Resultaten

1 - 10 van de 18 Resultaten
Toon producten van Hoogheemraadschap van Delfland
 • Bedrijfsafvalwaterverwerking

  Het terugdringen van vervuild afvalwater uit de kas is een van de grootste uitdagingen waar de sector voor staat. U draagt bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit als u niet meer loost.

 • Leggerkaarten

  Op de leggerkaarten is aangegeven op welke plekken de regels van toepassing zijn. Op onze website kunt u de vastgestelde leggerkaarten bekijken.

 • Een schadeverzoek indienen

  Als er schade is ontstaan door Delfland, kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen.

 • Watervergunning aanvragen

  Delfland werkt aan droge voeten, voldoende en schoon water. Daarom heeft u voor sommige werkzaamheden of activiteiten een watervergunning nodig. In bepaalde situaties kunt u volstaan met het doen van een melding.

 • Wet openbaarheid van bestuur - verzoek

  U heeft recht op informatie van de overheid. Over hoe de overheid handelt, waarom en hoe een besluit genomen is. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wilt u informatie inzien? Dan kunt u hiertoe een Wob-verzoek indienen.

 • Kwijtschelding watersysteemheffing

  U kunt in aanmerking komen voor kwijtschelding van de watersysteemheffing. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor zuiveringsheffing.

 • Watertoets bij Ruimtelijke plannen

  Bent u de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan of bent u namens een gemeente de opsteller van een ruimtelijk plan?

 • Bezwaar en beroep

  (tegen een door Delfland genomen besluit). Delfland neemt dagelijks besluiten. Wanneer u het niet eens bent met een besluit dat door ons is genomen, dan kunt u bezwaar tegen dat besluit aantekenen.

 • Melden van een activiteit

  Gaat u grondwater onttrekken, een steiger aanleggen of bemalingswater lozen? Dan moet u dit bij ons melden.

 • Zuiveringsheffing

  U betaalt geld voor het schoonmaken van uw afvalwater. Uw afvalwater komt terecht in het riool, om het schoon te maken betaalt u zuiveringsheffing.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties