Resultaten

1 - 10 van de 76 Resultaten
Toon producten van Eindhoven
 • Geboorteaangifte

  Lees hier hoe je de geboorte van je kind bij ons kunt aangeven.

 • Omgevingsvergunning aanleggen

  Wil je op je erf een sloot dempen? Of wil je jouw terrein als opslagplaats gebruiken? Bekijk dan eerst het bestemmingsplan. Hierin staat voor welk gebruik van je grond je een vergunning nodig hebt. Je hebt een omgevingsvergunning 'aanleggen' nodig voor werkzaamheden die niet als bouwen zijn aan te merken, wanneer het bestemmingsplan dit voorschrijft.

 • Brandveilig gebruik, melding of omgevingsvergunning

  Om een gebouw brandveilig te kunnen gebruiken, neem je maatregelen die voldoen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Daarnaast maak je voor de meer risicovolle soorten gebruik een melding, of vraag je een omgevingsvergunning aan. In beide gevallen doe je dit via het Omgevingsloket Online (OLO).

 • Mijn persoonsgegevens wijzigen

  Als inwoner van Nederland ben je volgens de wet verplicht om veranderingen in je persoonlijke situatie door te geven aan de gemeente waar je woont. Er zijn gegevens die je zelf moet doorgeven, bijvoorbeeld als je verhuist, een kind krijgt, in het buitenland trouwt of als er een familielid overlijdt.

 • Kamerverhuur

  Wil je een woning wijzigen naar kamerverhuur? Dan heb je een omgevingsvergunning nodig voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

 • Collecteren of werven

  Collecteren: Meld je collecte of vraag een vergunning hiervoor aan via het online formulier. Werven: Melden van of een vergunning aanvragen voor het werven van leden, donateurs of klanten doe je via het online formulier voor donateurs-of klantenwerving. Lees hieronder in welke gevallen je een vergunning nodig hebt.  

 • Geluidsoverlast

  Lees hier wat je kunt doen als je overlast ervaart van evenementen, horeca, bouwwerkzaamheden, Eindhoven Airport of het luchtalarm.

 • Bestemmingsplannen / ruimtelijke plannen

  Wat mag op een bepaalde plek in de stad, zoals waar woonhuizen en waar kantoren of winkels mogen staan, staat in een bestemmingsplan. Ook staat er in hoe hoog, breed en diep een gebouw mag zijn en waarvoor het gebouw mag worden gebruikt.

 • Uitkeringsfraude melden

  Uitkeringsfraude is: verkeerde informatie geven of informatie verzwijgen om een (hogere) uitkering te krijgen. Bijvoorbeeld als iemand zich inschrijft op een ander adres dan waar hij/zij woont, of niet eerlijk is over spaargeld of dure bezittingen. Ken je iemand die fraudeert, of heb je een vermoeden? Meld dit online.

 • Melden particuliere waardevolle bomen

  Wil je een particuliere boom beschermen, omdat deze bijzonder is voor jou of de buurt? Meld ons dan om welke boom het gaat. Doe dit online. Komt de boom in aanmerking, dan plaatsen we deze op de lijst ‘waardevolle bomen’. De boom is dan beter beschermd tegen kappen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties