Resultaten

1 - 10 van de 196 Resultaten
Toon producten van Maassluis
 • Kind adopteren

  Als u een kind adopteert, neemt u de zorg en opvoeding over van de biologische ouders. U en het kind worden dan ook wettelijk familie van elkaar.  Om een adoptie aan te vragen, doet u een verzoek bij de rechtbank. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

 • Afval doorzoeken

  Als u een bedrijf hebt dat afval opnieuw gebruikt (recyclen), dan kunt u een vergunning aanvragen bij de gemeente voor het doorzoeken van afval. Met deze vergunning mag u grofvuil doorzoeken dat mensen aan de kant van de straat hebben gezet om te worden opgehaald. Bijvoorbeeld oud ijzer, meubels, hout, wasmachines en koelkasten. U krijgt geen vergunning voor het doorzoeken van afval in vuilniszakken en containers.

 • Afval, huishoudelijk afval

  U kunt uw huishoudelijk afval aan de straat zetten in een door de gemeente geleverde afvalcontainer/kliko/afvalbak. Er zijn 2 soorten afvalbakken: de grijze bak en de (groene) GFT-bak. Deze afvalbakken worden 2-wekelijks geleegd; de ene week wordt de grijze bak geleegd, de andere week is het de beurt van de GFT-bak. Om afval milieutechnisch zo verantwoord mogelijk te verwerken, vraagt de gemeente u het afval te scheiden. Vandaar dat u groen afval (groente-, fruit-, en tuinafval) in de groene afvalbak deponeert en het overige in de grijze afvalbak. Zwaluwstraat Bewoners van het appartementengebouw Zwaluwstraat kunnen met een afvalpas gebruikmaken van het milieu-eiland in de straat. Zie: Haal meer uit afval of lees de folder 'Samen halen we meer uit afval'

 • Afval, klein chemisch afval

  De milieustraat is voorlopig alleen op afspraak open. Kijk voor meer informatie op Milieustraat. Inwoners van Maassluis kunnen klein/huishoudelijk chemisch afval gratis afgeven bij de milieustraat aan Heldringstraat 6. Bedrijven mogen chemisch afval alleen afvoeren als ze hiervoor een omgevingsvergunning hebben.

 • Milieustraat

  De milieustraat is voorlopig alleen op afspraak open. De gemeente heeft een milieustraat (Heldringstraat 6). Hier kunt u afval aanbieden dat u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval. Kijk voor alle informatie en het maken van een afspraak op Milieustraat.

 • Afvalwater lozen

  Wilt u met uw bedrijf alvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel? Dan moet u altijd contact opnemen met de gemeente. De gemeente vraagt dan meestal advies aan het waterschap in de regio. Voor bepaalde lozingen hebt u een vergunning nodig van de gemeente en/of waterschap. Alle meldingen moeten worden gevolgd door toestemming.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. Een ontheffing is niet nodig wanneer u op een eigen terras tapt. Dit terras hoort namelijk bij uw horecabedrijf. In dit geval dient u dit wel bij ons te melden via een e-mail. Ga naar alcohol schenken tijdens evenement

 • Antenne of schotelantenne plaatsen

  Als u een antenne of schotelantenne wilt plaatsen, hebt u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of dit voor u geldt.

 • Asbest verwijderen

  In veel woningen (vooral van vóór 1985) bevindt zich asbest, met name in daken. In het belang van de volksgezondheid geldt vanaf 1 januari 2024 een verbod en dient het asbest te zijn verwijderd. Om tot het verwijderen van asbest over te gaan moet het voornemen worden gemeld door: Eigenaren Huurders (neem contact op met de eigenaar) en geldt voor zowel particulieren als bedrijven Subsidieregeling Voor het verwijderen van asbestdaken is subsidie mogelijk. Deze bedraagt € 4,50 per m2 met een maximum van €25.000,- per adres. Dit is een rijksregeling. Verdere informatie is te vinden op mijnRVO.nl. Via deze website kunt u de subsidie aanvragen. Wie en wanneer komt u in aanmerking? Particulieren en bedrijven Binnen 6 maanden na verwijdering van het asbestdak Uiterlijke datum van indiening van de aanvraag: 31 januari 2019 om 17.00 uur Zo lang het jaarlijks beschikbare rijksbudget voldoende is.

 • Baatbelasting

  De gemeente Maassluis heft geen baatbelasting.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties