Resultaten

1 - 10 van de 110 Resultaten
Toon producten van Gelderland
 • Lokale hernieuwbare energieprojecten

  Heeft u in uw buurt een project voor groene (hernieuwbare) energie? Dan kunt u subsidie aanvragen. Subsidiemogelijkheden U kunt subsidie aanvragen voor de uitvoering projecten voor groene (hernieuwbare) energie. Subsidie kan worden aangevraagd door lokale duurzame energiebedrijven, rechtspersonen...

 • Functieverandering voor Gelders Natuurnetwerk

  Wilt u de functie van uw grond veranderen van landbouwgrond naar natuurterrein? Dan kunt u subsidie aanvragen. Subsidiemogelijkheden Door dat u de functie van landbouwgrond naar nieuwe natuur verandert daalt de economische waarde van de grond. Voor die waardedaling kunt u eenmalig subsidie aanvragen. Ook...

 • Inrichting van het Gelders Natuurnetwerk

  Wilt u aangekochte landbouwgrond inrichten als natuurgrond of bestaande natuurgrond omvormen naar een ander (hoger) natuurbeheertype? Dan kunt u subsidie aanvragen. Subsidiemogelijkheden U kunt subsidie aanvragen voor: het inrichten van nieuwe natuur het uitvoeren van PAS-maatregelen (Programmatische Aanpak...

 • Grond in bezit krijgen voor het Gelders Natuurnetwerk

  Wilt u een terrein in bezit krijgen om daar een natuurgebied van te maken? Dan kunt u subsidie aanvragen. Subsidiemogelijkheden U kunt subsidie aanvragen voor: het in bezit krijgen van een natuurambitieterrein het beëindigen van een pachtovereenkomst van een natuurambitieterrein het in bezit krijgen...

 • Landschap en biodiversiteit

  Wilt u bijdragen aan een gevarieerder, aantrekkelijker landschap waar meer te beleven valt? Dan kunt u subsidie aanvragen. Subsidiemogelijkheden U kunt subsidie aanvragen voor: De aanleg, het herstel of het uitvoeren van achterstallig onderhoud van in de regeling opgenomen landschapselementen buiten...

 • Verplaatsing landbouwbedrijfsgebouwen voor Gelders Natuurnetwerk

  Wilt u uw landbouwbedrijfsgebouw verplaatsen om ruimte te maken voor natuur in een Natura 2000-gebied of het Gelders Natuurnetwerk? Dan kunt u subsidie aanvragen. Subsidiemogelijkheden U kunt subsidie aanvragen voor het verplaatsen van een landbouwbedrijfsgebouw. Voorwaarden Om voor subsidie in...

 • Faunavoorzieningen

  Bij een faunavoorziening kunnen dieren veiliger wegen oversteken. Wilt u een faunavoorziening aanleggen? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voorwaarden Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 ,...

 • Behoud van prioritaire soorten

  In Gelderland zijn 75 planten- en diersoorten die dreigen te verdwijnen. Deze prioritaire soorten staan genoemd in de Beleidsnota Actieve Soortenbescherming, bijlage 3 (PDF 2 MB) . Wilt u maatregelen nemen om deze planten en dieren te behouden? Dan kunt u subsidie aanvragen.  Subsidiemogelijkheden...

 • Energieloketten 2019

  Wilt u in 2019 als gemeente de bestaande energieloketten verder professionaliseren door het vergroten van de bekendheid, zichtbaarheid, bereikbaarheid en door een actieve marktbenadering? Dan kunt u subsidie aanvragen. Subsidiemogelijkheden U kunt subsidie aanvragen voor de verdere professionalisering...

 • Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) luchtvaart, ontheffing

  Wilt u met een luchtvaartuig landen op of opstijgen vanaf een terrein dat geen luchthaven is? Hiervoor heeft u een TUG-ontheffing nodig van de provincie (TUG-ontheffing staat voor Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik). Dit is geregeld in de Wet luchtvaart . Wij verlenen 3 soorten ontheffingen: Een...

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties