Resultaten

1 - 10 van de 57 Resultaten
Toon producten van Eemnes
 • Kamer van Koophandel

  Wilt u weten wat er nodig is om een onderneming te starten? Bent u op zoek naar informatie over financiëring van uw onderneming, of wilt u een kijkje over de grens nemen? De Kamer van Koophandel helpt u op weg.

 • Winkeltijden en koopzondagen

  Winkels mogen in Eemnes geopend zijn van maandag tot en met zaterdag van 06.00 tot 22.00 uur. Koopzondag De meeste winkels in Eemnes zijn 's zondags gesloten, maar de supermarkten zijn wel geopend. Het is wel toegestaan voor winkels om in Eemnes op zondag geopend te zijn.

 • Ondernemersplein

  Alle informatie van de overheid voor ondernemers overzichtelijk bij elkaar. Dat biedt de website Antwoord voor bedrijven. U ziet in één oogopslag wat moet, wat mag en wat kan, zoals vergunningen en vereisten, wetten en regels, belastingen en subsidies. Formulieren kunt u vaak direct downloaden vanaf de website. Ga direct naar www.ondernemersplein.nl

 • Milieuvergunning

  Uw bedrijf heeft te maken met milieuvoorschriften. Voor bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. De milieuregels staan meestal in het Activiteitenbesluit en/of in de omgevingsvergunning milieu. Het Activiteitenbesluit bepaalt welke meldingen u moet doen of welke vergunningen u moet aanvragen. Hiervoor moet u eerst bepalen welk type inrichting uw bedrijf is. Bepaal de inrichting van uw bedrijf Algemene informatie over milieuwetgeving voor bedrijven Uitvoering milieutaken door RUD Utrecht Milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt namens de gemeente uitgevoerd door de Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. Voor informatie kijkt u op RUDUtrecht.nl

 • Toeristenbelasting

  Wanneer u als niet-ingezetene van Eemnes binnen de gemeentegrenzen overnacht in een motel, toeristenhuisje, caravan, tent of ander kampeeronderkomen, of een anderssoortige verhuurde ruimte, wordt door de gemeente een toeristenbelasting geheven over deze overnachting(en). De toeristenbelasting is verschuldigd door degene die het verblijf met overnachting aanbiedt. Deze aanbieder is echter gerechtigd de belasting te verhalen op degene die van die verblijfsmogelijkheid gebruikt maakt. De toeristenbelasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen. Tarief 2020 Het tarief bedraagt € 2,00 per overnachting. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij het Team Heffen en Waarderen van de BEL Combinatie.

 • Reclamemateriaal verspreiden

  Wilt u reclamemateriaal verspreiden? Dan heeft u geen officiële toestemming van de gemeente nodig. Er gelden wel voorwaarden. Dit is afhankelijk van de aard en wijze van verspreiding. Meld daarom vooraf uw voornemen bij de gemeente. Melden U kunt uw voornemen voor het verspreiden van reclamemateriaal telefonisch melden via telefoonnummer 14 035. Wij maken dan bijvoorbeeld afspraken met u over het opruimen van eventuele rommel die u veroorzaakt.

 • Bedrijfsafval

  Ondernemers moeten zelf zorgen voor het afvoeren van bedrijfsafval. De opslag en afvoer van bedrijfsafval moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen. Deze eisen zijn afhankelijk van de aard en hoeveelheid afval dat moet worden verwerkt. Ondernemers kunnen hiervoor aparte contracten afsluiten bij regionale inzamelbedrijven of particuliere afvalinzamelaars.   Erkende inzamelaars vindt u via www.niwo.nl, op de zogeheten VIHB-lijst. Zij vervoeren de bedrijfsafvalstoffen naar erkende verwerkers. Let op: landbouwplastic is ook bedrijfsafval (en geen PMD).

 • Steun door Rijksoverheid

  De overheid geeft subsidies aan ondernemers om ze te helpen of te stimuleren. Op elk gebied en voor elke branche zijn regelingen, zoals: duurzaamheid, veilig ondernemen, innovatie en onderwijs. Meer informatie Kijk voor meer informatie over subsidies en regelingen van het Rijk, provincies en de Europese Unie op de website Ondernemersplein.

 • Verklaring omtrent gedrag voor rechtspersonen

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Met een VOG voor rechtspersonen kunnen bedrijven of stichtingen hun integriteit tonen aan partners, bedrijven en overheden. Aanvragen De aanvraag van een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) wordt gedaan door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon, bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder. Deze vertegenwoordiger moet hiertoe bevoegd zijn op grond van statuten of een verleende machtiging. De vertegenwoordiger kan een VOG RP aanvragen via de website van de Dienst Justis

 • Ondernemers Kring Eemnes

  De gemeente Eemnes ontmoet de Ondernemers Kring Eemnes (OKE) 4 keer per jaar. Er wordt dan overlegd met het bestuur, burgemeester en wethouders. De leden kunnen hierdoor via het bestuur hun vragen en opmerkingen stellen welke dan ook behandeld worden.   Ieder jaar verzorgen zij het Sinterklaasfeest. De OKE bestaat al sinds 1975. Lees over welke ondernemers lid zijn van de OKE.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties