Resultaten

1 - 10 van de 177 Resultaten
Toon producten van Epe
 • Kind adopteren

  Als u een kind adopteert, neemt u de zorg en opvoeding over van de biologische ouders. U en het kind worden dan ook wettelijk familie van elkaar.  Om een adoptie aan te vragen, doet u een verzoek bij de rechtbank. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

 • Afgezet gebied binnengaan

  Het is verboden een gebied binnen te gaan dat door de gemeente is afgezet. Als u dit toch wilt doen, vraagt u hiervoor een ontheffing aan.

 • Milieustraat

  Een milieustraat is een plek waar u uw afval naartoe kunt brengen. Milieustraten zijn bedoeld voor afval dat de gemeente niet huis-aan-huis bij u ophaalt. Zoals elektrische apparaten, grofvuil, bouw- en sloopafval en klein chemisch afval. De milieustraat van de gemeente Epe bevindt zich aan de Talhoutweg 26 in Vaassen (industrieterrein Eekterveld). Circulus-Berkel verzorgt het afvalbeheer in opdracht van de gemeente Epe. Voor informatie over openingstijden van de milieustraat verwijzen wij u graag naar Circulus-Berkel > openingstijden. Wilt u de tarieven weten, kijk dan op Circulus > tarieven.

 • Afvalwater lozen

  Afvalwater bedrijven lozen Als u met uw bedrijf afvalwater wilt lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, wil de gemeente dat van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Huishoudelijk afvalwater lozen Het is verboden buiten het riool huishoudelijk afvalwater te lozen (af te voeren), bijvoorbeeld op een beek, rivier, meer of in de grond. Als uw woning of ander gebouw (nog) niet is aangesloten op het riool, kunt u een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod. Dit doet u bij het waterschap/hoogheemraadschap in uw regio. Als u een watervergunning hebt voor het lozen, hoeft u geen vrijstelling aan te vragen. Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Meestal mogen alleen horecazaken met een drank- en horecavergunning alcohol schenken. Wilt u bij een evenement alcohol verkopen? Dan moet u een ontheffing aanvragen. Vraag ontheffing aan

 • Drank- en horecavergunning

  U hebt een drank- en horecavergunning nodig als u alcoholhoudende drank verkoopt of schenkt in een: Slijterij Horecabedrijf (café of restaurant) Sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant Supermarkten met aparte drankafdeling Cafetaria, indien u alcoholhoudende dranken verstrekt voor gebruik ter plaatse. U moet deze vergunning aanvragen wanneer u: Een inrichting omschreven als hierboven overneemt of start Een inrichting bouwtechnisch verandert, bijvoorbeeld door wijzigingen in het aantal toiletten, de ventilatie of de oppervlakte van uw bedrijf  De ondernemingsvorm wijzigt en daarmee ook het uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken wijzigt. In bijvoorbeeld een supermarkt, levensmiddelenbedrijf of cafetaria waar zwak-alcoholhoudende dranken worden verkocht voor gebruik elders dan ter plaatse, is geen drank- en horecavergunning vereist. Drank- en/of horecavergunning aanvragen (met DigiD) Drank- en/of horecavergunning aanvragen (met eHerkenning)

 • Antenne of schotelantenne plaatsen

  Als u een antenne of schotelantenne wilt plaatsen, hebt u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of dit voor u geldt.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat. Een actuele lijst van meestgestelde vragen over asbest vindt u op de website Kenniscentrum InfoMil van het ministerie van Infrastructuur en milieu.

 • Bedrijfsactiviteiten wijzigen

  Als u in uw bedrijf veranderingen invoert, bijvoorbeeld door het aanpassen van processen of activiteiten of door uitbreiding, dan moet u dat aan de gemeente doorgeven.

 • Milieuzorg bij bedrijven

  In uw bedrijf moet u letten op milieuzorg. Bijvoorbeeld door afval te scheiden en op een goede manier te verpakken en vervoeren. De gemeente controleert of uw bedrijf dit doet. Let uw bedrijf onvoldoende op de interne milieuzorg? Dan kan de gemeente u dwingen dit wel te doen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties