Resultaten

1 - 10 van de 90 Resultaten
Toon producten van Hoeksche Waard
 • Marktplaats aanvragen

  Wilt u een plaats op de weekmarkt innemen? Vraag dan een weekmarktvergunning bij ons aan.

 • Evenement organiseren

  In onze dorpen worden ieder jaar diverse evenementen georganiseerd. Denk aan een braderie, optocht, feest, muziekvoorstelling, maar ook een herdenkingsplechtigheid of wedstrijd op de weg zoals een wielerronde. Iedereen, inwoner of organisatie, kan een evenement organiseren. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente zijn de regels voor evenementen opgenomen. Op grond van de APV moet u, afhankelijk van de eigenschappen van het evenement, een melding bij ons doen of een vergunning aanvragen.

 • Bouwwerk, gereedmelding

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

 • Naamswijziging achternaam

  In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Download de brochure Naamswijziging en bekijk of dit kan. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Dienst Justis.

 • Asbest verwijderen

  Als u asbest wilt gaan verwijderen, hebt u een sloopmelding nodig. U doet een sloopmelding vier weken voordat u het asbest wilt verwijderen. In een beperkt aantal gevallen is de meldingstermijn 5 werkdagen.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt: hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien;  welke materialen er gebruikt worden; of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving;  of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft. De eisen die wij aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in onze welstandsnota. U vindt de nota op officiële bekendmakingen als u zoekt op 'Bouwverordening Hoeksche Waard'.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Wanneer u een echtscheiding of beëindiging partnerschap wilt aanvragen, regelt u dit onder begeleiding van uw advocaat. De echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap is pas definitief wanneer deze is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. Uw advocaat regelt deze inschrijving voor u.

 • Geluidsoverlast veroorzaken

  Bij bepaalde activiteiten die u uitvoert, kunt u geluidsoverlast veroorzaken. Bijvoorbeeld als u bouwmachines of geluidsapparatuur gebruikt. U hebt hiervoor een ontheffing nodig van de gemeente. Horecabedrijven kunnen deze ontheffing ook aanvragen. Bijvoorbeeld als zij een avond met live muziek organiseren.

 • Drank- en horecavergunning

  U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u een horecabedrijf of slijterij wilt beginnen. Er zijn 2 soorten vergunningen: Model A: voor horeca of slijterij  Model B: voor onder andere sportclubs en verenigingen U hebt geen drank- en horecavergunning nodig als u alleen licht alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn in levensmiddelenbedrijven of supermarkten.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Als u tijdens bijzondere en tijdelijke evenementen binnen of buiten uw horecabedrijf zwak-alcoholische dranken schenken en verkopen? Dan heeft u een ontheffing nodig van de gemeente. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Drank- en horecawet ontheffing artikel 35'.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties