Resultaten

1 - 10 van de 93 Resultaten
Toon producten van Flevoland
 • Verkeer en Vervoer, subsidie

  Provinciale Staten hebben het beleid voor verkeer en vervoer vastgelegd in de Mobiliteitsvisie Flevoland en het Programma Mobiliteit en Ruimte.

 • Agrarisch natuur- en landschapsbeheer, subsidie

  De provincie Flevoland kan subsidie verstrekken voor de in het Natuurbeheerplan opgenomen agrarische leefgebieden en waterdoelen. De beheersubsidie geldt voor 6 jaar.

 • Vergroten belevingswaarde vrijetijdsproducten, subsidie

  Ondernemers en organisaties uit de vrijetijdssector kunnen in aanmerking komen voor provinciale subsidie. Hiervoor is een goed uitvoeringsplan nodig waarin het unieke, onderscheidende karakter van Flevoland wordt vertaald in bestaande en nieuwe recreatieve en toeristische producten. 

 • Standplaats, ontheffing

  U kunt met een verkoopwagen een standplaats innemen langs de provinciale weg. U moet hiervoor een standplaatsontheffing aanvragen.

 • Professioneel vuurwerk, bewijs van aansprakelijkheidsdekking bij opslag

  Voor de opslag van professioneel vuurwerk, moet uw aansprakelijkheid voldoende gedekt zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een verzekering. Dit bewijs moet u binnen de vastgestelde termijn schriftelijk kunnen overleggen aan de provincie.

 • Evenementen en wedstrijden, ontheffing

  Voor evenementen of wedstrijden op of over de provinciale weg of vaarweg vraagt u een ontheffing aan.

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffing

  Wilt u tijdelijke verkeersmaatregelen toepassen langs de weg? Denk hierbij aan bijvoorbeeld het plaatsen van tijdelijke omleidingsborden, een tijdelijke afsluiting of verkeersmaatregelen in verband met werkzaamheden of op langs de weg. Indien deze weg in beheer is bij de provincie, dan moet u hiervoor een ontheffing bij ons aanvragen.

 • Sport, subsidie

  Wanneer u projecten organiseert die bijdragen aan de versterking van de lokale sportinfrastructuur of waar relaties worden gelegd tussen sportaanbieders en onderwijs, welzijn en gezondheid, kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie.

 • Activiteiten uitvoeren binnen waterwin- en grondwaterbeschermingsgebied, ontheffing

  Een waterwingebied is een gebied waaruit een waterleidingbedrijf grondwater haalt voor drinkwater. De grondwaterbeschermingsgebieden zijn de gebieden direct om de waterwingebieden heen. U herkent deze gebieden aan de blauwe bordjes langs de weg met 'waterwingebied' of ‘grondwaterbeschermingsgebied’ erop. Deze gebieden moeten schoon blijven voor een goede bescherming van ons drinkwater. Daarom gelden er regels voor activiteiten in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden.

 • Provinciale besluiten, inzage

  Iedereen die dat wil, mag besluiten van het provinciaal bestuur met algemeen verbindende voorschriften inzien. Dit is gratis. U kunt de stukken bekijken via internet, op het provinciehuis of op een andere door de provincie te bepalen plaats. U kunt een afschrift van de provinciale besluiten tegen betaling aanvragen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties