Resultaten

1 - 10 van de 42 Resultaten
Toon producten van Langedijk
 • Adoptie

  Adoptie is het wettelijk aannemen van een kind. De familieband met de oorspronkelijke ouders verbreekt door adoptie. Er ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders. Wie een kind uit Nederland of uit het buitenland wil adopteren, moet voldoen aan meerdere voorwaarden, zoals leeftijdseisen.

 • Antireclamesticker

  Wilt u geen ongeadresseerde reclame en huis-aan-huisbladen ontvangen? Haal dan een NEE-NEE of NEE-JA sticker voor op uw brievenbus. U kunt de sticker ophalen in het gemeentehuis of telefonisch aanvragen. Dan ontvangt u de sticker per post.   Twee soorten stickers Wilt u geen ongeadresseerde reclame en geen huis-aan-huisbladen ontvangen? Plak dan een NEE-NEE sticker op uw brievenbus. Wilt u geen ongeadresseerde reclame, maar wél huis-aan-huisbladen ontvangen? Plak dan een NEE-JA sticker op uw brievenbus.

 • Bestemmingsplannen

  Een bestemmingsplan beschrijft voor delen van gemeente Langedijk wat daar gebouwd mag worden. Een bestemmingsplan wordt elke tien jaar aangepast. Waar vindt u de bestemmingsplannen? U kunt de bestemmingsplannen inzien op Ruimtelijkeplannen.nl.   Wanneer raadpleegt u een bestemmingsplan? Het is handig het bestemmingsplan voor uw buurt te raadplegen als u wilt gaan (ver)bouwen. Dit doet u ook als u een onderdeel van het gebouw wilt aanpakken, zoals een schoorsteen, balkon of erker. Ook als u een woning wilt kopen of een bedrijf wilt vestigen, is het verstandig om het bestemmingsplan in te zien.

 • Drank en alcohol

  Voor het schenken van alcohol in een horecabedrijf hebt u een Drank- en Horecavergunning nodig. Dat geldt ook voor het schenken van alcohol in sportkantines. U hebt in de volgende gevallen een vergunning nodig: Als u een horecabedrijf opent of overneemt en;   U wilt alcoholhoudende drank verstrekken aan uw klanten en zij drinken dat in uw horecabedrijf op (bijvoorbeeld in een café of restaurant). Er bestaan twee soorten Drank- en Horecavergunningen: Als in uw bedrijf horeca het hoofddoel is, dan vraagt u een commerciële Drank- en Horecavergunning aan. Als horeca een activiteit is bij een ander hoofddoel van uw vereniging of stichting, bijvoorbeeld een sportvereniging of een buurthuis. In dat geval vraagt u een paracommerciële Drank- en Horecavergunning aan.  

 • Echtscheiding

  Bij een echtscheiding moeten partners afspraken maken. Bijvoorbeeld over de opvoeding en verzorging van minderjarige kinderen. De uitspraak van de rechtbank over de echtscheiding wordt naar de gemeente verzonden. Pas als de gemeente de uitspraak heeft verwerkt, bent u officieel gescheiden. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Dit geldt ook voor de ontbinding van een geregistreerd partnerschap.

 • Emigratie

  Gaat u langer dan 8 maanden in het buitenland wonen? Dan moet u dit melden bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Dit kan vanaf 5 dagen voor uw vertrek. Uw verhuizing wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). In de aangifte geeft u aan dat u vertrekt, in welk land u verblijft en wat uw eerste adres in dat land is. Verblijft u minder dan 8 maanden in het buitenland? Dan kunt u de verhuizing melden, maar het hoeft niet. Afspraak maken Het is tijdelijk alleen mogelijk telefonisch een afspraak te maken. Bel telefoonnummer 0226 - 33 44 33 (maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur, vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur) voor het maken van een afspraak.

 • Erkenning

  Erkenning betekent dat u het juridisch ouderschap van een kind op zich neemt als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Als u een kind erkent, dan: Krijgt het kind wederzijds erfrecht; Ontstaat er een onderhoudsplicht tussen ouder en kind; Kan het kind uw achternaam krijgen. Afspraak maken Het is tijdelijk alleen mogelijk telefonisch een afspraak te maken. Bel tijdens openingstijden telefoonnummer 0226 - 33 44 33 (maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur, vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur) voor het maken van een afspraak

 • Evenementen

  Aanvraagformulier A-, B- en C-evenement Aanvraag ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Meldingsformulier A-evenement Aanmeldformulier A, B en C-evenement voor evenementenkalender Als u een evenement wilt organiseren, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Soms is een melding voldoende en soms hebt u een vergunning nodig. De gemeente maakt een risicoscan op basis van de volgende zaken: De bezoekers. De locatie. Het evenement.   De bezoekers Het gaat hierbij om het aantal bezoekers en het soort bezoekers. De locatie Hierbij speelt de vraag of uw evenement binnen of buiten plaatsvindt en de bereikbaarheid van het evenement een rol. Het evenement Hierbij is van belang het soort evenement en eventuele ervaringen met vorige edities van uw evenement.   Categorieën De gemeente deelt evenementen in onder 4 categorieën. Categorie A evenement Een A evenement kan meldingsplichting of vergunningplichtig zijn. Als uw evenement voldoet aan alle voorwaarden hieronder, moet u een meldingsformulier indienen. Maximaal 250 aanwezigen; Het evenement duurt maximaal 1 dag; Het evenement vindt tussen 07.00 uur en 23.00 uur plaats, vrijdag en zaterdag tussen 07.00 uur en 24.00 uur en zondag tussen 13.00 uur en 23.00 uur; Er wordt geen muziek gespeeld voor aanvangstijd van het evenement en ook niet na 23.00 uur; Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats en vormt ook anderszins geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten; Er worden alleen kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 50 m² per object, met een maximum van 4 objecten per evenement; Er zijn niet meer dan 150 personen per object aanwezig; Er is een organisator; De organisator heeft tenminste 2 weken voorafgaand aan het evenement melding gedaan aan de burgemeester op het daarvoor vastgestelde formulier; Er wordt geen gebruik gemaakt van een professionele tapinrichting; Er wordt niet tegen betaling geschonken (bijvoorbeeld frisdrank, wijn en bier is gratis). Voldoet uw evenement niet aan alle voorwaarden, dan moet u een vergunning aanvragen.   Categorie B en C evenementen Als uw evenement om wat voor reden dan ook een risico vormt of kan vormen, valt het, afhankelijk van de risico’s in de categorie B of C. Als dat geldt voor uw evenement, ontvangt u daarover van ons bericht.  

 • Geboorte

  Als uw kind is geboren, doet u binnen 3 dagen aangifte in de gemeente waar uw kind geboren is. Is de derde dag een zaterdag, zondag of een feestdag? Dan mag u de aangifte op de eerste werkdag erna doen. Na aangifte maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte. Hierin staat waar uw kind is geboren en hoe het heet. Van de geboorteakte kunt u een afschrift aanvragen. Afspraak maken Het is tijdelijk alleen mogelijk telefonisch een afspraak te maken. Bel telefoonnummer 0226 - 33 44 33 (maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur, vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur) voor het maken van een afspraak. U kunt uw eerste kind de achternaam van de vader of moeder geven. Als u meer kinderen krijgt binnen de relatie, zullen zij dezelfde achternaam krijgen als het eerste kind.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Wanneer u gehandicapt bent, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op drie soorten parkeerplaatsen uw auto parkeren: Een algemene gehandicaptenparkeerplaats. Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken met tijdsaanduiding. Afspraak maken Het is tijdelijk alleen mogelijk telefonisch een afspraak te maken. Bel telefoonnummer 0226 - 33 44 33 (maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur, vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur) voor het maken van een afspraak. Voor bestuurders Als u gehandicapt bent en zelf autorijdt, kunt u in aanmerking komen voor een bestuurderskaart. Met deze kaart mag u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Op uw bestuurderskaart staat geen kenteken. U kunt dus met elk voertuig gebruikmaken van de kaart. De kaart is ook geldig in de meeste Europese landen. U moet zich wel aan de parkeerregels houden die daar gelden.   Voor passagiers Als u gehandicapt bent en afhankelijk bent van vervoer door anderen, komt u in aanmerking voor een passagierskaart. Met deze kaart mag u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Een passagierskaart is persoonsgebonden. Alleen u kunt er gebruik van maken.  

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties