Resultaten

1 - 10 van de 93 Resultaten
Toon producten van Losser
 • Adresonderzoek

  Staat iemand op uw adres ingeschreven die er niet woont? Of heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente. Wij zoeken uit waar deze persoon nu woont en we vragen om het nieuwe adres door te geven.

 • Afspraak maken

  U kunt veel zaken al digitaal aanvragen. Dit scheelt u veel tijd. Bekijk hieronder het overzicht van dingen die u meteen aan kunt vragen. De producten hieronder vraagt u online aan met uw DigiD Verhuizen Akten burgerlijke stand Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) Betalingen gemeentelijke belastingen (via GBTwente) Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (via GBTwente) Staat wat u zoekt er niet tussen? Dan kunt u zelf een afspraak maken op een door u gekozen tijdstip. Afspraak maken Als u op afspraak naar ’t Lossers hoes komt, dan vragen wij u:  Heeft u koorts of verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.  Kom alleen naar de afspraak. Als u niet in staat bent om alleen te komen kunt u maximaal één begeleider meenemen.  Ook voor begeleiders geldt: Als u koorts of verkoudheidsklachten heeft, kom dan niet naar ’t Lossers hoes.  Kom niet te vroeg, maximaal tien minuten voor de afspraak. We vragen u anders buiten of in de auto te wachten.  Kom binnen via de hoofdingang van ’t Lossers hoes Houd 1,50 meter afstand van ons personeel en andere bezoekers.  Wij vragen u ’t Lossers hoes gelijk te verlaten na uw afspraak.  Afspraak afzeggen Klik daarvoor op de link “afspraak annuleren” in uw afspraakbevestiging die u hebt ontvangen per e-mail. U kunt uw afspraak ook afzeggen via het contactformulier of bel 053- 53 77 444 en vanuit het buitenland + 31 53 53 77 444. Spoedafspraak Lossers hoes Lukt het u niet om op korte termijn een afspraak te maken en heeft u onverwacht met spoed een afspraak nodig? Bel dan 053- 53 77 444 voor het maken van een afspraak. Vanuit het buitenland belt u + 31 53 53 77 444.

 • Afstandsverklaring nationaliteit

  Wilt u afstand doen van de Nederlandse nationaliteit? Kijk bij 'Voorwaarden' om te zien wat u nodig heeft voor het afleggen van een afstandsverklaring. Daarna kunt u een afspraak maken om de verklaring af te leggen.

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente zamelt afval in en verwerkt dit. Als inwoner betaalt u hier aan mee via de afvalstoffenheffing. Voor de afvalstoffenheffing betaalt u naast een vast tarief ook voor het aantal keren dat u restafval aanbiedt. Hoe beter u afval scheidt, des te minder vaak u de restafvalcontainer hoeft te laten legen. U betaalt daardoor minder afvalstoffenheffing. Kortom afval scheiden loont! Niet-huishoudelijke afvalstoffen, oftewel bedrijfsafval, wordt door de gemeente niet opgehaald. Daarvoor moet u een contract afsluiten met een bedrijfsafvalinzamelaar. Uw aanslag inzien Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD.

 • Afwijken van bestemmingsplan

  Als uw bouwplan niet past binnen het bestemmingsplan kan het zo zijn dat het bouwplan moet worden aangepast. In een aantal gevallen kan de gemeente kiezen voor aanpassing van het bestemmingsplan. Dit proces neemt echter veel tijd in beslag. De mogelijkheid bestaat ook dat de gemeente ervoor kiest om af te wijken van het bestemmingsplan. In dat geval kan de omgevingsvergunning uiteindelijk toch verleend worden, ook al past het plan niet binnen het bestemmingsplan. Het afwijken van het bestemmingsplan gebeurt alleen op aanvraag. In de meeste gevallen is dat een aanvraag omgevingsvergunning bouw, maar dit kan ook middels een aanvraag om omgevingsvergunning voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan. Dit is het geval als u verder geen bouwwerkzaamheden gaat uitvoeren. Het afwijken van een bestemmingsplan is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Kan niet worden afgeweken van het bestemmingsplan, dan zal ook een omgevingsvergunning bouw wegens strijd met het bestemmingsplan geweigerd moeten worden.

 • Akten burgerlijke stand

  De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document: een akte. Hebt u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk, overlijden of echtscheiding? Vraag dan een uittreksel burgerlijke stand aan. Dan krijgt u een kopie van de officiële akte. Een uittreksel burgerlijke stand vraagt u online aan met DigiD. Binnen drie werkdagen versturen wij de akte per post.  Let op: U kunt alleen een uittreksel opvragen als de geboorte, het huwelijk of het overlijden in Losser plaatsvond. Uittreksel burgerlijke stand aanvragen met DigiD Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD. Binnen drie werkdagen versturen wij de akte per post.

 • Asbest storten afvalbrengpunt

  Asbest is een natuurlijk product dat bestaat uit naaldvormige vezels. Asbest is makkelijk te verwerken met andere stoffen, het is goedkoop, hittebestendig en onverwoestbaar. Vanwege deze nuttige eigenschappen is asbest tot in de jaren tachtig toegepast in (bouw)materialen. Vanaf 1 juli 1993 is de toepassing van asbest nagenoeg verboden.

 • Beroepschrift

   Dit beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:     uw naam en adres;      de dagtekening;      een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en      de gronden van het beroep. Het beroepschrift dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld en moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit. Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. Indien gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed is vereist, kan naast het instellen van beroep als voren bedoeld bij de Voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek dient u te richten aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel Afdeling Bestuursrecht Postbus 10067 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u eveneens griffierecht verschuldigd. Meer informatie Secretariaat Commissie bezwaarschriften Gemeente Losser

 • Betalen aanslag

  Het betalen van een aanslag gemeentelijke belastingen kan op verschillende manieren. De meeste inwoners en bedrijven kiezen voor een automatische afschrijving door GBTwente. Meer informatie leest u op de website van GBTwente. Uw aanslag betalen  Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD. Wilt u de aanslag in één keer betalen? Maak dan het bedrag van uw aanslag over naar bankrekeningnummer NL72 BNGH 028.514.1228. van GBTwente. Vermeld het aanslagnummer in de omschrijving.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Heeft u bewijs nodig dat u de Nederlandse nationaliteit heeft? Vraag dan de gemeente om een verklaring waarin staat dat u Nederlander bent. U heeft dit soms nodig als u naar het buitenland verhuisd of voor bepaalde functies in het openbaar bestuur. Aanvragen bewijs Nederlanderschap met DigiD Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties