Resultaten

1 - 10 van de 14 Resultaten
Toon producten van Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Vaarwegbeheer Rijnland

  Bij het beheer van de vaarwegen wordt onderscheid gemaakt naar vaarwegbeheer en nautischbeheer.

 • Grondwater lozen

  Grondwater komt vrij bij een bodemsanering, proefbronnering of een ontwatering en wordt geloosd in de bodem, in het oppervlaktewater of in de riolering. Voor deze lozingen geldt een meldplicht.

 • Vaarvergunningen

  Gaat u varen in Rijnlands gebied, dan heeft u soms een vaarvergunning nodig. Dit geldt voor alle vaartuigen met een motor, of dat nu een benzinemotor, een dieselmotor of een elektrische motor is.

 • Waterschapsbelastingen

  Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water, en dat kost geld. Dat geld verkrijgen we door het innen van waterschapsbelasting. De belasting die u betaalt, is opgedeeld in twee categorieƫn: zuiveringsheffing en watersysteemheffing.

 • Omgevingsloket

  Voor het aanvragen van een watervergunning of maatwerk krijgt u een verwijzing naar het omgevingsloket.

 • Vergunningencheck

  Een vergunningencheck maakt de regels voor werken bij water en dijken inzichtelijk. Voor het aanvragen van een watervergunning of maatwerk krijgt u een verwijzing naar het omgevingsloket.

 • Afvalwater lozen in oppervlaktewater

  Ook voor het lozen van afvalwater gelden regels. Een deel van de lozingen meldt u en soms moet u een watervergunning aanvragen. Dit gaat via het omgevingsloket.

 • Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

  Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijk besluit van het hoogheemraadschap van Rijnland, kunt u daartegen bezwaar maken. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Dat kan zijn omdat u zelf om een besluit (bijvoorbeeld een vergunning) heeft gevraagd of omdat u betrokken bent bij een besluit dat genomen wordt op aanvraag van iemand anders. Ook kunt u bezwaar maken tegen het niet op tijd nemen van een besluit. In het schriftelijke besluit van het hoogheemraadschap wordt u gewezen op de mogelijkheid om bezwaar te maken. Dit staat onderaan het besluit.

 • Agrarische sector

  Voor boomteelt-, bollenteelt- en glastuinbouwbedrijven gelden algemene regels uit het Activiteitenbesluit. Bij Rijnland kunt u een vrijstelling van de U.O meststoffenregistratie aanvragen. U kunt ook een versmalde teeltvrije zone aanvragen.

 • Rekenkamercommissie

  Sinds 2007 heeft Rijnland een rekenkamercommissie (RKC). Het doel van de RKC is om Rijnland (nog) transparanter en beter te besturen. De RKC is daarom onafhankelijk en vrij in haar onderwerpkeuze en daarbij behorende onderzoeken.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties