Resultaten

1 - 10 van de 296 Resultaten
Toon producten van Maastricht
 • Wonen en huishouden, hulpvraag

  Misschien kunt u niet meer zonder hulp thuis wonen. Dit kan komen door uw gezondheid of door sociale problemen. U kunt bijvoorbeeld klusjes in huis niet meer zelf doen. Of u komt niet meer zelfstandig naar de tweede verdieping van uw huis.

 • Ontheffing bijzonder transport

  Als u specifieke goederen wilt vervoeren of een lading van grote omvang, dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. Deze vraagt u aan via de RDW. De RDW regelt de ontheffing voor u met de gemeente, provincie of de Rijkswaterstaat.

 • Milieumelding

  Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, moeten een milieumelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en winkels.

 • Woning met urgentie aanvragen

  Als u dringend op zoek bent naar een woning, dan kunt u een urgentie aanvragen. Bijvoorbeeld als u net bent gescheiden en u moet verhuizen omdat u de woonlasten voor u en uw kinderen niet meer kunt betalen.

 • Inzage bestemmingsplan

  In een bestemmingsplan staat beschreven waar in een bepaald gebied wel of niet gebouwd mag worden. En als er gebouwd mag worden welke eisen hierbij gelden. Het bestemmingsplan geeft ook aan waar plaats is voor winkels, horeca en woningen en of grond bedoeld is voor wegen of parkeren.

 • Monument, vergunning

  Als u een monument wilt verbouwen, restaureren of renoveren van buiten of het interieur, heeft u meestal een omgevingsvergunning voor een monument nodig. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen van kozijnen, het plaatsen van een dakkapel, reclame aanbrengen, voegwerk reinigen, een binnenmuur doorbreken of het slopen van een schouw.

 • Grond afgraven en verplaatsen (grondverzet)

  Grond afvoeren of grondverzet moet u meestal melden, omdat er allerlei regels van toepassing zijn. Vervuilde grond bijvoorbeeld, moet worden afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf en wordt gedaan door een erkende transporteur. In sommige gevallen zijn er wettelijke eisen van toepassing op een specifieke locatie. Dan kunt u te maken krijgen met bijvoorbeeld de flora- en faunawetgeving of moet er eerst een archeologisch onderzoek plaatsvinden.

 • Leerplicht, bijzonder verlof

  Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig. U mag u kind dan niet buiten de schoolvakantie meenemen op vakantie. De leerplicht geldt tot 16 jaar. Als een jongere van 16 of 17 jaar nog een diploma diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) hebben behaald blijven ze leerplichtig.

 • Bouw en verbouw, gemeentelijk toezicht

  U kunt starten met de bouw, verbouwing of het gebruik van het gebouw of terrein zodra u een omgevingsvergunning heeft ontvangen. U moet dit vooraf bij ons melden.

 • Huisnummer, toekenning

  De gemeente geeft elk nieuw huis of bedrijfspand een adres met huisnummer. Vaak krijgen stand- en ligplaatsen ook een adres. Adressen worden opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Huisnummers kunnen niet zomaar gebruikt of gewijzigd worden. Klopt uw huisnummer niet? Dan kunt u daar melding van doen bij de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties