Resultaten

1 - 10 van de 192 Resultaten
Toon producten van Laarbeek
 • Werk en inkomen

  Dit product heeft geen omschrijving

 • Direct regelen

  Dit product heeft geen omschrijving

 • Exploitatieovereenkomst

  Een exploitatieovereenkomst is een afspraak tussen de gemeente en projectontwikkelaars, bouwondernemingen of woningcoöperaties. In de overeenkomst worden de kosten geregeld voor het treffen van openbare voorzieningen. De procedure verschilt per project. Neem voor informatie over de voorwaarden...

 • Leerlingenvervoer aanvraag

  Sommige kinderen kunnen door een ziekte of handicap niet zelf naar school, of door ouders worden gebracht. U kunt dan aangepast vervoer krijgen per taxi of een (gedeeltelijke) vergoeding van de vervoerskosten naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

 • Onroerendezaakbelasting

  De verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020 geeft aan wat de tarieven zijn in 2020. Klik hier voor meer informatie.

 • Gezondheidsverklaring rijbewijs

  Soms moet u medisch gekeurd zijn voordat u een rijbewijs kunt krijgen. U regelt dit met een Gezondheidsverklaring. Wilt u een rijbewijs voor een vrachtwagen of bus? Heeft u een beperking of bent u 75 jaar of ouder en wilt u een rijbewijs vernieuwen? Dan heeft u een verklaring nodig dat u geschikt...

 • Rioolheffing

  Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020 geeft aan wat de tarieven zijn in 2020. Klik hier voor meer informatie.

 • Omgevingsloket

  De gemeente Laarbeek wil haar inwoners en ondernemers goed van dienst zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om het verlenen van vergunningen bij ruimtebehoefte, een inrichting van de openbare ruimte, planologische randvoorwaarden en handhaving op wetten. Dit zijn nogal wat zaken die vaak op één of ande...

 • Vervoersvoorzieningen (Wmo)

  Hebt u een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem? En bent u daardoor niet of onvoldoende in staat zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel? U komt alleen in aanmerking voor een maatwerkvoorziening als u het ervaren probleem niet op eigen kracht kunt oplosse...

 • Verhuizing

  U gaat verhuizen? Een verhuizing moet u altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties