Resultaten

1 - 10 van de 137 Resultaten
Toon producten van Maasgouw
 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Gemeente Maasgouw werkt sinds 1 januari 2013 samen in een zelfstandige belastingorganisatie onder de naam BsGW (Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen). Voor informatie over alle gemeentelijke belastingen kunt u voortaan terecht bij BsGW: Internet: www.bsgw.nl Telefoonnummer: (088) 84 20 420 Postadres: Postbus 1271, 6040 KG ROERMOND Kerkeveldlaan 2, 6042 JX ROERMOND De onroerende-zaakbelasting (OZB) is een algemene belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Onder het begrip onroerende zaak wordt verstaan een gebouwd of ongebouwd eigendom zoals woningen, winkels, fabrieken, bouwterreinen en weilanden. De onroerende-zaakbelasting kent een eigenaarsdeel en een gebruikersdeel. Alle objecten worden betrokken in het eigenaarsdeel. Bij onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen wordt tevens een gebruikersdeel opgelegd.

 • Bouwwerk, gereedmelding

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

 • Naamswijziging achternaam

  Als u uw achternaam of die van uw kind wilt veranderen, checkt u eerst in de brochure Naamswijziging van Justis of dit kan. Justis is de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Justis.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Bouwplannen moeten, afhankelijk van de locatie waar de bouwplannen uitgevoerd worden, voldoen aan de redelijke eisen van welstand. In de welstandsnota is het kader hiervoor geschetst. Welstandsnota (pdf - 2,31 MB) Welstandskaart (pdf - 10,7 MB) Bijlage: wegen lichtmastreclame (pdf, 3,7 MB) Aanvullend op deze nota heeft de gemeenteraad de volgende notities omtrent de beeldkwaliteit vastgesteld. Deze notities komen op onderdelen in de plaats van de welstandsnota. Beeldkwaliteitsplan Sleydal, Heel Notitie Beeldkwaliteit Hoevewonen Heerstraat-Zuid, Beegden (pdf, 3,48 MB) Notitie Beeldkwaliteit Vijverbroek (pdf, 8,40 MB) Notitie Beeldkwaliteit Maasresidence Thorn (pdf, 6,04 MB) Notitie Beeldkwaliteit Bosserhofsveld (pdf - 784 kB) Notitie Beeldkwaliteit Reutsdael (pdf - 3,0 MB) Notitie Beeldkwaliteit bedrijventerrein Mortelskoel (pdf - 11,8 MB) Integraal beeldkwaliteitplan Noordzijde Schoolstraat te Wessem (pdf - 5,0 MB) Beeldkwaliteitplan Chateau Heel (pdf - 56,2 MB) Welstandsnota welstandvrij maken De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 1 juni 2017 de ‘welstandsnota welstandsvrij maken’ vastgesteld. De ‘welstandsnota welstandsvrij maken’ voorziet in een uitbreiding van de welstandsvrije gebieden. Welstandsvrij wil zeggen dat een bouwaanvraag niet getoetst wordt aan de welstandsnota en dat de Omgevingscommissie MER (welstandscommissie) niet wordt geraadpleegd. Bouwplannen gelegen in een welstandsvrij gebied hoeven dadelijk dus niet meer te worden voorgelegd aan de Omgevingscommissie MER (welstandscommissie). De ‘welstandsnota welstandsvrij maken’ geldt met ingang van 1 juli 2017. U kunt deze hier downloaden: Welstandsnota welstandsvrij maken (pdf, 2,26 MB)

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’.

 • Milieu, vergunning of melding

  Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Voor bepaalde activiteiten die het milieu belasten moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Dan kunt u via Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

 • Afval, oud papier

  Oud papier kunt u gratis inleveren bij de milieuparken in Maasbracht en Roggel. Ook wordt het oud papier maandelijks ingezameld door verenigingen. De data van deze inzameling vindt u in de Afvalkalender.  Oud papier wordt door de gemeente ingezameld via de papierbakken bij u in de buurt of het wordt op een vast moment opgehaald. U kunt uw oud papier ook wegbrengen naar een inzamelpunt van de gemeente.

 • Drank- en horecavergunning

  Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente. Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen. Geen vergunning nodig In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen: supermarkt levensmiddelenwinkel snackbar traiteur  tabakspeciaalzaak slijterij U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties