Resultaten

1 - 10 van de 121 Resultaten
Toon producten van Druten
 • Marktplaats aanvragen

  Wilt u een plaats op de weekmarkt (vrijdag van 14.00-18.00 uur) innemen, dan hebt u een marktvergunning nodig. De markt vindt plaats op De Markt in Druten. Wilt u een plaats op de  weekmarkt hebben? Dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt: hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien;  welke materialen er gebruikt worden; of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving;  of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft. De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente. Op de website www.welstandsnotas.nl/druten/ staat de Welstandsnota van de gemeente Druten. Deze site is niet geheel actueel meer, maar hierin staan wel de gebiedscriteria waaraan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap aan toetst. Medio 2016 zal de huidige Welstandsnota worden geactualiseerd, mede naar aanleiding van de wetswijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de ambtelijke samenwerking met de gemeente Wijchen.

 • Milieu, vergunning of melding

  Vergunningsplichtige bedrijven Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Vroeger heette dit de milieuvergunning. Een bedrijf heeft een omgevingsvergunning bijvoorbeeld nodig als het veel energie verbruikt, de lucht vervuilt of geluidsoverlast veroorzaakt. U kunt een omgevingsvergunning aanvragen of een vergunningencheck doen op de website van www.omgevingsloket.nl Meldingsplichtige bedrijven Niet alle bedrijven hebben een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig. Sommige bedrijven hoeven alleen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit te doen. Kijk voor meer informatie, of voor een meldingencheck op de website www.aimonline.nl

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

 • Inburgeren

  Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert. Het is ook belangrijk dat u leert hoe Nederlanders wonen en werken. Dit noemen we inburgeren. Als u het inburgeringsexamen hebt gehaald, dan bent u ingeburgerd.

 • Drank- en horecavergunning

  U hebt een drank- en horecavergunning nodig als u alcoholische drank verkoopt, bijvoorbeeld: horecabedrijf (café of restaurant) sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant cafetaria en snackbar U hebt een drank en horecavergunning nodig als u sterk alcoholische drank verkoopt via een slijterij. Aanvraagformulier drank- en horecavergunning (PDF) U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Bij het doorlopen van het vergunningstraject wordt ook een Bibob-check gedaan. Wilt u meer weten over Bibob? www.ondernemersplein.nl U hebt geen drank- en horecavergunning nodig als u alleen licht alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn, bijvoorbeeld: levensmiddelenbedrijven supermarkten Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij het aanvragen van een evenementenvergunning.

 • Hofleverancier worden

  Hofleverancier is een Koninklijke onderscheiding (predicaat). Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. Uw onderneming mag dan het Koninklijk wapen gebruiken en de titel "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" toevoegen.

 • Ramp of crisis

  De kans dat er bij u in de buurt een grote ramp of crisis uitbreekt, is gelukkig erg klein. Mocht er wel direct gevaar zijn door een ramp of noodsituatie, dan wordt u gewaarschuwd door de sirene. Als u NL-Alert op uw mobiel hebt ingesteld, krijgt u ook hiervan een signaal. Blijf zo rustig mogelijk, ga naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv aan op de regionale zender. Elke eerste maandag van de maand worden de sirenes om 12.00 uur getest.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties