Resultaten

1 - 10 van de 106 Resultaten
Toon producten van Gelderland
 • Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) luchtvaart, ontheffing

  Wilt u met een luchtvaartuig landen op of opstijgen vanaf een terrein dat geen luchthaven is? Hiervoor heeft u een TUG-ontheffing nodig van de provincie (TUG-ontheffing staat voor Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik). Dit is geregeld in de Wet luchtvaart . Wij verlenen 3 soorten ontheffingen: Een...

 • Legionellabesmetting, melding

  Zwembadwater kan een bron zijn van legionella: een voor de mens gevaarlijke bacterie. Wanneer legionellabacteriën zijn aangetroffen in het badwater van uw badinrichting moet u dat bij ons melden. Onder een badinrichting vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings...

 • Buurtbus

  Wilt u als buurtbusvereniging een vergoeding voor de activiteiten van vrijwilligers die zich inzetten voor een buurtbusvereniging? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor wie Gelderse buurtbusverenigingen kunnen deze subsidie aanvragen. Waarvoor U kunt subsidie aanvragen voor de activiteiten van vrijwilligers...

 • SteenGoed Benutten – Uitvoeringsgereed en realiseren

  Wilt u verouderde en verloederde woongebieden vernieuwen of leegstaand vastgoed aanpakken door herbestemming, transformatie of sloop en herontwikkeling? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor wie Gemeenten kunnen subsidie aanvragen. Waarvoor U kunt subsidie aanvragen voor: herbestemming, transformatie...

 • Collectieve Wooninitiatieven

  Wilt u samen met anderen woningen bouwen en er daarna zelf gaan wonen? Afhankelijk van de fase waarin uw woningbouwproject zich bevindt, kunt u als collectief wooninitiatief een subsidie of een subsidie in de vorm van een renteloze lening aanvragen. Deze regeling was eerder bekend onder de naam...

 • Wegwedstrijden, aanvraag ontheffing

  Organiseert u een wedstrijd met voertuigen op de weg? Vraag dan een ontheffing aan bij de beheerder van die weg. Als het gaat om een provinciale weg doet u dat bij ons. Voorwaarden U ontvangt een vergunning als u voldoet aan deze voorwaarden:  u heeft een WA-verzekering voor de aansprakelijkheid...

 • Natuurbescherming: bos en bomenrijen, ontheffing voor kappen (houtopstanden)

  De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden').  Melding of ontheffing Indien u bos of bomenrijen wilt kappen, moet u dat melden met een kapmelding . U doet de melding minimaal 6 weken voordat...

 • Natuurbescherming: bos en bomenrijen, melding van kappen (houtopstanden)

  De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden'). Indien u houtopstanden wilt kappen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding bij ons indienen. Er zijn enkele uitzonderingen...

 • Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen

  Wilt u een bestaand bedrijventerrein toekomstbestendiger maken? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor wie Ondernemers en gemeenten kunnen subsidie aanvragen. Waarvoor U kunt subsidie aanvragen om fysieke collectieve maatregelen te realiseren, inclusief procesbegeleiding om een bestaand...

 • Natuurbescherming: verklaring van geen bedenkingen voor Natura 2000 gebieden

  De Wet natuurbescherming beschermt onder andere Natura 2000-gebieden. Vraagt u een omgevingsvergunning aan en heeft u daarbij een vergunning of ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming nodig? U kunt dan volstaan met het aanvragen van de omgevingsvergunning. Bij uw vergunningaanvraag voegt u...

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties