Resultaten

1 - 10 van de 297 Resultaten
Toon producten van Harlingen
 • Zwerfdieren

  Hoe een melding van zwerfdieren doorgeven aan de gemeente Harlingen? De gemeente Harlingen heeft de wettelijke verplichting om zorg te dragen voor dode dieren en zwerfdieren. In de gemeente Harlingen kunt u een melding als volgt doorgeven.

 • Psychische hulp, melding

  Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente.

 • Textielcontainers

  In de gemeente Harlingen is het mogelijk om gescheiden textiel in te zamelen. Hieronder vindt u een overzicht van de textielcontainers in de gemeente Harlingen. Textielcontainers in de gemeente Harlingen Gemeente Harlingen totaal Harlingen Kimswerderweg, HARLINGEN Johan van Oldebarneveldstraat, HARLINGEN Joost van den Vondelstraat, HARLINGEN Spoorstraat, HARLINGEN Havenweg, HARLINGEN Rommelhaven, HARLINGEN Midlum Fonteinstraat, MIDLUM Wijnaldum S. van der Molenstrjitte, WIJNALDUM Milieustraten Franeker Milieustraat, FRANEKER

 • Leerplicht, kwalificatieplicht, schoolverzuim

  Kinderen moeten vanaf hun 5e jaar verplicht naar school. De leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt. Voor jongeren die dan nog geen zogenaamde startkwalificatie hebben, geldt tot 18 jaar de kwalificatieplicht

 • Centraal meldpunt de Dienst Noardwest Fryslan

  Denkt u dat iemand onterecht een bijstandsuitkering, een Wmo-voorziening of een regeling via de Jeugdwet ontvangt? Dan kunt u dat melden. De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân gaat vertrouwelijk om met uw gegevens én de informatie die u geeft. Centraal Meldpunt

 • Verplichte verbetering woning

  Als u eigenaar bent van een woning, woonkeet of woonwagen, moet u voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Als uw woning, woonkeet of woonwagen niet meer aan deze eisen voldoet, kan de gemeente u als eigenaar verplichten dit te verbeteren. Als u dit niet doet kan de gemeente de woning sluiten. De kosten zijn dan voor u.

 • Onafhankelijk cliëntondersteuner Wmo of Participatiewet

  Maakt u gebruik van de Wmo of de Participatiewet? En heeft u vragen of problemen met betrekking tot uw zorg, uw gemeente of uw gebiedsteam? Dan kunt u een onafhankelijk cliëntondersteuner inschakelen. Jeugdwet Heeft u een vraag of klacht met betrekking tot de Jeugdwet? Kijk dan op  www.zorgbelang-fryslan.nl/, of meld u aan via 088-5551000 of www.akj.nl

 • Vervoersvoorzieningen

  Wanneer u problemen heeft met uw zelfredzaamheid op het gebied van vervoer, kunt u contact opnemen met het gebiedsteam Harlingen. Samen met een medewerkers van het gebiedsteam kijkt u wat u nodig heeft en wat er mogelijk is.

 • Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens over alle inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst of de politie. Of met organisaties als pensioenfondsen en woningcorporaties. U kunt alleen gegevens over uw adoptie, uw kind dat u ter adoptie hebt afgestaan of uw geslachtsverandering uit de BRP laten verwijderen.

 • Verzoek om handhaving

  Als u denkt dat iemand de regels overtreedt dan kunt u de gemeente vragen om daar iets aan te doen. U doet dan een verzoek om handhaving. Contactformulier

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties