Resultaten

1 - 10 van de 183 Resultaten
Toon producten van Eersel
 • Milieustraat

  Telefoon: 0497-517084 De milieustraten zijn bedoeld voor afval dat de gemeente niet huis-aan-huis bij u ophaalt of wat u in een container op straat kwijt kunt. Denk bijvoorbeeld aan: elektrische apparaten, grofvuil, bouw- en sloopafval en klein chemisch afval. Waar? De milieustraat is gelegen aan het adres Meerheide 1 op bedrijventerrein Meerheide in Eersel. De openingstijden van de milieustraat Eersel zijn als volgt: Maandag: 13.00 uur tot 17.00 uur Dinsdag: gesloten Woensdag: 13.00 uur tot 17.00 uur Donderdag: gesloten Vrijdag: 13.00 uur tot 17.00 uur Zaterdag: 09.00 uur tot 16.00 uur Hoe werkt het? Voor een bezoek aan de milieustraat heeft u een milieupas nodig. In Eersel betaalt u ook met deze pas. Een medewerker van de milieustraat registreert aan de poort de tarieven, afhankelijk van wat u komt brengen. Meer informatie kunt u lezen in de afvalwijzer via  https://www.mijnafvalwijzer.nl/ Huisregels Er worden geen tractoren toegelaten op de milieustraat. Dit geldt niet voor de zogenaamde hobbytractor met kleine aanhanger. Op de milieustraat mogen alleen kadavers van huis- en gezelschapsdieren worden gebracht, dus bv. een hond, een kat of een cavia. Landbouwdieren en hobbydieren (zoals bv. een pony, een schaap of een geit) moet u aanmelden via het kadaver-meldsysteem van Rendac in Son, telefoonnummer 0900-9221. Rendac komt het kadaver dan tegen een beperkt bedrag aan huis ophalen.  Voor aanvragen nieuwe milieupas kunt u terecht bij het milieu-informatiecentrum, bereikbaar via 0800-0230336 (gratis nummer) of www.miconline.nl  

 • Afvalstoffenheffing

  Voor het inzamelen en verwerken van afval betaalt u belasting: de afvalstoffenheffing. Deze heffing bestaat uit twee delen: een vast tarief en een variabel tarief. Het vaste tarief is voor iedereen gelijk. Het variabele tarief is afhankelijk van de aantal keren dat u een container aan de straat zet. Het maakt daarbij niet uit of uw container vol is of halfvol. U betaalt voor de afvalstoffenheffing een vastrecht per maand  en een bedrag per geledigde container. U ontvangt de aanslag per vier maanden achteraf. Periode januari tot en met april 2020 in juni 2020 periode mei tot en met augustus 2020 in oktober 2020  periode september tot en met december 2020 in februari 2021 periode september tot en met december 2019 in februari 2020 Informeel bezwaar U heeft de mogelijkheid tot een informeel contact bij bezwaar als u het niet eens bent met een of meer aanslagen. De gemeente probeert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag antwoord te geven. U kunt telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 0497-531300 of het reactieformulier op deze pagina invullen. Het voordeel van het maken van informeel bezwaar voor u is de doorlooptijd. Door het ontbreken van wettelijk te doorlopen procedures kunt u binnen zes weken al een reactie van ons ontvangen. Het afhandelen van een formeel bezwaar kost door extra werkzaamheden meer tijd. Formeel bezwaar Bent u het niet eens met de aanslag afvalstoffenheffing dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken door het bezwaarformulier riool-en afvalstoffenheffing in te vullen. U vindt het formulier onder het tabje digitaal regelen.

 • Afvalwater lozen

  Het lozen van (afval)water op riolering en sloten mag niet zomaar. Hiervoor kunnen vergunningen nodig zijn. U moet zich altijd houden aan de regels die gelden voor het lozen van (afval)water op riolering of sloten.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. De ontheffing wordt verleend voor bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Bedrijfsactiviteiten wijzigen

  Als u in uw bedrijf veranderingen invoert, bijvoorbeeld door het aanpassen van processen of activiteiten of door uitbreiding, dan moet u dat aan de gemeente doorgeven.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen. Met het formulier op deze pagina kunt u kwijtschelding vragen van uw riool- en afvalstoffenheffing. Wij vragen u alle vragen die op u van toepassing zijn, volledig en naar waarheid te beantwoorden. Voor het invullen van het formulier kunt u ook een afspraak maken met de medewerkers van team Financiën, bereikbaar via 0497-531300. Als u niet voldoet aan de voorwaarden zoals hieronder vermeld, kunt u het formulier kwijtschelding aanvragen verder invullen. Voor het invullen van het formulier heeft u DigiD of eHerkenning nodig. U en uw eventuele partner hebben geen recht op kwijtschelding als: er een motorvoertuig met een waarde van meer dan € 2.269,00 is. Tenzij aantoonbaar is dat het motorvoertuig absoluut onmisbaar is voor de uitoefening van een beroep dan wel absoluut onmisbaar is in verband met invaliditeit er een eigen woning is waarvan de WOZ-waarde hoger is dan de huidige openstaande hypotheekschuld u ondernemer bent

 • Belastingen en heffingen, teruggave

  Gaat u verhuizen en hebt u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing ontvangt u per vier maanden achteraf een aanslag. Indien u bij burgerzaken de verhuizing en datum doorgeeft hoeft u verder niets te ondernemen. De aanslag wordt voor deze heffingen aangepast. Als u als gebruiker van een bedrijfspand gaat verhuizen dan dient u dit echter wel door te geven aan de gemeente. U kunt dan via telefoonnummer 0497-531300 vragen naar afdeling belastingen. Voor de onroerende zaakbelasting en (OZB) betaalt degene die per 1 januari van het betreffende kalenderjaar belastingplichtig is, de belasting voor het gehele jaar. Dit is wettelijk vastgelegd. De OZB wordt meestal door de notaris verrekend bij verkoop van onroerend goed. Het verrekende bedrag vindt u terug op de betreffende transportakte van de notaris.

 • Belastingen, kopie aanslag

  U kunt bij de gemeente een kopie krijgen van de aanslag gemeentelijke belastingen, bijvoorbeeld als u de aanslag kwijt bent. Gebruik hiervoor het formulier Kopie van een OZB aanslag, WOZ beschikking of WOZ taxatieverslag aanvragen .

 • Berm gebruiken

  U mag een berm niet voor iets anders gebruiken dan waarvoor die is bedoeld. Zo mag u er bijvoorbeeld niet zomaar parkeren of kamperen. U hebt hier toestemming voor nodig van de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties