Resultaten

1 - 10 van de 108 Resultaten
Toon producten van Gelderland
 • Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) luchtvaart, ontheffing

  Wilt u met een luchtvaartuig landen op of opstijgen vanaf een terrein dat geen luchthaven is? Hiervoor heeft u een TUG-ontheffing nodig van de provincie (TUG-ontheffing staat voor Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik). Dit is geregeld in de Wet luchtvaart . Wij verlenen 3 soorten ontheffingen: Een...

 • Legionellabesmetting, melding

  Zwembadwater kan een bron zijn van legionella: een voor de mens gevaarlijke bacterie. Wanneer legionellabacteriën zijn aangetroffen in het badwater van uw badinrichting moet u dat bij ons melden. Onder een badinrichting vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings...

 • SteenGoed Benutten – Uitvoeringsgereed en realiseren

  Wegens onderhoudswerkzaamheden is het subsidieportaal op 27 november t/m 28 november 23.00 uur niet of beperkt toegankelijk. U kunt dan ook geen subsidieaanvragen indienen. Wilt u verouderde en verloederde woongebieden vernieuwen of leegstaand vastgoed aanpakken door herbestemming, transformatie of...

 • Collectieve Wooninitiatieven

  Wegens onderhoudswerkzaamheden is het subsidieportaal op 27 november t/m 28 november 23.00 uur niet of beperkt toegankelijk. U kunt dan ook geen subsidieaanvragen indienen. Wilt u samen met anderen woningen bouwen en er daarna zelf gaan wonen? Afhankelijk van de fase waarin uw woningbouwproject zich...

 • Wegwedstrijden, aanvraag ontheffing

  Organiseert u een wedstrijd met voertuigen op de weg? Vraag dan een ontheffing aan bij de beheerder van die weg. Als het gaat om een provinciale weg doet u dat bij ons. Voorwaarden U ontvangt een vergunning als u voldoet aan deze voorwaarden:  u heeft een WA-verzekering voor de aansprakelijkheid...

 • Natuurbescherming: bos en bomenrijen, ontheffing voor kappen (houtopstanden)

  De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden').  Melding of ontheffing Indien u bos of bomenrijen wilt kappen, moet u dat melden met een kapmelding . U doet de melding minimaal 6 weken voordat...

 • Natuurbescherming: bos en bomenrijen, melding van kappen (houtopstanden)

  De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden'). Indien u houtopstanden wilt kappen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding bij ons indienen. Er zijn enkele uitzonderingen...

 • Natuurbescherming: verklaring van geen bedenkingen voor Natura 2000 gebieden

  De Wet natuurbescherming beschermt onder andere Natura 2000-gebieden. Vraagt u een omgevingsvergunning aan en heeft u daarbij een vergunning of ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming nodig? U kunt dan volstaan met het aanvragen van de omgevingsvergunning. Bij uw vergunningaanvraag voegt u...

 • Gelderse Gebiedsagenda

  Wegens onderhoudswerkzaamheden is het subsidieportaal op 27 november t/m 28 november 23.00 uur niet of beperkt toegankelijk. U kunt dan ook geen subsidieaanvragen indienen. Wilt u met een initiatief een bijdrage leveren aan de Gelderse Gebiedsagenda's? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor wie Bedrijven,...

 • Verkeerseducatieprojecten voor het onderwijs

  Wegens onderhoudswerkzaamheden is het subsidieportaal op 27 november t/m 28 november 23.00 uur niet of beperkt toegankelijk. U kunt dan ook geen subsidieaanvragen indienen. Heeft u een verkeerseducatieproject voor het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs? Dan kunt u subsidie aanvragen. Jaarlijks...

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties