Resultaten

1 - 10 van de 242 Resultaten
Toon producten van Goeree-Overflakkee
 • Marktplaats aanvragen

  In meerdere woonkernen op Goeree-Overflakkee worden wekelijkse markten gehouden: Dirksland Goedereede Ooltgensplaat Ouddorp Oude-Tonge Sommelsdijk Meer informatie over de weekmarkten op Goeree-Overflakkee Als u een plaats op de markt wilt hebben, dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Dit geldt voor alle soorten markten: dagmarkt weekmarkt jaarmarkt (bijvoorbeeld een kerstmarkt) Een marktplaatsvergunning is iets anders dan een standplaatsvergunning. U hebt een standplaatsvergunning nodig als u een standplaats wilt op een openbare plek in de open lucht. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg. Marktplaats aanvragen

 • Evenement organiseren

  Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg. Online evenement melden Online evenementenvergunning aanvragen Aanvraag door particulier via DigiD Aanvraag namens organisatie via eHerkenning 2+ Aanvraag namens organisatie via DigiD Zie voor meer formulieren bij het kopje 'PDF-formulieren' hieronder. Informatie vooraf gewenst? Heeft u vragen ten aanzien van het aanvragen van een evenement binnen de gemeente Goeree-Overflakkee? U kunt er voor kiezen om teruggebeld te worden op een moment dat u dat beter uitkomt: Terugbelverzoek online indienen

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Onroerende-zaakbelasting (OZB) is in Nederland een belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Tot 2006 werd er zowel een eigenarenbelasting opgelegd als een gebruikersbelasting. Vanaf 2006 is de gebruikersbelasting voor woningen komen te vervallen. Voor niet-woningen, zoals bedrijfspanden, geldt de gebruikersbelasting nog wel. Huurt u een bedrijfspand, dan moet u wel OZB betalen. De OZB is een zogenaamde 'tijdstipbelasting', waarbij uitsluitend de toestand per 1 januari bepalend is. Iedere wijziging nadien heeft geen invloed op de hoogte van de heffing.

 • Seksbedrijf starten

  Als u een seksbedrijf wilt starten, overlegt u eerst met de gemeente of dit kan en of u een vergunning nodig hebt. Ook wanneer uw seksbedrijf wordt overgenomen of stopt, meldt u dit bij de gemeente. Seksbedrijven zijn bijvoorbeeld: seksbioscopen bordelen escortbedrijven erotische massagesalons

 • Naamswijziging achternaam

  Als u uw achternaam of die van uw kind wilt veranderen, checkt u eerst in de brochure Naamswijziging van Justis of dit kan. Justis is de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Justis.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Bijen houden

  U mag niet zomaar bijen houden als hobby of vanwege uw beroep. Bijen zijn beschermde dieren en kunnen overlast bezorgen in uw omgeving. Het is daarom verboden bijen te houden: binnen een afstand van 30 meter van een woning of andere gebouwen waar overdag mensen zijn (kantoren, scholen); binnen een afstand van 30 meter van de openbare weg. Als u toch bijen wilt houden, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. Het houden van bijen kan door de gemeente aan regels worden gebonden. Houdt u rekening met de volgende zaken: U mag geen bijen houden binnen 30 meter afstand van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven, bijvoorbeeld bedrijven en scholen. Ook mag dit niet binnen 30 meter afstand van de openbare weg. Het verbod is niet van toepassing indien op een afstand van ten hoogste zes meter vanaf de korven of kasten een afscheiding is aangebracht van twee meter hoogte of zoveel hoger als noodzakelijk is om het laag uit- en invliegen van de bijen te voorkomen. Ontheffing voor het houden van bijen online aanvragen

 • Bouw en verbouwing, welstand

  De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen, dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit, de Welstandscommissie. Deze commissie geeft aan de hand van de gemeentelijke Nota Ruimtelijke Kwaliteit advies aan de gemeente of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen. De Welstandscommissie vergadert in principe tweewekelijks op dinsdagochtend in het gemeentehuis te Middelharnis. Deze vergaderingen zijn openbaar, en zonder afspraak voor iedere belangstellende toegankelijk, maar er is geen inspraakmogelijkheid. De agenda voor de vergadering is op vrijdag voor de zitting op te vragen bij de afdeling Vergunningverlening Handhaving en Veiligheid. In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente staan de welstandseisen. Op basis hiervan kunt u zelf inschatten of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Is dat zo, dan mag de omgevingsvergunning niet om redelijke eisen van welstand worden geweigerd.

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’. De gemeente kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. U bent verplicht financieel te zorgen voor: uw kind jonger dan 21 jaar; uw (ex-)echtgenoot/echtgenote; uw (ex-)geregistreerd partner. Als u dit niet doet, en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering, dan kan de gemeente beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. Vergunning of melding U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. 

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties