Resultaten

1 - 10 van de 218 Resultaten
Toon producten van Elburg
 • Aangifte doen van een levenloos geboren kind

  Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of meer, moet u aangifte doen bij de gemeente. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken mag u aangifte doen. In beide gevallen maakt de gemeente een akte van geboorte (levenloos) op. Dit is een officieel bewijs dat uw kind ter wereld is gekomen. De akte van geboorte (levenloos) wordt ingeschreven in het overlijdensregister van de burgerlijke stand en niet in het geboorteregister. Wat moet ik doen om mijn levenloos geboren kind te registreren in de Basisregistratie Personen (BRP)? Via de website van de Rijksoverheid worden een aantal vragen gesteld om u te helpen bij de aangifte.

 • Aangifte doen van overlijden

  Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Doe dit voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Vaak doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. De gemeente zorgt ervoor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast. Aangifte van overlijden en verlof tot begraven

 • Aanmelden voor gratis online cursusaanbod

  Zit u door de coronacrisis of om andere redenen (gedwongen) thuis? Dan willen wij u helpen om aan uw toekomst te werken. Wij bieden inwoners en kleine zelfstandigen uit de gemeente Elburg 3 maanden lang het online cursusaanbod van RegioOpleiders gratis aan. Er zijn veel verschillende cursussen die u kunt volgen. Van een cursus Excel, Leren presenteren, basiskennis van een andere taal, klantvriendelijkheid, foutloos schrijven tot bijvoorbeeld marketing- en salestrainingen. U kiest zelf de cursussen die bij u passen. In 3 maanden tijd mag u zoveel cursussen volgen als u wilt. Deelname is volledig gratis. U betaalt ook geen eigen bijdrage. U vindt het overzicht van cursussen en trainingen op de website van RegioOpleiders. Vindt u het lastig om een keus te maken uit het cursusaanbod of wilt u graag met iemand over het vervolg van uw loopbaan in gesprek, dan kunt u gebruik maken van een gratis online loopbaan adviesgesprek.

 • Aanvullende bijdrage voor kinderopvang aanvragen

  Als uw kind naar de kinderopvang gaat, kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dat regelt u via de Belastingdienst. Daarnaast kunt u van de gemeente een aanvullende bijdrage krijgen. Bijvoorbeeld omdat u een re-integratietraject of een opleiding volgt. Volgt u geen re-integratietraject of opleiding? Dan komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Soms is het wel nodig dat uw kind naar de kinderopvang gaat. Bijvoorbeeld omdat u of uw partner lichamelijke, geestelijke of sociale problemen heeft. U kunt de gemeente vragen om een vergoeding voor de kinderopvangkosten. U heeft hiervoor een sociaal-medische indicatie (smi) nodig. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Sociaal Trefpunt.

 • Achternaam voor uw kind kiezen

  Ouders kunnen samen kiezen welke achternaam hun eerste kind krijgt. U geeft de gekozen achternaam door aan de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak. U kunt kiezen of uw eerste kind de achternaam van de moeder, vader of meemoeder krijgt. Elk volgend kind uit dezelfde relatie krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind. Geeft u uw keuze niet door? Dan krijgt uw kind automatisch een achternaam. Het hangt van uw gezinssituatie af welke achternaam uw kind automatisch krijgt. Maak uw afspraak

 • Adresonderzoek aanvragen

  Bij de gemeente staat iedereen ingeschreven op een adres. Dat kan een woon- of briefadres zijn. Als u twijfelt of adresgegevens wel kloppen, moet de gemeente een administratief onderzoek starten. Staat iemand op uw adres ingeschreven, terwijl die niet bij u woont? Vraag de gemeente dan om een adresonderzoek. Ook instanties kunnen om een adresonderzoek vragen, als zij adresgegevens uit de basisregistratie personen gebruiken.

 • AED-apparaat gebruiken

  Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Dit apparaat helpt bij een hartstilstand. De AED geeft stroomstootjes. Hierdoor moet het hart weer gaan kloppen. Als iemand binnen 6 minuten gereanimeerd kan worden, is de kans groter dat hij of zij gered wordt. De gemeente Elburg heeft verspreid door de gemeente AED’s hangen. Personen die een reanimatiecursus hebben gevolgd mogen een AED-apparaat gebruiken. Om de AED zit een speciale kast waarop het groene logo staat. Bedrijven en instellingen kunnen ook zelf een AED-apparaat kopen en ophangen. AED locaties gemeente Elburg

 • Afvalcontainers

  Huishoudens die beschikken over een tuin krijgen van de gemeente een afvalcontainer met een grijs deksel voor het restafval (RST), een container met een groen deksel voor het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en een container met een blauw deksel voor oud papier en karton (OPK). Plastic, metaal en drankkartons worden niet apart ingezameld. Dit kan samen met het restafval worden aangeboden. Bij de afvalverwerker wordt dit er achteraf uitgehaald via een nascheidingsinstallatie, zodat het niet verbrandt maar alsnog hergebruikt wordt. Leging afvalcontainers Op de afvalkalender of op www.mijnafvalwijzer.nl staat op welke dagen de afvalcontainers worden geleegd. Zet de container dan voor 07.30 uur buiten. Er geldt een maximum gewicht van 80 kg. Afvalcontainer niet geleegd U kunt contact opnemen met Aconov als uw afvalcontainer niet geleegd is. U kunt dit melden bij de Aconov helpdesk: 0800 222 41 11. Vermissing afvalcontainer Meld vermissing van uw afvalcontainer zo snel mogelijk bij Aconov zodat de chip aan de container geblokkeerd kan worden. De chip aan de container heeft een unieke code die is gekoppeld aan uw adresgegevens. U kunt melding doen via www.aconov.nl of bij de Aconov helpdesk: 0800 222 41 11. U ontvangt zo snel mogelijk kosteloos een nieuwe container. Beschadigde afvalcontainer Is uw afvalcontainer beschadigd? Neem dan contact op met Aconov via www.aconov.nl of tel. 0800 222 41 11 voor reparatie of omwisseling van de container. Aanvraag U kunt een extra afvalcontainer aanvragen voor alleen restafval of GFT. U kunt maximaal 1 extra container per afvalsoort aanvragen. De container kunt u aanvragen bij de firma Aconov via www.aconov.nl of tel. 0800 222 41 11. Voor vragen of klachten over afval neemt u contact op met: Aconov T. 0800 222 41 11 E. info@aconov.nl

 • Afvalstoffenheffing betalen

  De gemeente haalt afval op of zorgt voor containers waar u uw afval kunt inleveren. Het afval wordt door de gemeente verwerkt. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. U moet de afvalstoffenheffing ook betalen als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst van de gemeente. Of als u weinig of geen afval aanbiedt. Bedrijven en instellingen regelen zelf de inzameling van hun afval.

 • Alcohol schenken en verkopen

  U heeft als ondernemer een drank- en horecavergunning nodig voor het schenken en verkopen van alcoholische dranken. Er zijn 3 soorten drank- en horecavergunningen: voor horecabedrijven, zoals restaurants en cafés voor slijterijen voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines Misschien moet u ook andere vergunningen aanvragen of meldingen doen: Voor een horecabedrijf of paracommerciële instelling heeft u ook een exploitatievergunning nodig. Er kunnen meer dan 50 personen tegelijk in uw pand aanwezig zijn. U heeft een terras bij uw horecabedrijf. U wilt een gokautomaat plaatsen. De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen als u een drank- en horecavergunning aanvraagt. Aanvraag Drank- en Horecawet Model A Aanvraag Drank- en Horecawet Model B Overige documenten Bijlage Drank- en Horecawet Model A verklaring leidinggevende Bijlage Drank- en Horecawet Model B verklaring leidinggevende Besluit Drank- en Horecawet inrichtingseisen Aanvraag Drank-en Horecawet tot wijziging van het aanhangsel bedoeld in artikel 30A lid 1

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties