Resultaten

1 - 10 van de 219 Resultaten
Toon producten van Landerd
 • Kind adopteren

  Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Het kind wordt dan ook officieel familie van u. Er bestaat een onderscheid tussen sterke en zwakke adopties. Bij een sterke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders geheel verbroken en ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders. Bij een zwakke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders nog niet verbroken. Meer informatie over adoptie vindt u op Rechtspraak.nl.

 • Afgezet gebied binnengaan

  Het is verboden een gebied binnen te gaan dat door de gemeente is afgezet. Als u dit toch wilt doen, vraagt u hiervoor een ontheffing aan.

 • Afval, huishoudelijk afval

  U kunt uw huishoudelijk afval wekelijks aan de straat zetten in een afvalcontainer of pmd-zak van de gemeente. Door afval te scheiden kunt u het milieu sparen. U bespaart ook op verwerkingskosten. Dus u stopt bijvoorbeeld u groente-, fruit-, en tuinafval (gft) in een andere container (groen) dan het gewone huisvuil (grijs). Huishoudeijk plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons horen niet thuis in de grijze container maar worden apart bij u aan huis ingezameld. Plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) kunt u deponeren in een gratis verkrijgbare pmd-zak. Ook papier en karton worden periodiek door plaatselijke verenigingen bij u aan huis opgehaald. Daarnaast zijn er in uw buurt aparte afvalcontainers voor glas en textiel. Kleine elektrische apparaten horen evenmin in de grijze container. Ook grof huisvuil, bruikbaar en onbruikbaar, hoort niet in de restafvalcontainer. Zie grof huisvuil. Ook frituurvet in originele verpakkingen kunnen u op diverse plaatsen inleveren. De containers worden in principe wekelijks geleegd. De ene week de groene en de daaropvolgende week de grijze container. In de winterperiode (december t/m februari) wordt de groene container maar 1 x per 4 weken geledigd. Beide containers zijn in twee maten verkrijgbaar: 140 liter en 240 liter. De inzameldag is: vrijdag. De pmd-zakken worden 1 x per 4 weken op een maandag bij u aan huis opgehaald. In de zomerperiode (juli t/m september) worden de pmd-zakken 1 x per 2 weken opgehaald. Voor de inzameldata wordt verwezen naar de Afvalwijzer (deze is huis-aan-huis bezorgd en staat ook op deze website.

 • Afval, klein chemisch afval

  Klein chemisch afval (KCA) is afval dat niet bij het gewone afval mag. U kunt dit afval apart inleveren bij het inzamelpunt van de gemeente. Bij Milieu Centraal vindt u meer informatie over het inleveren van KCA.U kunt het brengen naar de gemeentewerf te Schaijk of naar de milieustraat te Oss.

 • Afval, glas

  Wanneer u uw glas in de glasbak gooit, kan dit gebruikt worden om nieuw glas mee te maken. Zo helpt u het milieu.Voor vlakglas/glasplaten kunt u alleen terecht op de Milieustraat te Oss.

 • Milieustraat

  De burgers van de gemeente Landerd kunnen afval brengen bij de regionale Milieustraat aan de Maaskade 28 in Oss. (Volg bewegwijzering Industrieterrein Elzenburg). Het afval dient gescheiden te worden aangeboden. Bedrijfsafval wordt niet geaccepteerd. Bedrijfsvoertuigen (ook personenauto's met bedrijfslogo) en/of aanhangers van bouw- c.q. klusbedrijven en hoveniersbedrijven worden geweigerd. Download de plattegrond van de milieustraat (pfd, 60kB)

 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

 • Afvalwater lozen

  Afvalwater bedrijven lozen Als u met uw bedrijf afvalwater wilt lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, wil de gemeente dat van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Huishoudelijk afvalwater lozen Het is verboden buiten het riool huishoudelijk afvalwater te lozen (af te voeren), bijvoorbeeld op een beek, rivier, meer of in de grond. Als uw woning of ander gebouw (nog) niet is aangesloten op het riool, kunt u een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod. Dit doet u bij het waterschap/hoogheemraadschap in uw regio. Als u een watervergunning hebt voor het lozen, hoeft u geen vrijstelling aan te vragen. Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties