Resultaten

1 - 10 van de 206 Resultaten
Toon producten van Leudal
 • Paspoort

  U vraagt een paspoort aan bij de gemeente. Na werkdagen kunt u uw paspoort afhalen. Spoedaanvraag Als u uw paspoort snel nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u het paspoort voor 14.00 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag ophalen. U moet voor een spoedaanvraag wel extra betalen. Reizen met kinderen Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben en mogen niet meer bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders. Als u met uw kind naar het buitenland reist en u hebt een andere achternaam dan uw kind, dan hebt u een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent of het ouderlijk gezag hebt. Lees meer over reizen met kinderen op de website van de Rijksoverheid. 

 • Subsidie afkoppelen hemelwater

  Door de klimaatverandering gaat het vaker en harder regenen. De rioolbuizen kunnen deze waterhoeveelheid niet verwerken. Daardoor loopt het riool soms over en komen straten blank te staan. De regen die op het dak van uw woning of schuur valt, loopt nu via de regenpijp naar de riolering. Dit is schoon water en hoort eigenlijk niet thuis in het riool. U kunt dit water afkoppelen van het riool en op die manier de wateroverlast in de toekomst beperken. De gemeente Leudal wil dit graag stimuleren en verstrekt daarvoor een financiële bijdrage in de vorm van de ‘Afkoppelsubsidie hemelwater’. Wat is afkoppelen? Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Op de meeste plaatsen in Leudal ligt nu nog maar één rioolbuis onder de weg. Daar komt zowel hemelwater als afvalwater in terecht. Door deze buis wordt het water meteen afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Koppelen we af, dan voeren we minder schoon water af naar de zuiveringsinstallaties en wordt het rioolstelsel ontlast. Wat zijn de voordelen van afkoppelen? We voorkomen wateroverlast op straat, in huis en in de tuin Uw tuin verdroogt minder snel door het water te infiltreren op de plek waar het valt U heeft de mogelijkheid tot waterbesparing (u vangt het water op en gebruikt dit om bijvoorbeeld de tuin mee te sproeien) Bovendien helpt u mee aan een beter milieu: De kwaliteit van het oppervlaktewater verbetert. Dit komt omdat er minder overstort is van gemengd water (schoon en vuil). Dit heeft ook een positieve invloed op flora en fauna. Sommige planten- en dierensoorten zijn erg gevoelig voor de kwaliteit van de leefomgeving en het oppervlaktewater. Hoe koppel ik af? Sluit de regenpijp aan op een regenton of een regenzuil. Het overloopbuisje van de regenton laat u in de tuin uitlopen, natuurlijk niet op de riolering. Of gebruik het regenwater om een vijver mee te vullen. Als de vijver vol is loopt deze over naar de tuin. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het water rechtstreeks in de bodem te laten infiltreren. Dit kan op verschillende manieren: ‘Gewoon’ op het gras of in de tuin laten lopen. Zaag de regenpijp af en leid deze met een bochtje naar de tuin. Hier zakt het water de grond in.  Gebruik infiltratiekratten. Graaf de kratten in. Het water stroomt hier in en zakt vervolgens langzaam weg in de bodem.  Gebruik een infiltratievijver. Dit is een gat in de grond zonder folie. Leg eventueel wat grind op de bodem. Hierin kan het water langzaam in de grond wegzakken. De vijver staat droog als het lang niet regent. Op de website www.waterklaar.nl kunt u meer informatie vinden over afkoppelen, wat de Limburgse waterpartners al doen om wateroverlast te voorkomen en waarom we afkoppelen.

 • Bodemenergie

  Met bodemenergie kunnen gebouwen, woningen, kassen en fabrieken op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld. Er zijn 2 systemen om gebruik te maken van deze energie in de bodem: In een open bodemenergiesysteem gebruikt u het grondwater om te koelen of te verwarmen. Grondwater is in de zomer koeler dan de omgeving en in de winter juist warmer. In een gesloten bodemenergiesysteem (bodemwarmtewisselaar) gaat water in buizen door de bodem, zonder direct contact met het grondwater. Als u gebruik wilt maken van deze energie moet u daarvoor een melding doen of een vergunning aanvragen. Door gebruik te maken van deze energie helpt u mee fossiele brandstof te besparen. En u helpt de CO2-uitstoot te beperken.

 • Levenloos geboren kind registreren

  Wanneer een kind levenloos wordt geboren, is dit een groot emotioneel gemis. Als u wilt, kunt u uw kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht. U doet uw verzoek tot registratie bij de gemeente waar u woont.  Met deze registratie is uw levenloos geboren kind zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP.  Dit geldt ook voor kinderen waarvoor een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het moment van de aangifte niet in leven was.

 • Vuurwerk afsteken

  Rond de jaarwisseling wordt er veel vuurwerk afgestoken door particulieren. Het gaat hier om consumentenvuurwerk. De gemeente zorgt ervoor dat u alleen legaal vuurwerk kunt kopen op de daarvoor aangewezen tijden en bij de erkende handelaren. Ook handhaaft de gemeente de regels voor het afsteken van vuurwerk.

 • Water, plaatsen voorwerpen in

  U mag niet zomaar reclame of een terras boven het water plaatsen. Wilt u dit toch doen? Dan vraagt u een vergunning aan bij het waterschap/hoogheemraadschap. Bij sommige waterschappen is het genoeg als u een melding doet. Vraag hiernaar bij het waterschap in uw omgeving.

 • Woning zoeken, sociale huur

  Sociale huurwoningen zijn goedkopere huurwoningen die meestal eigendom zijn van een woningcorporatie. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

 • Woonvoorzieningen (Wmo)

  De gemeente kan u helpen als u niet meer normaal uw woning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld door een ziekte of een beperking. Het kan zinvol zijn om de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en andere mogelijkheden voor gebruik van uw woning te verbeteren. Ondersteuning hierin van de gemeente heet een woonvoorziening. Uitgangspunt is dat u zich kunt wassen en kunt eten, slapen, koken en de belangrijke huishoudelijke werkzaamheden verrichten. Soms kan blijken dat een verhuizing de beste oplossing is. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing waardoor u goed en zelfstandig kunt blijven wonen in uw eigen huis. Indien nodig kunt u een melding doen voor een woonvoorziening.

 • Weer gaan werken

  De gemeente en het UWV kunnen u helpen bij het vinden van werk. Zij kunnen u ook andere hulp bieden waarmee u uw kansen op werk vergroot.

 • Wildkamperen

  U mag alleen kamperen op erkende kampeerterreinen (camping). Kamperen is verder alleen toegestaan met een tijdelijke ontheffing van de gemeente.( bv tijdens een evenement). U kunt via de button de ontheffing aanvragen. De gemeente Leudal heeft vrije camperplaatsen aangewezen bij de jachthaven in Neer.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties