Resultaten

1 - 10 van de 218 Resultaten
Toon producten van Elburg
 • Groenstroken en restgronden aankopen

  In bepaalde gevallen is het mogelijk om een strook gemeentegrond grenzend aan uw woonperceel te kopen.

 • Gebruik gemeentegrond

  Het kan zijn dat u in het verleden een strook gemeentegrond  grenzend aan uw tuin in gebruik heeft  gekregen en daarvoor destijds een ingebruikgevingsverklaring heeft ondertekend.

 • Monument verbouwen

  Voor het verbouwen, restaureren of het onderhouden van een monument is vaak een omgevingsvergunning nodig.

 • Ontheffing voor openingstijden horecabedrijf aanvragen (verlaatje)

  Eigenaren van een horecabedrijf kunnen een ontheffing krijgen voor de openings- en sluitingstijden van hun bedrijf. Dit kan voor het organiseren van een feest of evenement.

 • Inzameling bedrijfsafval

  De gemeente zamelt in principe geen bedrijfsafval in. Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. Zo kunt u het bedrijfsafval laten ophalen door een regionaal of particulier inzamelbedrijf.

 • Subsidie toerisme

  Het is mogelijk om subsidie te krijgen voor activiteiten, waardoor de gemeente Elburg op ‘de kaart’ wordt gezet. Het gaat dan om de promotie van een evenement of een andere activiteit, waardoor het bezoek van toeristen aan de gemeente Elburg gestimuleerd wordt.

 • Reclameborden plaatsen voor evenement

  U mag een activiteit of evenement aankondigen met driehoeksborden of sandwichborden. Dit zijn borden die vastgemaakt worden aan een lantaarnpaal. U moet hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente. Aanvraag vergunning tijdelijke reclames

 • Paspoort of identiteitskaart met spoed aanvragen

  Heeft u snel een paspoort of identiteitskaart nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Maak hiervoor een afspraak. Tijdens de afspraak geeft u aan dat het om een spoedaanvraag gaat. U kunt uw paspoort of identiteitskaart meestal de volgende werkdag ophalen. U betaalt extra kosten. Is uw reisdocument vermist? Dan is een spoedaanvraag niet altijd mogelijk. Informeer hiernaar bij de gemeente. Maak uw afspraak Selecteer bij het maken van een afspraak 'aanvraag paspoort of aanvraag identiteitskaart'.

 • Buitenlands huwelijk in Nederland registreren

  Bent u als Nederlander in het buitenland getrouwd? Dan moet u uw huwelijk laten registeren bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U komt voor de registratie persoonlijk langs op het gemeentehuis. Neem hiervoor telefonisch contact op met de gemeente via tel. 0525 - 688 688.

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Een dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. Deze boete kan de gemeente krijgen als zij te laat is met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is. Aanvraag dwangsom bij niet tijdig beslissen - schriftelijk

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties