Resultaten

1 - 10 van de 19 Resultaten
Toon producten van Leudal
 • Subsidie afkoppelen hemelwater

  Door de klimaatverandering gaat het vaker en harder regenen. De rioolbuizen kunnen deze waterhoeveelheid niet verwerken. Daardoor loopt het riool soms over en komen straten blank te staan. De regen die op het dak van uw woning of schuur valt, loopt nu via de regenpijp naar de riolering. Dit is schoon water en hoort eigenlijk niet thuis in het riool. U kunt dit water afkoppelen van het riool en op die manier de wateroverlast in de toekomst beperken. De gemeente Leudal wil dit graag stimuleren en verstrekt daarvoor een financiële bijdrage in de vorm van de ‘Afkoppelsubsidie hemelwater’.Wat is afkoppelen?Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Op de meeste plaatsen in Leudal ligt nu nog maar één rioolbuis onder de weg. Daar komt zowel hemelwater als afvalwater in terecht. Door deze buis wordt het water meteen afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Koppelen we af, dan voeren we minder schoon water af naar de zuiveringsinstallaties en wordt het rioolstelsel ontlast.Wat zijn de voordelen van afkoppelen? We voorkomen wateroverlast op straat, in huis en in de tuin Uw tuin verdroogt minder snel door het water te infiltreren op de plek waar het valt U heeft de mogelijkheid tot waterbesparing (u vangt het water op en gebruikt dit om bijvoorbeeld de tuin mee te sproeien)Bovendien helpt u mee aan een beter milieu:De kwaliteit van het oppervlaktewater verbetert. Dit komt omdat er minder overstort is van gemengd water (schoon en vuil).Dit heeft ook een positieve invloed op flora en fauna. Sommige planten- en dierensoorten zijn erg gevoelig voor de kwaliteit van de leefomgeving en het oppervlaktewater.Hoe koppel ik af?Sluit de regenpijp aan op een regenton of een regenzuil. Het overloopbuisje van de regenton laat u in de tuin uitlopen, natuurlijk niet op de riolering. Of gebruik het regenwater om een vijver mee te vullen. Als de vijver vol is loopt deze over naar de tuin.U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het water rechtstreeks in de bodem te laten infiltreren. Dit kan op verschillende manieren: ‘Gewoon’ op het gras of in de tuin laten lopen. Zaag de regenpijp af en leid deze met een bochtje naar de tuin. Hier zakt het water de grond in.  Gebruik infiltratiekratten. Graaf de kratten in. Het water stroomt hier in en zakt vervolgens langzaam weg in de bodem.  Gebruik een infiltratievijver. Dit is een gat in de grond zonder folie. Leg eventueel wat grind op de bodem. Hierin kan het water langzaam in de grond wegzakken. De vijver staat droog als het lang niet regent.Op de website www.waterklaar.nl kunt u meer informatie vinden over afkoppelen, wat de Limburgse waterpartners al doen om wateroverlast te voorkomen en waarom we afkoppelen.

 • Bodemenergie

  Met bodemenergie kunnen gebouwen, woningen, kassen en fabrieken op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld. Er zijn 2 systemen om gebruik te maken van deze energie in de bodem: In een open bodemenergiesysteem gebruikt u het grondwater om te koelen of te verwarmen. Grondwater is in de zomer koeler dan de omgeving en in de winter juist warmer. In een gesloten bodemenergiesysteem (bodemwarmtewisselaar) gaat water in buizen door de bodem, zonder direct contact met het grondwater. Als u gebruik wilt maken van deze energie moet u daarvoor een melding doen of een vergunning aanvragen. Door gebruik te maken van deze energie helpt u mee fossiele brandstof te besparen. En u helpt de CO2-uitstoot te beperken.

 • Levenloos geboren kind registreren

  Wanneer een kind levenloos wordt geboren, is dit een groot emotioneel gemis. Als u wilt, kunt u uw kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht. U doet uw verzoek tot registratie bij de gemeente waar u woont. Met deze registratie is uw levenloos geboren kind zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Dit geldt ook voor kinderen waarvoor een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het moment van de aangifte niet in leven was.

 • Vuurwerk afsteken

  Rond de jaarwisseling wordt er veel vuurwerk afgestoken door particulieren. Het gaat hier om consumentenvuurwerk. De gemeente zorgt ervoor dat u alleen legaal vuurwerk kunt kopen op de daarvoor aangewezen tijden en bij de erkende handelaren. Ook handhaaft de gemeente de regels voor het afsteken van vuurwerk.

 • Weer gaan werken

  De gemeente en het UWV kunnen u helpen bij het vinden van werk. Zij kunnen u ook andere hulp bieden waarmee u uw kansen op werk vergroot.

 • Bijzonder transport

  Als de lading die u wilt vervoeren zo groot is dat het transport ervan buiten de wettelijke afmetingen en gewichten valt, noemen we dit bijzonder transport. Voor bijzonder transport hebt u een ontheffing nodig. U mag dit niet zomaar vervoeren.

 • Bijzondere bijstand

  Als u bijzondere maar noodzakelijke kosten heeft die u niet zelf kunt betalen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Denk hierbij aan kosten voor rechtsbijstand, alarmering, warme maaltijden, budgetbeheer, bewindvoerderskosten etc.Of u bijzondere bijstand krijgt, hangt af uw inkomen en bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld.

 • Naamskeuze kind

  Bij uw eerste kind kunt u de achternaam zelf kiezen. U kunt uw kind uw eigen achternaam geven of die van uw partner. Alle volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen dan automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.Voor de geboorte of bij de geboorteaangifte legt u de achternaam vast bij de gemeente.

 • Bijstand, vakantie melden

  Als u een uitkering heeft, mag u 28 dagen per jaar op vakantie. U kunt de dagen in 1 keer opnemen of verspreiden. Tijdens uw verblijf in het buitenland of elders in Nederland binnen de periode van 28 dagen, wordt de bijstand doorbetaald. U moet dit tijdig doorgeven met een wijzigingsformulier. Hieronder kunt u het wijzigingsformulier terugvinden. Indien u langer dan 28 dagen per jaar op vakantie gaat, dan krijgt u de dagen dat u langer op vakantie bent, niet uitbetaald.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Een bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijke verklaring van de gemeente. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. U kunt bijvoorbeeld een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben als u: naar het buitenland verhuist; gaat trouwen; solliciteert naar een functie in het openbaar bestuur.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties