Resultaten

1 - 10 van de 78 Resultaten
Toon producten van Hattem
 • Aangifte doen van overlijden

  Als iemand is overleden, moet de gemeente waar deze persoon is gestorven dit weten. Meestal regelen familieleden de aangifte van overlijden in overleg met de begrafenisondernemer. Soms doen goede bekenden aangifte. Wilt u aangifte doen van overlijden? Ga dan naar de gemeente. Nadat u aangifte hebt gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt voor aanpassing van de basisregistratie personen (BRP). Ook maakt de gemeente een overlijdensakte op.

 • Achternaam voor uw kind kiezen

  Het eerste kind van een getrouwd heterostel krijgt automatisch de achternaam van de man. Dit geldt ook als u samen een geregistreerd partnerschap hebt. U kunt als ouders ook besluiten om het kind de achternaam van de moeder te geven. Dit moet u doorgeven aan de gemeente. Dit kunt u uiterlijk doen bij de geboorteaangifte. De achternaam die u voor uw eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van de volgende kinderen uit dezelfde relatie. Bij ongetrouwde ouders krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Als de vader het kind erkent, kunt u ervoor kiezen dat het kind de naam van de vader krijgt. De moeder moet hiervoor persoonlijk toestemming geven. De kinderen die hierna uit deze relatie worden geboren, krijgen dezelfde achternaam. Als u lesbisch bent Bent u lesbisch en krijgt u samen met uw vrouwelijke partner een kind? Dan gelden de volgende bepalingen: U bent getrouwd of hebt samen een geregistreerd partnerschap. Is de zaaddonor onbekend en levert u een verklaring van de Stichting Donorgegevens aan? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de meemoeder. Dit is de vrouwelijke partner of echtgenote van de biologische moeder. Kinderen die hierna worden geboren, krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind. U kunt ook besluiten het kind de achternaam van de biologische moeder (de moeder die gebaard heeft) te geven. Geef dit uiterlijk bij de geboorteaangifte door aan de gemeente. Bent u niet getrouwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Of is een bekende zaaddonor de biologische vader? Uw kind krijgt automatisch de naam van de biologische moeder. Als de meemoeder het kind erkent, kunt u ervoor kiezen dat het kind haar achternaam krijgt. De biologische moeder moet hiervoor toestemming geven. U mag de achternaam van uw kinderen nog 1 keer veranderen in die van de andere ouder. Dit mag als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan moet het kind zelf ook instemmen met de naamsverandering. Hier moet het kind voor tekenen.

 • Achternaam voor uw kind kiezen bij erkenning

  U bent niet getrouwd, u hebt geen geregistreerd partnerschap en u krijgt een kind. Het kind krijgt dan automatisch de achternaam van de biologische moeder. U kunt ervoor kiezen dat uw kind de achternaam van de andere ouder krijgt. Dat kan de vader zijn, maar ook de meemoeder. De meemoeder is de vrouwelijke partner of echtgenote van de biologische moeder. Erkent de vader of de meemoeder het kind? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind die achternaam krijgt. Dit kan al voor de geboorte. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie. Gaat u later toch met elkaar trouwen? Of gaat u een geregistreerd partnerschap aan met elkaar? Dan kunt u de naam van uw kind nog 1 keer veranderen naar de achternaam van de andere ouder. Kunt u de naam van uw kind door omstandigheden niet wijzigen? Bijvoorbeeld omdat u in een land woont waar u de naam niet zelf mag kiezen? Dan hebt u maximaal 2 jaar de tijd om dit in Nederland te regelen.

 • Achternaam wijzigen

  Wilt u uw achternaam wijzigen? Dit kunt u aanvragen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Gebruik hiervoor het speciale aanvraagformulier. Keurt het ministerie uw aanvraag goed? Dan komt uw nieuwe naam in de basisregistratie personen (BRP) te staan. Daarnaast komt uw nieuwe naam ook op uw geboorteakte te staan. Wilt u de achternaam van uw kinderen veranderen? Degene van wie de naam is, moet dan een aantal jaren voor het kind gezorgd hebben. Namelijk: Drie jaar voor kinderen vanaf 12 jaar Vijf jaar voor kinderen tot 12 jaar

 • Afvalwater lozen op de riolering

  Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijke rioleringsstelsel, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig. Vraagt u een vergunning aan, dan vraagt de gemeente meestal advies aan het waterschap. De eisen die gelden voor de lozing, verschillen per type bedrijf of inrichting.

 • Alcohol schenken en/of verkopen

  Bent u een ondernemer met een horecabedrijf, kantine of slijterij? Dan moet u in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning. Alleen dan mag u alcoholische dranken schenken of verkopen. Een drank- en horecavergunning hebt u nodig bij de start van een nieuwe onderneming. Ook als u een bestaande onderneming overneemt, hebt u deze vergunning nodig. Dat geldt ook als u de bedrijfsvoering en/of inrichting van uw onderneming wijzigt. Komt er een nieuwe leidinggevende bij u werken? Meld dit dan bij de gemeente via formulier model A. Hij of zij kan meteen aan het werk. De gemeente controleert de achtergrond van uw nieuwe medewerker. Zo kijken we of hij of zij een strafblad heeft. Vervolgacties De gemeente controleert of uw horeca-inrichting of slijterij voldoet aan de regels van de Drank- en Horecawet. Constateren wij een overtreding, dan kunnen we hiertegen optreden.

 • Alcohol tijdelijk schenken

  Het is niet toegestaan alcoholische dranken te verkopen buiten een horecabedrijf om. Voor speciale evenementen, zoals Koningsdag, kunt u ontheffing aanvragen. Een ontheffing geeft u toestemming om tijdelijk zwak-alcoholhoudende drank, zoals bier en wijn, te verkopen zonder drank- en horecavergunning. U kunt een ontheffing krijgen voor een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard van maximaal twaalf aaneengesloten dagen. De politie ontvangt een afschrift van de ontheffing. De politie en de buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente kunnen tijdens het evenement controleren of u zich aan de regels houdt.

 • Andere achternaam gebruiken

  Iedereen in Nederland heeft een achternaam. Deze is vastgelegd bij de burgerlijke stand en staat ook in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Deze naam heet ook wel uw geslachtsnaam of geboortenaam. Bij vrouwen spreken we soms over de meisjesnaam. Deze naam verandert nooit als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Wilt u met een andere achternaam aangeschreven en aangesproken worden? Geef dat dan bij de gemeente aan. De gemeente verandert dan uw aanschrijfnaam, maar niet uw geboortenaam. De gemeente en andere (overheids)organisaties gebruiken standaard uw aanschrijfnaam als zij u post sturen. De achternaam waarmee u bent geboren, blijft staan in uw officiële papieren, zoals uw paspoort of rijbewijs. Stel: u heet J. de Wit en uw partner heet P. Jansen. Dan kunt u kiezen uit 4 aanschrijfnamen: J. Jansen J. de Wit J. de Wit-Jansen J. Jansen-de Wit U kunt een verzoek indienen met uw DigiD. Wilt u liever persoonlijk contact met de afdeling Burgerzaken? Dat kan via telefoonnummer (038) 443 16 16. Achternaam partner gebruiken of wijzigen met DigiD

 • Asbest verwijderen

  Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Kijk op www.omgevingsloket.nl of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. U hebt namelijk eerst toestemming nodig voordat u asbest mag verwijderen. Let op: asbestdaken zijn vanaf 31 december 2024 verboden. Direct naar www.omgevingsloket.nl

 • Beroepschrift indienen

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Dat heet ook wel: een bezwaarschrift indienen. De gemeente beslist over uw bezwaarschrift. Bent u het ook niet eens met deze beslissing? Dan kunt u in beroep gaan. In de brief van de gemeente, met daarin de beslissing op uw bezwaarschrift, staat bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. Als u in beroep wilt gaan, bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel. Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing van de gemeente ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Wilt u dat het uitvoeren van de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk wordt uitgesteld? Dan kunt u een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Daarmee vraagt u om het opschorten van de beslissing. U mag het beroepschrift in een andere taal schrijven. Voor een goede afhandeling door de rechtbank kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling. Meer informatie Wilt u meer weten over het instellen van beroep? Op www.rechtspraak.nl of www.raadvanstate.nl vindt u meer informatie over de procedures.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties