huidige Welstandsnota worden geactualiseerd, mede naar aanleiding van de wetswijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de ambtelijke samenwerking met de gemeente Wijchen.

 • Milieu, vergunning of melding

  Vergunningsplichtige bedrijven Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Vroeger heette dit de milieuvergunning. Een bedrijf heeft een omgevingsvergunning bijvoorbeeld nodig als het veel energie verbruikt, de lucht vervuilt of geluidsoverlast veroorzaakt. U kunt een omgevingsvergunning aanvragen of een vergunningencheck doen op de website van www.omgevingsloket.nl Meldingsplichtige bedrijven Niet alle bedrijven hebben een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig. Sommige bedrijven hoeven alleen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit te doen. Kijk voor meer informatie, of voor een meldingencheck op de website www.aimonline.nl

 • Gemeentearchief bekijken

  Wilt u iets weten over de geschiedenis van uw familie (stamboomverkenning), woonhuis of de gemeente zelf? Heeft u informatie nodig voor een werkstuk, scriptie of publicatie over de gemeente? Het Gemeentearchief kan dit soort vragen vaak beantwoorden. Archieven gemeente Druten Sinds 2006 beheert het Regionaal Archief Nijmegen de archieven van de voorgangers van de gemeente Druten tot 1984. Voor inzage in het archief vanaf 1984 kunt u contact opnemen met de gemeente Druten. Het Regionaal Archief Nijmegen beheert voor diverse gemeenten het archief, waaronder die van de gemeente Druten. Daarnaast archiveert men gegevens van bedrijven. Verder bewaart het archief een grote collectie boeken en tijdschriften, foto's, kranten, landkaarten (bouw-tekeningen) geluids- en videobanden en diverse collecties.  Voor informatie en vragen kunt u terecht op de website van het Regionaal Archief te Nijmegen. Website Regionaal Archief Nijmegen Het Regionaal Archief is opgebouwd d.m.v. een inventaris die u kunt vinden bij de archieven/ inventarissen op de wesite van het Regionaal Archief. U kunt een bezoek brengen aan het Regionaal Archief, Mariënburg 27 in Nijmegen, van dinsdag tot/met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond tot 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u bellen via telefoonnummer 024 - 329 23 07 of mailen: hetarchief@nijmegen.nl.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

 • Straatartiest optreden

  Wilt u straatmuziek maken (zónder versterkers), als straatartiest gaan optreden of straattheater maken, dan hoeft u dit niet te melden. Wilt u straatmuziek gaan maken met versterkers dan dient u een geluidsontheffing aan te vragen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties