Resultaten

1 - 10 van de 244 Resultaten
Toon producten van Goeree-Overflakkee
 • Verklaring onder ede of belofte

  De gemeente houdt gegevens van haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens moeten kloppen. Daarom neemt de gemeente deze gegevens over uit officiële documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. U kunt een verklaring onder ede afleggen of een belofte doen bij de gemeente als: uw gegevens in de BRP niet kloppen of ontbreken en; u hebt geen ander document om uw juiste gegevens aan te tonen. Verschil verklaring onder ede en belofte De verklaring onder ede legt u af als u gelovig bent. U eindigt dan met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” In alle andere gevallen doet u een belofte. U eindigt met de woorden: “Dat beloof ik.”

 • Kabels en leidingen leggen in openbare grond

  In de openbare ruimte mag door particulieren en ondernemers niet worden gegraven om kabels, buizen of leidingen aan te brengen, dit mag ook niet met behulp van een zogenaamde persluchtbodemraket. Als u boven de grond kabels en leidingen wilt plaatsen, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

 • Bijstand, jaaropgave

  U krijgt elk jaar een jaaropgave als u een bijstandsuitkering ontvangt. Op deze jaaropgave staat hoeveel (bruto) bijstand u het afgelopen jaar hebt ontvangen. U hebt de jaaropgave nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting. Maar ook voor het aanvragen van studiefinanciering en toeslagen, bijvoorbeeld huurtoeslag.

 • Forensenbelasting

  In bepaalde gevallen kan de gemeente u forensenbelasting opleggen. Dit kan als u een tweede woning of stacaravan in deze gemeente heeft, terwijl u in een andere gemeente uw hoofdverblijf heeft. Houdt u deze woning of stacaravan meer dan 90 dagen per jaar voor uzelf beschikbaar, dan moet u forensenbelasting betalen. U hebt namelijk voordeel van de voorzieningen van de gemeente.

 • Dood dier opruimen

  Voor het verwijderen van dode dieren (kadavers) gelden verschillende regels, afhankelijk van het soort dier en de omstandigheden.

 • Rommelmarkt

  Wilt u een rommelmarkt organiseren die voor publiek toegankelijk is? Dan vraagt u voor dit evenement een vergunning aan bij de gemeente. Informatie over het aanvragen van een evenementenvergunning

 • Bijstand, heronderzoek

  Als u een bijstandsuitkering krijgt, doet de gemeente regelmatig heronderzoek. Met een heronderzoek kan de gemeente zien of u nog steeds recht hebt op uw uitkering. Ook kijkt de gemeente of het u lukt om werk te vinden. in onze gemeente zal een heronderzoek plaatsvinden na 14 maanden  

 • Bouw en verbouwing, controle

  De gemeente controleert of iedereen die bouwt of verbouwt, zich aan de regels houdt. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een vergunning om te verbouwen is. Ook controleert de gemeente op lawaai, trillingen en afval. Als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kunt u dit melden bij de gemeente.

 • Gladheid bestrijden

  In de wintermaanden kan gladheid voor de nodige overlast zorgen en gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente Goeree-Overflakkee is wegbeheerder en zorgt ervoor dat de wegen die in haar beheer zijn, in goede en veilige staat verkeren. Het bestrijden van gladheid is daarom erg belangrijk. Op de gemeentewerven ligt in totaal 300 ton zout klaar om gladheid op Goeree-Overflakkee te bestrijden.  Waar strooien we? De gemeente doet haar best om te zorgen voor begaanbare wegen, daarom bestrijdt de gemeente gladheid op wegen in een vastgestelde volgorde: Eerst de wegen die het meest worden bereden, de zogenaamde hoofdwegen. Het uitgangspunt hierbij is dat een inwoner binnen een afstand van 750 meter een gestrooid weggedeelte kan bereiken. Daarna bestrijdt de gemeente gladheid op routes van het openbaar vervoer, op- en afritten van dijken, doorgaande ontsluitingswegen en doorgaande fietspaden. Wanneer de hoofdroute is gestrooid, behandelt de gemeente voetpaden bij verzorgingstehuizen, winkelcentra, openbare gebouwen, bruggen en basisscholen. We vragen inwoners om het gedeelte van het voetpad voor de woning zelf schoon te houden. Gladheidbestrijdingsplan en strooiroutes (PDF) Gevaarlijke situaties Op de overige wegen vindt gladheidsbestrijding alleen plaats als de hoofdroutes ijs- en sneeuwvrij zijn, er personeel beschikbaar is en het binnen de diensturen van de buitendienst past. In principe behandelt de gemeente de strooiroutes in een vaste volgorde. Mochten er meldingen binnenkomen van gevaarlijke situaties, dan worden deze locaties met voorrang gestrooid. Wintermaanden Niet alle wegen kunnen gelijktijdig worden gestrooid. De gemeente roept weggebruikers daarom op om tijdens de wintermaanden extra alert te zijn. Houd tijdens de wintermaanden de verkeersinformatie in de gaten en houd rekening met de weersomstandigheden en pas daar uw rijstijl en snelheid op aan. Waterschap Hollandse Delta De wegen buiten de bebouwde kom, die aansluiten op wegen die in beheer zijn van de gemeente, worden beheerd door het Waterschap Hollandse Delta (www.waterschaphollandsedelta.nl). Het Waterschap is dan ook verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding daarvan. Provincie Zuid-Holland De provincie Zuid-Holland onderhoudt de N215 en de N498 en de bijbehorende parallelbanen en fietspaden. De gladheidsbestrijding van deze wegen is dan ook een taak voor de Provincie. Rijkswaterstaat De N57 en de A59/N59 worden beheerd door Rijkswaterstaat. Op de website van Rijkswaterstaat vindt u veel informatie over hun taken, de situatie op de weg, verkeerswaarschuwingen en wat u zelf kunt doen om veilig de weg op te gaan. De gemeente moet gladde wegen binnen de bebouwde kom bestrijden. De gemeente strooit als de wegen glad worden door bevriezing, sneeuw of ijzel.Als eerste strooit de gemeente op doorgaande routes, zoals busroutes, hoofdwegen en toegangswegen tot wijken. Daarna wordt gestrooid op wegen naar huisartsen en verzorgingshuizen en straten bij winkelcentra en in woonwijken.

 • Caravan parkeren op de openbare weg

  Het is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Goeree-Overflakkee niet toegestaan een caravan, kampeerwagen, camper, magazijnwagen, aanhangwagen of vouwwagen langer dan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg te laten staan. 

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties