Resultaten

1 - 10 van de 70 Resultaten
Toon producten van Meierijstad
 • Evenement organiseren, vergunning of melding

  Wilt u een evenement organiseren? Zoals een braderie, optocht, buurtfeest, communie of een herdenking? Vaak moet u dit melden. Voor een klein evenement is een melding voldoende. Voor een groot evenement moet u een vergunning aanvragen. U toetst hier zelf of een vergunning nodig is of dat volstaan kan worden met een melding.  Direct toetsen en aanvragen

 • Bouw en verbouw, welstand

  Wanneer u een omgevingsvergunning met bouwactiviteit aanvraagt, wordt deze mogelijk voorgelegd aan de welstandscommissie. In aangewezen gebieden moeten bouwplannen namelijk aan de welstandseisen voldoen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze voorwaarden beschreven in de welstandsnota. Een commissie van onafhankelijke deskundigen kijkt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Het resultaat van het onderzoek schrijft de commissie in het welstandsadvies. U kunt ook, voorafgaand aan het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning, uw schetsplan al laten toetsen aan de redelijke eisen van welstand.

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’. De gemeente kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. U bent verplicht financieel te zorgen voor: uw kind jonger dan 21 jaar uw (ex-)echtgenoot/echtgenote uw (ex-)geregistreerd partner Doet u dit niet en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Wilt u uw huwelijk beëindigen, dan wel uw geregistreerd partnerschap ontbinden?

 • Inburgeren

  De meeste vreemdelingen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. U moet ook leren over het leven in Nederland. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald. Als u na 1 januari 2013 een verblijfsvergunning heeft gekregen, dan verloopt uw inburgering niet via de gemeente maar via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U moet uw inburgering zelf regelen en zelf betalen. Meer informatie over inburgeren in Nederland

 • Drank- en horecavergunning

  U mag alcohol verkopen in een slijterij of horecabedrijf, bijvoorbeeld een café of restaurant. U hebt dan wel een drank- en horecavergunning nodig. Ook als u alcohol verkoopt in een sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant. Cafetaria’s en levensmiddelenbedrijven (bijvoorbeeld supermarkten) hoeven geen vergunning te hebben om alcohol te verkopen. Maar zij mogen alleen zwak alcoholische drank verkopen, zoals bier en wijn. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

 • Melding woon- en leefomgeving

  Is er iets kapot in uw woonomgeving? Of hebt u ergens last van? Meld het ons meteen. Doe een melding

 • Briefadres

  Heeft u geen woonadres als bedoeld in de Wet Basisregistratie personen (BRP)? Dan kunt u zich in de BRP inschrijven op een briefadres. Dit kan ook als u bijvoorbeeld in een zorginstelling, blijf-van-mijn-lijfhuis of een gevangenis verblijft. Maak een afspraak

 • Handtekening, legalisatie

  Bij de gemeente kunt u uw handtekening onder een document laten legaliseren. Daarmee verklaart de gemeente dat de handtekening geplaatst is door de persoon die in het document vermeld staat. Hiervoor maakt u een afspraak. Maak een afspraak

 • Bijstand, vakantiemelding

  Krijgt u een uitkering en gaat u op vakantie? Dit moet u vooraf melden bij de gemeente. De gemeente kan u ook verplichten toestemming te vragen voor uw vakantie. Hoe lang mag u op vakantie zonder dat uw uitkering stopt? U bent jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd: U mag maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland. U hebt de pensioengerechtigde leeftijd bereikt: U mag maximaal 13 weken per jaar naar het buitenland.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties