Resultaten

1 - 10 van de 51 Resultaten
Toon producten van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Klacht indienen (gedrag)

  Bent u niet tevreden over de dienstverlening van het Hoogheemraadschap? Dan willen wij dat graag weten. Uw klacht kan gaan over de manier waarop het Hoogheemraadschap haar taken uitvoert, maar ook over hoe u bent behandeld door een medewerker van het Hoogheemraadschap. U kunt in zo’n geval een klacht bij ons indienen.

 • Zienswijze indienen

  Ons bestuur neemt allerlei beslissingen. Deze besluiten bereiden we zorgvuldig voor. Krijgt u als belanghebbende te maken met een besluit? Dan is de kans groot dat u vooraf de gelegenheid krijgt ons te laten weten wat u van het te nemen besluit (ontwerpbesluit) vindt. Dit doet u door een zienswijze in te dienen.

 • Overige meldingen

  Naast algemene meldingen zijn er soms ook specifieke onderwerpen waarover u een melding kunt maken. Maak uw keuze uit onderstaande mogelijkheden

 • Een schade melden

  Als u schade heeft geleden door werkzaamheden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), kunt u HHNK hiervoor aansprakelijk stellen. Dit kan bijvoorbeeld komen door onderhoudswerkzaamheden aan de weg of werkzaamheden bij (omvangrijke) projecten in ons gebied. HHNK kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade, als er sprake is van nalatigheid. Dit betekent dat wij het ongeluk of de beschadiging hadden kunnen voorkomen.

 • Kapotte straatverlichting melden

  Ziet u een kapotte straatlantaarn? U kunt ons helpen door dat te melden. Dankzij uw melding kunnen wij de betreffende straatlantaarn dan zo snel mogelijk repareren. We beheren ongeveer 11.000 lichtmasten.

 • Lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater

  Lozen van huishoudelijk afvalwater in het oppervlaktewater moet u minimaal 6 weken voor ingebruikname melden.

 • Grondwater onttrekken

  U wilt korte tijd (enkele weken of maanden) een kleine hoeveelheid water oppompen uit de bodem. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een kelder of het bouwen van een huis. Daarnaast wilt u grondwater oppompen uit de bodem voor het beregenen van de tuin en het water is niet geschikt.

 • Dam (en duiker) aanbrengen

  Gaat u een dam aanleggen of vervangen? Lees wanneer u hiervoor een vergunning nodig hebt. Legt u een dam aan? Zorg dan voor een duiker. Een duiker is een buis tussen sloten. Deze buis gaat door een dam heen. Zo kan water van en naar de sloot stromen.

 • Bebouwing of verharding aanbrengen

  Gaat u meer dan 800m² grond bebouwen of verharden met bijvoorbeeld bestrating? Dan heeft u een watervergunning nodig.

 • Brug aanleggen

  Gaat u een brug aanleggen of vervangen ter ontsluiting van een perceel? Lees wanneer u hiervoor een vergunning nodig hebt.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties