Resultaten

1 - 10 van de 35 Resultaten
Toon producten van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Onttrekken van grondwater te gebruiken als grondstof of gietwater, watervergunning

  U wilt voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen als grondstof of gietwater. Hiervoor heeft u een toestemming nodig van het waterschap. In een klein aantal gevallen moet u toestemming krijgen van de provincie.

 • Onttrekken van grondwater te gebruiken als grondstof of gietwater, melding

  U wilt voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen als grondstof of gietwater? Hiervoor heeft u toestemming nodig van het waterschap. In een klein aantal gevallen moet u ook toestemming krijgen van de provincie.

 • Onderhouden bouwwerk, brug of woonboot in of bij het water, melding

  Bent u van plan een brug op te knappen of een woonboot schoon te maken? Bij klussen in of bij water is het mogelijk dat er stoffen of resten van verf in het water terecht komen. Daarom moet u dit eerst melden bij het waterschap.

 • Bronnering en grondwatersanering, watervergunning

  U wilt grondwater uit de bodem halen en lozen als gevolg van bodemsaneringen, bouwen of het leggen van leidingen? Dan heeft u een vergunning nodig van het waterschap.

 • Bouwstoffen, toepassen van grond of baggerspecie, melding

  Wilt u grond of baggerspecie gaan toepassen of hergebruiken, bijvoorbeeld om een sloot gedeeltelijk te dempen? Dan moet u dit melden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit op grond van het Besluit Bodemkwaliteit.

 • Zuiveringsheffing woonruimten

  De zuiveringsheffing voor woonruimten wordt voor het gebruik van een woonruimte door de leden van een huishouden per zelfstandige woonruimte opgelegd. De aanslag wordt opgelegd aan één lid van het huishouden.

 • Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

  Bedrijven betalen voor de hoeveelheid afvalwater en de vervuiling in het afvalwater die zij indirect afvoeren.

 • Watervergunning, aanvraag

  De watervergunning integreert alle vergunningstelsels van de verschillende waterwetten. Daarmee gaan zes vergunningen uit de eerdere waterbeheerwetten gaan op in één watervergunning. Het gaat hierbij om een scala van handelingen in watersystemen die voorheen door de afzonderlijke wetten werd gereguleerd, zoals het lozen van verontreinigende stoffen op het oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het dempen van een sloot.

 • Verontreinigingsheffing

  Voor directe lozingen in oppervlaktewater moet u verontreinigingheffing betalen. Voor indirecte lozingen is per 2009 de zuiveringsheffing ingesteld.

 • Toepassing tabel afvalwatercoëfficiënten, aanvraag

  Als u afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet u een heffing betalen (Zuiveringheffing/Verontreinigingsheffing). Deze heffing wordt berekend door het dagelijks meten, bemonsteren en analyseren van het afvalwater.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties