Resultaten

1 - 10 van de 54 Resultaten
Toon producten van Krimpen aan den IJssel
 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Kunt u voor langere tijd heel slecht lopen en woont u in Krimpen aan den IJssel? Dan kunt u een parkeerkaart aanvragen. Hiermee mag u dan gebruik maken van een gehandicaptenparkeerplaats.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Dit product kunt u direct online regelen In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn onder andere de volgende persoonsgegevens van u geregistreerd: naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan overheidsinstanties en maatschappelijke instellingen voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Voor sommige andere instanties kunt u om geheimhouding van uw gegevens vragen. Het gaat dan om informatie die wordt verstrekt aan: instellingen of personen die voor de uitvoering van wettelijke voorschriften gebruik maken van uw persoonsgegevens, zoals curatoren en advocaten (zogenaamde verplichte derden); de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen (zogenaamde bijzondere derde); niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren (zogenaamde vrije derden). Bent u verhuisd, dan kunt u bij uw laatste woongemeente ook vragen om geheimhouding van de nieuwe adresgegevens.

 • Evenement organiseren (feest), vergunning

  Als u een evenement wilt organiseren dat voor iedereen toegankelijk is, dan hebt u daarvoor een vergunning van de gemeente nodig. Een evenement is bijvoorbeeld een buurtfeest, een wedstrijd of een braderie. In sommige gevallen moet ook voor een besloten feest vergunning worden aangevraagd. Wanneer In de volgende situaties hebt u een evenementenvergunning nodig: als het evenement voor het publiek toegankelijk is; als het een besloten evenement is, maar wordt gehouden op een locatie die normaal wel voor het publiek toegankelijk is (bijvoorbeeld een horecabedrijf); als een evenement in een tent, open lucht of bestaand gebouw wordt gehouden en die plaats daar normaal niet voor wordt gebruikt (o.a. van belang voor de brandveiligheid als het een tent of een gebouw betreft); als verstrekking van alcoholische dranken buiten een horecabedrijf plaatsvindt; voor (levende) muziek of geluidsinstallatie anders dan voor normaal en huiselijk gebruik; als verkeersmaatregelen moeten worden genomen om het evenement te kunnen houden.

 • Exploitatievergunning horecabedrijf

  Om een horecabedrijf te kunnen exploiteren heeft u een exploitatievergunning van de gemeente nodig. Deze vergunningplicht geldt voor ieder horecabedrijf waar bedrijfsmatig nachtverblijf wordt verstrekt, dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Wanneer In de volgende gevallen moet u een exploitatievergunning aanvragen: als u een horecabedrijf wilt starten of overnemen; als u bedrijfsmatig eet- en/of drinkwaren verstrekt in een restaurant, café, cafetaria, snackbar, ontmoetingscentrum, clubhuis of sportkantine. Wanneer u al over een exploitatievergunning beschikt en de ondernemingsvorm of de beheer/bedrijfsvoering wijzigt moet u dit doorgeven. Voor mutaties kunt u gebruik maken van het formulier 'Mutaties in de exploitatievergunning'. Deze vindt u onder de kop aanvragen. Een BIBOB-onderzoek kan onderdeel uitmaken van de vergunningprocedure.

 • Fonds bewonersinitiatieven (subsidie voor evenementen)

  Wilt u met uw buren en bewoners van uw straat of buurt een activiteit organiseren? Bijvoorbeeld een buurt- of straatfeest, een schoonmaakactie, een kinderactiviteit, het opknappen van een groenvoorziening of een sporttoernooi? Of hebt u een andere leuke activiteit in gedachten, die u samen met de buurt wilt gaan doen? De gemeente stimuleert deze activiteiten door bij te dragen in de kosten. Hiervoor is het Fonds Bewonersinitiatieven opgericht. Waarvoor is het Fonds Bewonersinitiatieven? Het Fonds Bewonersinitiatieven biedt een financiële bijdrage voor activiteiten die bewoners zelf in hun straat of buurt organiseren. De gemeente wil daarmee het eigen initiatief van bewoners stimuleren. Vaak zijn er ideeën genoeg in de straten, buurten en wijken van Krimpen aan den IJssel waarmee de sociale samenhang en leefbaarheid wordt verbeterd. Als het op de praktische uitvoering aankomt strandt het echter nog wel eens op het ontbreken van geld. Het Fonds Bewonersinitiatieven lost dat probleem geheel of gedeeltelijk op.

 • Gebruiksbesluit

  In het Gebruiksbesluit staat een reeks van voorwaarden voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk (bijvoorbeeld een circustent). Hieraan is een melding- en vergunningsplicht gekoppeld. Met de vergunning wordt onder bepaalde voorwaarden toestemming verleend om een bouwwerk te gebruiken. Doel van het Gebruiksbesluit is om de kans op brand en op ongevallen bij brand te verkleinen. Voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn bijvoorbeeld het vrijhouden van nooduitgangen, eisen aan vluchtroutes en het aanbrengen van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. De voorwaarden zijn afhankelijk van het soort gebouw en gebruik. De brandweer controleert het gebouw periodiek. Gebreken die aan het licht komen moeten op aanwijzing van de brandweer verholpen worden.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats komt u in aanmerking als u in het bezit bent van een Europese of gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart en er in uw woon- of werkomgeving binnen uw maximale loopafstand onvoldoende vrije parkeerplaatsen zijn. De gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats kan worden aangelegd bij uw eigen woning en/of bij uw werkadres. In het laatste geval moet u aangeven op welke dagen en welke tijden u bij uw werkadres parkeert.  

 • Gladheidsbestrijding

  Meer informatie over gladheidbestrijding kunt u hier lezen.

 • Graffitiverwijdering

  De gemeente is verantwoordelijk voor het verwijderen van graffiti in de openbare ruimte en op gebouwen die eigendom zijn van de gemeente. Het kan bijvoorbeeld gaan om graffiti op bruggen, verkeersborden, afvalbakken en dergelijke. De gemeente zal zo spoedig mogelijk graffiti verwijderen in de openbare ruimte en op openbare gebouwen.

 • Grofvuil

  Grofvuil is al het huishoudelijk afval dat niet in uw container past. Denk aan banken, kasten, wasmachines en stofzuigers. Voor al uw vragen, kunt u contact opnemen met Cyclus via het telefoonnummer 0182-547500.  Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 Ook kunt u contact opnemen via de website https://cyclusnv.nl/ 

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties