Resultaten

1 - 10 van de 95 Resultaten
Toon producten van Lelystad
 • Kansspelautomaten, aanwezigheidsvergunning

  Als u één of meer kansspelautomaten (zoals een fruitautomaat) wilt plaatsen in uw horecagelegenheid, heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig. Er wordt voor maximaal twee kansspelautomaten vergunning verleend. De vergunning is naamsgebonden en wordt voor onbepaalde tijd verleend. Er kan alleen een...

 • Arbeidsverplichting

  Als u geen werk hebt en de kosten van uw levensonderhoud niet kunt betalen, kunt u in aanmerking komen voor een uitkering in het kader van de Participatiewet. Het uiteindelijke doel van de Participatiewet is om u zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen, waardoor er geen uitkering meer nodig is....

 • Badlift

  U heeft een beperking door ziekte, handicap of ouderdom waardoor een badlift in de badkamer voor u noodzakelijk is. Met een badlift kunt u gebruik blijven maken van uw bad. De badlift wordt in het bad geplaatst en kan omhoog en omlaag bewegen. Daarmee wordt het in- en uitstappen makkelijker.

 • Belastingaangifte particulieren

  Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten kunnen vaak een beroep doen op aftrek van ziektekosten en andere bijzondere uitgaven. Door de aftrek kunt u geld terugkrijgen. Deze regeling loopt via de Belastingdienst.

 • Betaling gemeentelijke belastingen

  Alle gemeentelijke belastingen staan vermeld op één aanslagbiljet. Het totale bedrag van de aanslag kunt u gespreid over het gehele jaar betalen Op het aanslagbiljet staan de betaaltermijnen vermeld. De betaaltermijn is afhankelijk van de belastingsoort en het bedrag van de aanslag.

 • Hoogte en betaling uitkering

  Hoogte uitkering De gemeente vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u geldt. Hoeveel u ontvangt is afhankelijk van uw leeftijd en uw woon- leefsituatie. De normen worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli opnieuw vastgesteld. De bijstand is altijd een aanvulling op eventuele inkomsten. U...

 • Bewijs van in leven zijn - Attestatie de Vita

  Een bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de basisregistratie personen. Dit uittreksel wordt ook wel Attestatie de vita genoemd  en is een verklaring waaruit blijkt dat u nog in leven bent. Het bewijs van in leven zijn kunt u nodig hebben voor o.a. uitkeringen van verzekeraars, spaarfondsen...

 • Bezoekbaar maken van een woning

  Uw partner of kind verblijft door een beperking in een verzorgingsinstelling. Uw partner of kind mag u bezoeken, maar uw woning is hier niet op ingericht. Om dat te veranderen, is het mogelijk de nodige woningaanpassingen vergoed te krijgen. Alleen woningaanpassingen zoals de woonkamer, drempels en...

 • Bijstand dak- en thuislozen

  Wanneer u dak- en/of thuisloos bent, kunt u bij een centrumgemeente een daklozenuitkering aanvragen. Dit kan ook indien u niet in die centrumgemeente verblijft. Als u aantoonbaar binnen de gemeentegrenzen van Lelystad verblijft, maar zwervend bent of u verblijft op een adres waar u zich om dringende...

 • Bijstand voor kinderen van tienermoeders (babyuitkering)

  Ben je jonger dan 18 jaar dan heb je zelf geen recht op een bijstandsuitkering. Je ouders zijn financieel verantwoordelijk voor je en moeten voor je zorgen. Jonger dan 18 met een kind Als je bij je ouders woont, jonger bent dan 18 jaar en een kind hebt dan kan je misschien in aanmerking komen voor...

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties