Resultaten

1 - 10 van de 218 Resultaten
Toon producten van Hoeksche Waard
 • Inburgeren

  Mensen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. In Nederland zijn daar afspraken over gemaakt. De afspraken staan in de Wet inburgering. Inburgeren betekent: Nederlands begrijpen, spreken, lezen en schrijven; Weten hoe we in Nederland met elkaar samenleven. U sluit uw inburgeringsplicht af met een inburgeringsexamen. Hiervoor moet u slagen. U moet ook de participatieverklaring ondertekenen.

 • Veilig mailen zorgaanbieders

  Gemeente Hoeksche Waard biedt veilig mailen naar zorgaanbieders aan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Zivver. Waarom doen we dit? Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met (privacy)gevoelige informatie is een essentieel onderdeel binnen ons werk. We moeten onder andere kunnen garanderen dat we op een veilige manier informatie via e-mail uitwisselen met zorgaanbieders. Je moet dan denken aan privé gegevens zoals klantgegevens,…

 • Noodnummers

  Voor calamiteiten buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met onze storingsdienst, telefoon 088-647 17 50

 • Informatie voor horecaondernemers

  Bent u horecaondernemer en vraagt u zich af wat er wel/niet kan of mag in coronatijd? Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden en maatregelen. Dit is een levend document dat aangepast wordt zodra er (grote) wijzigingen zijn.   Horeca (binnen inrichting) Gasten moeten reserveren voor binnen.U moet aan elke gast eerst vragen of hij coronaklachten heeft.Er mogen maximaal…

 • Zwerfdieren of dode dieren

  Ziet u dode dieren langs de weg of in het water? Dan meldt u dit bij de gemeente (binnen de bebouwde kom) of bij het waterschap (buiten de bebouwde kom). De kadavers worden dan weggehaald. Uw dode huisdier hoeft u niet te melden. Ziet u een gewonde of dode ree langs de weg? Dan meld u dit bij de politie.

 • Informatiebrief subsidies Hoeksche Waard

  Beste bestuurder, Zoals u weet werkt gemeente Hoeksche Waard aan de harmonisatie van het subsidiebeleid. In februari heeft u van ons informatie over de stand van zaken ontvangen. De coronacrisis zorgt ervoor dat wij onze planning moeten aanpassen voor het aanvragen van de structurele subsidies 2021 en de vaststelling van de structurele subsidies 2019. Ook heeft de crisis gevolgen voor…

 • Elektrisch rijden en laadpalen

  Steeds meer mensen stappen over op een elektrisch vervoersmiddel. Ook in de Hoeksche Waard neemt het aantal gebruikers fors toe. Om dit gebruik te faciliteren realiseert de gemeente openbare laadpalen in de openbare ruimte. Tevens zijn er beleidsregels opgesteld om het gebruik in goede banen te leiden. Hieronder leest u meer over de verschillende processen, de voorwaarden en de beleidsregels.

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  Wat is het? De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Staan uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd? Dan kunt u de gemeente vragen om deze fout aan te passen. In de BRP staan naast uw voornamen, achternaam, geboortegegevens, geslacht en burgerservicenummer (BSN) gegevens over uw: oudersnationaliteithuwelijk of geregistreerd partnerschapoverlijdeninschrijving in de BRPverblijfplaats (adres)kinderenverblijfstitel (als u…

 • Gedenkteken of grafbedekking plaatsen

  De begrafenisonderneming regelt de aangifte van overlijden. Ook regelt de begrafenisondernemer het verlof tot begraven of cremeren.

 • Mijn Inkomen

  Heeft u een uitkering van gemeente Hoeksche Waard? Via Mijn Inkomen kunt u: wijzigingen doorgeven; jaaropgaven en uitkeringsspecificaties opvragen; de laatste stortingen inzien; het opgebouwde vakantiegeld en het overzicht van eventueel opgebouwde schulden met betrekking tot de bijstand inzien. Rechts op deze pagina vindt u de link naar Mijn Inkomen en de bijbehorende handleiding.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties