Resultaten

1 - 10 van de 18 Resultaten
Toon producten van Hoogheemraadschap van Delfland
 • Leggerkaarten

  Op de leggerkaarten is aangegeven op welke plekken de regels van toepassing zijn. Op onze website kunt u de vastgestelde leggerkaarten bekijken.

 • Kwijtschelding watersysteemheffing

  U kunt in aanmerking komen voor kwijtschelding van de watersysteemheffing. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor zuiveringsheffing.

 • Een melding doen

  Ziet u iets dat niet in orde is op of langs het water? Dan kunt u dat bij ons melden.

 • Een klacht indienen

  Formele klachten gericht op de wijze waarop Delfland zijn taken uitvoert of gedragingen van onze ambtenaren kunt u alleen schriftelijk indienen.

 • Een schadeverzoek indienen

  Als er schade is ontstaan door Delfland, kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen.

 • Watertoets bij Ruimtelijke plannen

  Bent u de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan of bent u namens een gemeente de opsteller van een ruimtelijk plan?

 • Zuiveringsheffing

  U betaalt geld voor het schoonmaken van uw afvalwater. Uw afvalwater komt terecht in het riool, om het schoon te maken betaalt u zuiveringsheffing.

 • Waterplannen

  In een waterplan staat hoe de gemeente en Delfland omgaan met het water in en rond de stad.

 • Melden van een activiteit

  Gaat u grondwater onttrekken, een steiger aanleggen of bemalingswater lozen? Dan moet u dit bij ons melden.

 • Bedrijfsafvalwaterverwerking

  Het terugdringen van vervuild afvalwater uit de kas is een van de grootste uitdagingen waar de sector voor staat. U draagt bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit als u niet meer loost.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties