Resultaten

1 - 10 van de 54 Resultaten
Toon producten van Krimpen aan den IJssel
 • Paspoort, aanvragen

  Voor dit product moet u een afspraak maken Voor een paspoort moet u twee keer persoonlijk naar het gemeentehuis komen: eenmaal voor de aanvraag en eenmaal voor het ophalen. Voor de aanvraag en het afhalen  moet u een afspraak maken. Een paspoort voor personen van 18 jaar en ouder is 10 jaar geldig. Voor personen tot 18 jaar is het paspoort 5 jaar geldig. Het paspoort moet altijd in persoon worden aangevraagd. Dat geldt dus ook voor kinderen. Kijk hier voor meer informatie over de aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart.  

 • Adreswijziging, verhuizing en emigratie

  U kunt uw verhuizing digitaal aan ons doorgeven Als u binnen Krimpen aan den IJssel verhuist of vanuit een andere gemeente naar Krimpen aan den IJssel verhuist dan dient u uw nieuwe adres uiterlijk vijf dagen na de verhuizing door te geven aan de gemeente. Verhuist u naar het buitenland (emigratie), dan moet u dit binnen vijf dagen voor vertrek melden. Wanneer u naar een andere gemeente verhuist, dan doet u daar aangifte van verhuizing.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Voor dit product moet u een afspraak maken of u vraagt het digitaal aan bij Justis. Bij sommige beroepen kan uw werkgever u vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Het kan gaan om beroepen waarbij u werkt met vertrouwelijke informatie of kwetsbare personen. Voor aanvraag VOG schippers zie; https://www.niwo.nl/?pageID=226  

 • Speelautomaten

  Voor het in een horecabedrijf mogen plaatsen van kansspelautomaten (geen behendigheidsautomaten) heeft u een vergunning nodig. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen hoogdrempelige inrichtingen (cafés, bars en restaurants) en laagdrempelige inrichtingen (snackbars, kantines). Per inrichting mogen maximaal 2 kansspelautomaten worden geplaatst.

 • Drankvergunning

  Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet kan de burgemeester vergunning verlenen voor het schenken van alcohol. De Drank- en Horecawet is per 1 januari 2013 veranderd. Voor ondernemingen met een drank- en horecavergunning (horecaondernemers en slijters) is onder andere het volgende veranderd: U hoeft geen nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen bij wijziging van de leidinggevende. U hoeft alleen een melding te doen van de nieuwe leidinggevende. Naast intrekking van uw drank- en horecavergunning kan uw drank- en horecavergunning geschorst worden voor maximaal 12 weken. Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als zij op een openbare plek alcohol bij zich hebben. Een openbare plek is bijvoorbeeld de straat, het park of het station, maar ook uw horecabedrijf. Met de campagne 'Alcohol bij je? Komt je duur te staan', worden jongeren en ouders geïnformeerd over deze maatregel. In uw slijterij mogen klanten - als zij daarom vragen - gratis alcoholhoudende drank proeven als deze drank wordt aangeboden door iemand die werkzaam is in uw slijterij. Alcoholhoudende drank mag niet door een promotieteam worden aangeboden. Gemeenten krijgen het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. Daarnaast krijgen gemeenten meer mogelijkheden om overmatig alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. Bijvoorbeeld het regelen van alcoholverstrekking in (sport)kantines. Voor ondernemingen zonder een drank- en horecavergunning (winkeliers, supermarkten) verandert onder andere het volgende: Als winkelier kunt u een (tijdelijk) verbod op de verkoop van alcoholhoudende drank krijgen. Dit kan als u binnen één jaar drie keer betrapt wordt op het verkopen van alcohol aan jongeren onder de leeftijdsgrens (3 strikes out-maatregel). Een BIBOB-onderzoek kan onderdeel uitmaken van de vergunningprocedure.

 • Echtscheiding inschrijving

  Voor het door u persoonlijk laten inschrijven van de door de rechtbank uitgesproken echtscheiding moet u een afspraak maken U kunt bij de gemeente geen verzoek tot echtscheiding indienen. De gemeente verwerkt wel de beschikking van de rechtbank. De rechtbank spreekt namelijk de echtscheiding uit.

 • Eerste inschrijving in Nederland

  Voor dit product moet u een afspraak maken De aangifte 'eerste inschrijving' geldt voor personen die zich vanuit het buitenland voor het eerst in Nederland vestigen of al eerder ingeschreven hebben gestaan, maar uitgeschreven zijn voor 1 oktober 1994.U moet worden ingeschreven als u gedurende een verblijf van zes maanden tenminste vier maanden in Nederland verblijft.

 • Geboorteakte, aangifte

  Voor dit product moet u een afspraak maken Na de geboorte van uw kind moet u aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboortegemeente. Die maakt dan een akte op. Zijn de ouders gehuwd of zijn zij een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan heeft een kind automatisch een moeder en een vader. Bent u niet gehuwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap, dan heeft het kind (volgens de wet) alleen een moeder. Om de afstammingsrelatie tussen vader en kind tot stand te brengen, moet de vader dan het kind erkennen. Meer informatie hierover vindt u onder het product erkenning. Wilt u informatie over de keuze van de achternaam dan kunt u dit vinden onder het product naamskeuze. Een geboorte moet binnen drie dagen na de dag van geboorte aangegeven worden. Eindigt de termijn van drie dagen op een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de termijn zodanig verlengd dat er minimaal twee werkdagen in zitten. Meemoederschap of duomoederschap Meemoederschap of duomoederschap ontstaat vanaf 1 april 2014 van rechtswege voor de echtgenote of vrouwelijke geregistreerde partner van de moeder, als het kind, onder bepaalde voorwaarden is verwekt door kunstmatige donorbevruchting. Dit moet worden aangetoond met een verklaring, afgegeven door de stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting, die bij de geboorteaangifte moet worden overlegd. Kan men geen donorverklaring tonen, dan kan het kind uit een huwelijk van twee vrouwen voor of na de geboorte worden erkend.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Kunt u voor langere tijd heel slecht lopen en woont u in Krimpen aan den IJssel? Dan kunt u een parkeerkaart aanvragen. Hiermee mag u dan gebruik maken van een gehandicaptenparkeerplaats.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Dit product kunt u direct online regelen In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn onder andere de volgende persoonsgegevens van u geregistreerd: naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan overheidsinstanties en maatschappelijke instellingen voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Voor sommige andere instanties kunt u om geheimhouding van uw gegevens vragen. Het gaat dan om informatie die wordt verstrekt aan: instellingen of personen die voor de uitvoering van wettelijke voorschriften gebruik maken van uw persoonsgegevens, zoals curatoren en advocaten (zogenaamde verplichte derden); de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen (zogenaamde bijzondere derde); niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren (zogenaamde vrije derden). Bent u verhuisd, dan kunt u bij uw laatste woongemeente ook vragen om geheimhouding van de nieuwe adresgegevens.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties