Resultaten

1 - 10 van de 140 Resultaten
Toon producten van Gouda
 • Gratis peuteropvang voor kinderen van 2 en 3 jaar

  U kunt gratis peuteropvang voor uw peuter(s) aanvragen via het kindpakket, eventueel met andere producten uit het kindpakket. Kindpakket aanvragen

 • Aangifte levenloos geboren kind

  Een levenloos geboren kind wordt daarna niet automatisch in de Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen. U kunt daar als ouder wel een verzoek voor indienen in de gemeente waar u woont. Afspraak maken Hoe werkt het? Als uw kind levenloos geboren is, dan wordt er een 'akte van geboorte (levenloos)' opgemaakt. Dit gebeurt in de gemeente waar uw kind geboren is. Het maakt hierbij niet uit hoelang de zwangerschap heeft geduurd. U kunt de voor- en achternamen van uw kind in de akte laten opnemen, en die van u en uw partner. U kunt uw kind ook laten bijschrijven in uw trouwboekje.  Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of meer, dan dient er alltijd aangifte gedaan te worden. Wanneer uw kind binnen drie dagen na de geboorte overlijdt, wordt er zowel een akte van geboorte als een akte van overlijden opgemaakt. Wat moet u doen? Wij nemen graag de tijd voor de aangifte. Daarom is het van belang dat u een afspraak hiervoor maakt. Elk van de ouders mag aangifte doen. Maar ook anderen die kennis hebben genomen van de levenloze geboorte van het kind, bijvoorbeeld de begrafenisondernemer of de medewerkers van het ziekenhuis, mogen aangifte doen. Alsnog aangifte doen? Wanneer een kind langer geleden levenloos geboren is, maar u hiervan geen aangifte heeft gedaan en dit alsnog wilt doen, kunt u hiervoor een afspraak maken. Het verzoek hiervoor moet door beide ouders gedaan worden. Als u geen 'verklaring van overlijden' door de behandelend arts meer heeft, neem dan andere documenten mee waaruit blijkt dat het kind levenloos geboren is. Dit kan bijvoorbeeld zijn: •    een verklaring van een arts, ziekenhuis of verloskundige; •    een overlijdensadvertentie of informatie over de begrafenis of crematie. Wanneer een kind destijds kort na de geboorte nog even geleefd heeft, kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank voor het laten opmaken van een geboorteakte en overlijdensakte. Meenemen Neem bij uw afspraak om aangifte te doen het volgende mee: •   een geldig identiteitsbewijs; •   eventueel een trouwboekje zodat het kind daarin kan worden bijgeschreven; •   een verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend arts; •   een enveloppe met daarin de gegevens over uw levenloos geboren kind, deze krijgt u van de arts. Hoe lang duurt het? Met een verklaring van overlijden wordt direct aan de balie de akte opgemaakt. Is er geen verklaring? Dan is het situatie afhankelijk. Kosten De aangifte en het laten opmaken van de akte zijn gratis.  Wanneer u niet in Gouda woont, kan uw woongemeente gratis een afschrift van de akte bij ons opvragen. Uw gemeente kan dit doen als u bij haar een verzoek indient voor registratie van uw kind in de BRP. Wanneer u zelf een afschrift van de akte wilt hebben, zijn daar kosten aan verbonden. Bekijk daarvoor Burgerlijke stand uittreksel.

 • Aanmelding Opschoondag

  Let op: het is niet meer mogelijk om in te schrijven voor de Opschoondag van 2020. De termijn is inmiddels verstreken. Bedenk samen een opschoonactie hoe de buurt er fleuriger en fraaier uit kan zien. Schoonmaakteams krijgen een opschoonpakket cadeau. Daarnaast geeft de gemeente financieel de mogelijkheid om de buurt op te fleuren tot een bedrag van  € 250. Vorig jaar werden hier bijvoorbeeld plantjes, nestkastjes, buurtbankjes en extra schoonmaakmaterialen van aangeschaft. U kunt uw voorstel voor de besteding van dit bedrag op het aanmeldingsformulier vermelden.

 • Aanmelding vakantieservice

  Stadstoezicht zal in samenwerking met de politie extra surveilleren in buurten en wijken waar relatief veel mensen op vakantie zijn.

 • Aansprakelijkstelling / schadeclaim indienen

  Schadeclaim indienen met DigiD  Schadeclaim indienen zonder DigiD Schadeclaim indienen (organisatie) Wanneer u schade heeft opgelopen door voorzieningen in de openbare ruimte waar de gemeente verantwoordelijk voor is kunt u een schadeclaim indienen. Denk bijvoorbeeld aan: schade aan uw auto door een slecht wegdek of een valpartij door een scheefliggende trottoirtegel. De gemeente heeft o.a. ook een zorgplicht voor bomen, riolering en de gladheidbestrijding. Indien er sprake is van nalatigheid door de gemeente kan de gemeente bij schade (onder bijzondere omstandigheden en afhankelijk van het geval) aansprakelijk zijn.

 • Aanvraag verkeersmaatregel

  Particulieren Toestemming voor tijdelijke verkeersmaatregelen vraagt u aan via het digitale aanvraagformulier. Het formulier wordt automatisch verzonden naar vkm@gouda.nl.  Let op: omdat tekeningen voor iedereen vrij in te zien zijn en eventueel verstrekte telefoonnummers met hulpdiensten en overige stakeholders worden gedeeld, gaat u bij het doen van een aanvraag automatisch akkoord met het openbaar maken van deze gegevens. Aanvraag particulieren Bedrijven Toestemming voor tijdelijke verkeersmaatregelen vraagt u aan via ‘Melvin'. Gemeente Gouda gebruikt deze applicatie sinds november 2019. Indien u al een account hiervoor heeft, die u gebruikt voor andere gemeenten, kunt u die ook hiervoor gebruiken. Als u een nieuw account wilt, is deze binnen één dag aangevraagd via rhuijben@manengenius.nl. De aanvraag voor een verkeersmaatregel moet u minimaal twee weken van tevoren indienen i.v.m. behandeltijd. Als er sprake is van parkeerverboden of algehele afsluitingen is de minimale aanvraagtermijn vier weken. Let op: omdat tekeningen voor iedereen vrij in te zien zijn en eventueel verstrekte telefoonnummers met hulpdiensten en overige stakeholders worden gedeeld, gaat u bij het doen van een aanvraag automatisch akkoord met het openbaar maken van deze gegevens. Aanvraag bedrijven

 • Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

  Voor een kansspelautomaat heeft u een vergunning nodig. Het gaat hierbij om gelduitkerende automaten (de zgn. gokkasten). Voor een behendigheidsautomaat (flipperkast of videospel) is geen vergunning nodig. Wel is het aantal automaten dat in een bedrijf mag staan aan een maximum gebonden.

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  Direct aanvragen Hoe werkt het? U kunt een afschrift of een uittreksel aanvragen. Op een afschrift staan alle gegevens van de akte uit de burgerlijke stand. Op een uittreksel staat een deel van de informatie uit de akte. Wat moet u doen? U vraagt een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor u het afschrift of uittreksel nodig hebt. Heeft u het afschrift nodig voor het buitenland? Geef dan aan dat u een internationaal afschrift wilt. U kunt een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand ook persoonlijk of schriftelijk aanvragen.  Iemand anders machtigen Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin: •    de reden waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt; •    de naam van de gemachtigde; •    uw handtekening; •    de handtekening van de gemachtigde. Meenemen Persoonlijk aanvragen Als u langskomt heeft u het volgende nodig: •    geldig identiteitsbewijs; •    pinpas of contant geld; •    eventueel een machtigingsbrief. Schriftelijk aanvragen Voor het schriftelijk aanvragen van een afschrift of uittreksel burgelijke stand kunt u ons een brief sturen. Zorg ervoor dat u onderstaande documenten met de brief meestuurt: •    een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. •    brief waarin staat waarom u het uittreksel of afschrift nodig hebt. •    uw handtekening op de brief. •    eventueel een machtigingsbrief; Kosten € 13,80 Hoe lang duurt het? Vraagt u het afschrift of uittreksel persoonlijk bij de balie aan? Dan krijgt u het meteen mee. Vraagt u het online of schriftelijk aan? Dan wordt het afschrift of het uittreksel binnen drie werkdagen verstuurd. 

 • Afvalstoffen lozen op de riolering

  Daarnaast dienen de voorwaarden in deze vergunning te worden afgestemd met de milieuvergunning die uw bedrijf eventueel heeft. De eisen die aan de lozing zijn gesteld verschillen per type bedrijf of inrichting.

 • Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen

  Op deze kaart vindt u een overzicht van de gehandicaptenparkeerplaatsen in Gouda. Op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen hoeft u met de gehandicaptenparkeerkaart niet te betalen. Wanneer u op een reguliere parkeerplaats parkeert, moet u wel betalen. De gehandicaptenparkeerkaart moet goed zichtbaar achter de voorruit liggen. Ook specifieke gehandicaptenvoertuigen mogen hier parkeren. Wel dienen deze voertuigen te voldoen aan de wettelijke gestelde eisen (o.a. max 1,10 meter breed en max 45 km per uur).

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties