Resultaten

1 - 10 van de 414 Resultaten
Toon producten van Groningen
 • Bodemverontreiniging

  Als u te maken krijgt met bodemverontreiniging, moet u dit melden bij de provincie.

 • Geluidsoverschrijding sportmotoren

  Het is verboden sportmotoren te gebruiken buiten een speciaal daarvoor bestemd sportterrein.

 • Anderhalvemeterregeling

  De anderhalvemeterregeling biedt subsidie voor kleine ondernemers die coronamaatregelen nemen.

 • Samenwerkende Catalogi 1

  Eerste H2 Tweede H2

 • Samenwerkende Catalogi 2

  Dit is een test. Test 2 op 16 januari 10:05 uur.

 • Natuur- en landschapsbeheer (SNL)

  Beheerders van natuurgebieden kunnen een jaarlijkse vergoeding krijgen voor het beheer. In het Natuurbeheerplan Groningen is aangegeven welke percelen voor subsidie in aanmerking komen en voor welk natuur-of landschapsbeheertype wij een subsidie geven. De subsidie wordt gegeven voor een periode van 6 jaar.

 • Opstijgen en landen vliegtuig of helikopter buiten vliegveld

  Wilt u een luchtvaartuig laten opstijgen of landen buiten een officieel vliegveld? Dan hebt u daarvoor een ontheffing nodig, de zogenaamde 'ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart' (TUG-ontheffing).

 • Mediafonds

  Met het Mediafonds willen wij een bijdrage leveren aan kwalitatief hoogstaande, onafhankelijke journalistiek. Bent u journalist, werkt u in de regio en bent u van plan om journalistiek onderzoek te doen naar een actueel onderwerp in de Groninger samenleving en daarover te publiceren? Misschien komt u dan in aanmerking voor een subsidiebijdrage uit het Mediafonds.

 • Zwembad of zwemplas oprichten, wijzigen of uitbreiden

  Als u een zwembad wilt beginnen, moet u dat melden bij de provincie. Een wijziging of uitbreiding moet u ook melden.

 • Operationeel Programma EFRO

  Het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 is gericht op vernieuwingen binnen het Noord-Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Het kan gaan om innovaties in producten, diensten of processen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties