Resultaten

1 - 10 van de 98 Resultaten
Toon producten van Gelderland
 • Lokale hernieuwbare energieprojecten

  Wilt u in uw buurt een project voor groene (hernieuwbare) energie starten? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor wie Lokale duurzame energiebedrijven (zoals energiecooperaties, rechtspersonen zonder winstoogmerk en (samenwerkende) Verenigingen van Eigenaars (VvE)) kunnen subsidie aanvragen. Waarvoor...

 • Stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen

  Wilt u externe deskundigen inhuren voor het werven van bedrijven/instellingen en het begeleiden van deze bedrijven/instellingen bij de inventarisatie van maatregelen, aan de hand van een energiescan? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor wie Bedrijfscollectieven kunnen subsidie aanvragen. Een...

 • Inrichting van het Gelders Natuurnetwerk

  Wilt u aangekochte landbouwgrond inrichten als natuurgrond of bestaande natuurgrond omvormen naar een ander (hoger) natuurbeheertype? Dan kunt u subsidie aanvragen. Subsidiemogelijkheden U kunt subsidie aanvragen voor: het inrichten van nieuwe natuur; het uitvoeren van PAS-maatregelen (Programmatische...

 • Voorfinanciering ontwikkelkosten windpark of zonnepark

  Wilt u externe deskundigen inhuren voor de voorbereidingen van een windpark of zonnepark? Dan kunt u subsidie aanvragen in de vorm van een lening. Voor wie Eigenaren van een onderneming die hernieuwbare energie (wind- of zonne-energie) produceert en waarbij minimaal 50 natuurlijke personen aangesloten...

 • Landschap en biodiversiteit

  Wilt u bijdragen aan een gevarieerder en aantrekkelijker landschap waar meer te beleven valt? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor wie Gemeenten, bos- en landgoedeigenaren, stichtingen die gericht zijn op educatieve natuur- en landschapsvoorlichting kunnen subsidie aanvragen. Waarvoor U kunt subsidie...

 • Verplaatsing landbouwbedrijfsgebouwen voor Gelders Natuurnetwerk

  Wilt u uw landbouwbedrijfsgebouw verplaatsen om ruimte te maken voor natuur in een Natura 2000-gebied of het Gelders Natuurnetwerk? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor wie Eigenaren van landbouwbedrijfsgebouwen en mensen die de gebouwen mogen gebruiken kunnen subsidie aanvragen. Waarvoor U kunt subsidie...

 • Behoud van prioritaire soorten

  In Gelderland zijn 60 planten- en diersoorten die dreigen te verdwijnen. Wilt u maatregelen nemen om deze prioritaire soorten te behouden? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor wie Eigenaren van het leefgebied, mensen die het leefgebied mogen gebruiken en organisaties die planten en dieren onderzoeken...

 • SteenGoed Benutten - Procesondersteuning

  Wilt u een gebouw of gebied herbestemmen of transformeren? Dan kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten in de haalbaarheids- of planfase. Voor wie Gemeenten, regio’s, stichtingen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen. Waarvoor U kunt subsidie aanvragen voor: het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek...

 • Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) luchtvaart, ontheffing

  Wilt u met een luchtvaartuig landen op of opstijgen vanaf een terrein dat geen luchthaven is? Hiervoor heeft u een TUG-ontheffing nodig van de provincie (TUG-ontheffing staat voor Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik). Dit is geregeld in de Wet luchtvaart . Wij verlenen 3 soorten ontheffingen: Een...

 • Energiebesparing: Procesondersteuning Vereniging van Eigenaren (VvE)

  Wilt u deskundigen inhuren voor het voorbereiden van een nul-op-de-meter-renovatie van woningen (NOM-renovatie), een stapsgewijze aanpak naar NOM (NOM-ready situatie) of een Zeer Energiezuinig Pakket? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor wie Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen subsidie aanvragen....

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties