Resultaten

1 - 10 van de 10 Resultaten
Toon producten van Heumen
 • Drank schenken

  Meestal mogen alleen horecazaken met een Drank- en Horecavergunning bedrijfsmatig alcohol schenken. Bij bijzondere gelegenheden (bijvoorbeeld een muziek-, sport- of cultureel evenement) mag u buiten een horecabedrijf zwakalcoholhoudende drank verkopen. U hebt dan wel een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Drank en horecavergunning

  Horecabedrijven en slijterijen, maar ook paracommerciële instellingen zoals sportkantines en buurthuizen, hebben een drank- en horecavergunning nodig om alcoholische dranken te mogen verkopen.

 • Activiteitenbesluit

  Ieder bedrijf heeft te maken met milieuvoorschriften voor geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Wanneer u een bedrijf start of verandert, moet u zich houden aan de regels van het Activiteitenbesluit.

 • Omgevingsvergunning

  In 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd. Met deze wet heeft de overheid de vergunningen voor bouwen, ruimtelijke ordening, monumenten, openbare ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nu nog maar één aanvraag en één procedure.

 • Evenement organiseren

  Een evenement is een voor publiek toegankelijke activiteit, meestal met als doel vermaak. U kunt hierbij denken aan een braderie, rommelmarkt, optocht, buurtfeest, sponsorloop, popconcert, ballonnenwedstrijd, maar bijvoorbeeld ook aan een herdenkingsplechtigheid. Wilt u een evenement organiseren, dan heeft u in principe een vergunning nodig. Voor sommige evenementen is een melding echter genoeg.

 • Reclame plaatsen

  Wilt u een reclamebord groter dan 0,5 m2 plaatsen, dan heeft u een (omgevings)vergunning nodig. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen permanente reclame en tijdelijke reclame (het aankondigen van onder andere politieke -, culturele - of sportactiviteiten).

 • Terrasvergunning

  Voor het houden van een terras of uitstalling is een terrasovereenkomst nodig. Onder een terras verstaat de gemeente een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf waar zitgelegenheid is en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd. Van een uitstalling is sprake als iemand goederen op of aan de weg aanbiedt.

 • Kabels en leidingen

  De gemeente Heumen is in 2016 gestart met MOOR Vergunningen en MOOR Meldingen. Alle instemmingen en meldingen die netbeheerders en aannemers doen ten behoeve van opbrekingen in de openbare ruimte worden digitaal met MOOR afgehandeld. Binnen de gemeenten zullen de geldende voorwaarden en richtlijnen voor instemmingen niet wijzigen, alleen de manier van aanvragen. Dit gebeurt nu digitaal via MOOR.

 • Verklaring van goed gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar bijvoorbeeld om vragen als u gaat werken in de kinderopvang of als u een wapenvergunning wilt aanvragen. Meer informatie over de VOG vindt u op de website van Justitie.

 • Kansspelautomaten

  Wilt u een kansspelautomaat in uw bedrijf neerzetten? U hebt voor plaatsing van kansspelautomaten (zoals fruitautomaten en gokkasten) een aanwezigheidsvergunning nodig van de gemeente. Het plaatsen van behendigheidsautomaten (zoals flipperkasten) is vergunningsvrij. U mag maximaal 2 kansspelautomaten in uw bedrijf plaatsen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties