Resultaten

1 - 10 van de 189 Resultaten
Toon producten van Gennep
 • Marktplaats aanvragen

  In de gemeente Gennep zijn iedere week twee markten, een warenmarkt en een versmarkt. De warenmarkt is iedere dinsdag van 8.30 uur tot 13.00 uur op het Jan Lindersplein. Op de warenmarkt mogen alle mogelijke producten verkocht worden. De versmarkt is iedere zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur op het Jan Lindersplein. Op de versmarkt worden alleen verse producten verkocht zoals groente, fruit, brood, bloemen, kaas. Wanneer u met uw goederen op de waren- of versmarkt van de gemeente Gennep wilt staan moet u een standplaats aanvragen. Nieuwkomers op de Gennepse Markt mogen twee maanden proefdraaien om te kijken of de markt voor hen rendabel is. Na twee maanden maakt u dan een keuze of u een standplaats wil.

 • Bouwwerk, gereedmelding

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

 • Seksbedrijf starten

  Als u een seksbedrijf wilt starten, overlegt u eerst met de gemeente of dit kan en of u een vergunning nodig hebt. Ook wanneer uw seksbedrijf wordt overgenomen of stopt, meldt u dit bij de gemeente. Seksbedrijven zijn bijvoorbeeld: seksbioscopen bordelen escortbedrijven erotische massagesalons

 • Naamswijziging achternaam

  Als u uw achternaam of die van uw kind wilt veranderen, checkt u eerst in de brochure Naamswijziging van Justis of dit kan. Justis is de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Justis.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Bijen houden

  U mag niet zomaar bijen houden als hobby of vanwege uw beroep. Bijen zijn beschermde dieren en kunnen overlast bezorgen in uw omgeving. Het is daarom verboden bijen te houden: binnen een afstand van 30 meter van een woning of andere gebouwen waar overdag mensen zijn (kantoren, scholen); binnen een afstand van 30 meter van de openbare weg. Als u toch bijen wilt houden, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt: hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien;  welke materialen er gebruikt worden; of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving;  of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft. De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente. Vergadering De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vergadert gemiddeld één keer per twee weken. Deze vergaderingen vinden plaats op dinsdagochtend in het gemeentehuis van Gennep en zijn openbaar. Wij bieden initiatiefnemers de mogelijkheid om hun plannen toe te lichten tijdens een van deze bijeenkomsten. Wilt u hier gebruik van maken? Dan kunt u dit aangeven op het formulier Vooroverleg of aanvraag Omgevingsvergunning.

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’. De gemeente kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. U bent verplicht financieel te zorgen voor: uw kind jonger dan 21 jaar; uw (ex-)echtgenoot/echtgenote; uw (ex-)geregistreerd partner. Als u dit niet doet, en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering, dan kan de gemeente beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. Vergunning of melding U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.  Informatieplicht Energie Activiteitenbesluit In 2019 verandert het Activiteitenbesluit milieubeheer. Zo komt er naast de energiebesparingsplicht ook een informatieplicht op energiegebied voor bedrijven en instellingen. Met deze informatieplicht kan de overheid beter controleren of bedrijven zich houden aan de energiebesparingsplicht. Met als doel energiebesparing te versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls. In Limburg Noord gaat het om zo’n 5100 bedrijven. De gemeenten informeren deze bedrijven over de nieuwe informatieplicht. Om welke bedrijven gaat het?

 • Bedrijfsverzamelgebouw, plek huren

  Een bedrijfsverzamelgebouw is een gebouw waar meer bedrijven of ondernemers bij elkaar in één gebouw zitten. De huren zijn relatief laag. Dat komt omdat er gezamenlijk gebruik gemaakt wordt van een hal, receptie, technische ondersteuning of kantine. Als u een kleine onderneming hebt of als u start met een bedrijf, dan kan de gemeente u misschien helpen aan een plek in een bedrijfsverzamelgebouw. Als er geen plek is, kan de gemeente u op een wachtlijst zetten.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties