Resultaten

1 - 10 van de 101 Resultaten
Toon producten van Gelderland
 • Lokale hernieuwbare energieprojecten

  Wilt u in uw buurt een project voor groene (hernieuwbare) energie starten? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor wie Lokale duurzame energiebedrijven (zoals energiecooperaties, rechtspersonen zonder winstoogmerk en (samenwerkende) Verenigingen van Eigenaars (VvE)) kunnen subsidie aanvragen. Waarvoor...

 • Functieverandering voor Gelders Natuurnetwerk

  Wilt u de functie van uw grond veranderen van landbouwgrond naar natuurterrein? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor wie Eigenaren van landbouwgrond kunnen subsidie aanvragen. Waarvoor Doordat u de functie van landbouwgrond naar nieuwe natuur verandert, daalt de economische waarde van de grond. Voor...

 • Inrichting van het Gelders Natuurnetwerk

  Wilt u aangekochte landbouwgrond inrichten als natuurgrond of bestaande natuurgrond omvormen naar een ander (hoger) natuurbeheertype? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor wie Eigenaren of erfpachters van de grond kunnen subsidie aanvragen. Waarvoor U kunt subsidie aanvragen voor: het inrichten van...

 • Grond in bezit krijgen voor het Gelders Natuurnetwerk

  Wilt u een terrein in bezit krijgen om daar een natuurgebied van te maken? Dan kunt u subsidie aanvragen. Waarvoor U kunt subsidie aanvragen voor: het in bezit krijgen van een natuurambitieterrein, het beëindigen van een pachtovereenkomst van een natuurambitieterrein, het in bezit krijgen van een...

 • Landschap en biodiversiteit

  Het subsidieplafond voor deze regeling is bereikt. Dit kan gevolgen hebben voor de besluitvorming en behandelingstermijn van uw subsidieaanvraag. Naar verwachting komt er in oktober 2020 nieuw budget beschikbaar. Wilt u bijdragen aan een gevarieerder en aantrekkelijker landschap waar meer te beleven...

 • Verplaatsing landbouwbedrijfsgebouwen voor Gelders Natuurnetwerk

  Wilt u uw landbouwbedrijfsgebouw verplaatsen om ruimte te maken voor natuur in een Natura 2000-gebied of het Gelders Natuurnetwerk? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor wie Eigenaren van landbouwbedrijfsgebouwen en mensen die de gebouwen mogen gebruiken kunnen subsidie aanvragen. Waarvoor U kunt subsidie...

 • Behoud van prioritaire soorten

  In Gelderland zijn 60 planten- en diersoorten die dreigen te verdwijnen. Wilt u maatregelen nemen om deze prioritaire soorten te behouden? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor wie Eigenaren van het leefgebied, mensen die het leefgebied mogen gebruiken en organisaties die planten en dieren onderzoeken...

 • Natuurbescherming: jacht en faunabeheer, ontheffing

  De Wet natuurbescherming beschermt diersoorten en planten. De dieren die onder deze wet vallen, mag u niet zomaar doden. Heeft u schade aan gewassen of is de volksgezondheid of de openbare veiligheid in gevaar door deze dieren? Dan kunt u een ontheffing bij ons aanvragen. Voorwaarden De faunabeheereenheid,...

 • Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) luchtvaart, ontheffing

  Wilt u met een luchtvaartuig landen op of opstijgen vanaf een terrein dat geen luchthaven is? Hiervoor heeft u een TUG-ontheffing nodig van de provincie (TUG-ontheffing staat voor Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik). Dit is geregeld in de Wet luchtvaart . Wij verlenen 3 soorten ontheffingen: Een...

 • Legionellabesmetting, melding

  Zwembadwater kan een bron zijn van legionella: een voor de mens gevaarlijke bacterie. Wanneer legionellabacteriën zijn aangetroffen in het badwater van uw badinrichting moet u dat bij ons melden. Onder een badinrichting vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings...

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties