Resultaten

1 - 10 van de 227 Resultaten
Toon producten van Middelburg
 • Aangifte doen van overlijden

  Is een naaste van u overleden? Meestal doet de begrafenisondernemer dan aangifte van overlijden, maar u mag als naaste ook zelf aangifte doen. Dit doet u bij de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op.

 • Aangifte levenloos geboren kind

  U kunt als ouder bij de gemeente waar het kind levenloos ter wereld is gekomen een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken. Het opmaken van deze is niet afhankelijk van de duur van de zwangerschap. De akte is een officieel bewijs dat het kind ter wereld is gekomen.

 • Aanmaning en dwangbevel belastingen

      Aanmaning Als u het aanslagbedrag niet binnen de op het aanslagbiljet vermelde termijn(en) betaalt, dan wordt aan u een aanmaning verzonden. De extra kosten (minimaal € 7,-) verbonden aan de aanmaning zijn afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag. Betaalt u vervolgens alleen de aanslag en níet de aanmaningskosten, dan zullen de invorderingsmaatregelen worden voortgezet. Bezwaar tegen aanmaning Bent u het niet eens met de aanmaning? Dan kunt u hiertegen binnen zes weken na de dagtekening van de aanmaning schriftelijk bezwaar indienen. Het niet ontvangen van de originele aanslag is geen geldige reden om bezwaar aan te tekenen. Dwangbevel Wordt het aanslagbedrag na ontvangst van de aanmaning nog niet door u betaald, dan ontvangt u een dwangbevel van een deurwaarder. De extra kosten (minimaal € 41,-) verbonden aan het dwangbevel zijn afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag. Betaalt u vervolgens alleen het aanslagbedrag en níet de aanmaning en dwangbevelkosten, dan zullen de invorderingsmaatregelen worden voortgezet. Bezwaar tegen dwangbevel Bent u het niet eens met het dwangbevel, dan kunt u ook hiertegen binnen zes weken na de dagtekening van het dwangbevel schriftelijk bezwaar indienen (het bezwaar geldt dan alleen de kosten en niet de aanslag!). Ook hier geldt weer dat het niet ontvangen van het aanslagbiljet en/of de aanmaning doorgaans geen geldige reden voor bezwaar is.

 • Aansprakelijkstelling gemeente

  Als u door gemeentelijk toedoen of gemeentelijk nalaten schade heeft ondervonden kunt u de gemeente om een schadevergoeding vragen. U stelt de gemeente dan aansprakelijk voor de door u geleden schade. De gemeente beoordeelt de aansprakelijkstelling en stelt vast of een schadevergoeding is gerechtvaardigd.

 • Aanspreekpunt voor ondernemers

  Wilt u een onderneming starten en bent u op zoek naar een geschikte bedrijfslocatie? Dan is het goed om te weten of wanneer een locatie voor bedrijfsdoeleinden mag worden gebruikt. De gemeente kan aan de hand van het bestemmingsplan snel beoordelen of u uw bedrijf ergens kunt vestigen. Ook als u nog geen locatie op het oog heeft, kan de gemeente advies geven. U kunt hiervoor naar het stadskantoor gaan. U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. Maak hiervoor telefonisch een afspraak, tel. (0118) 67 50 00. Of u kunt contact opnemen met: Jack Dooms voor vragen over detailhandel, tel. 0118 67 52 03 of  j.dooms@middelburg.nl Cynthia Westerweel voor vragen over toeristische bedrijvigheid, tel. 0118 67 52 57 of c.westerweel@middelburg.nl Cor Helmendach voor alle overige sectoren, tel. 0118 67 52 34 of c.helmendach@middelburg.nl

 • Aanvraag bezoekerskaarten parkeren

  Bewoners van de binnenstad kunnen tegen een laag tarief bezoekerskaartjes aanvragen om hun gasten te laten parkeren. Bezoekerskaarten Gemeente Middelburg verstrekt bezoekerskaarten per woonadres in parkeerzone 1 of 2. Deze kunnen alleen gebruikt worden in parkeerzone 2. Kaartjes zijn te koop van 1, 2, 4, en 6 uur. De kosten zijn € 0.50 per uur. U heeft de mogelijkheid meerdere kaartjes per parkeertransactie te gebruiken, parkeert u 4 uur dan kunt u bijvoorbeeld 2 kaartjes van 2 uur op het dashboard leggen. Er geldt een maximum aankoop van € 90,- per jaar omgerekend 180 parkeeruren. De losse bezoekers- en hotelkaarten online bestellen. De kaartjes worden binnen 4 werkdagen per post toegestuurd. De ontheffing is pas geldig als deze zichtbaar achter de voorruit is geplaatst. U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. (0118) 67 50 00. Hotelkaarten Kaartjes zijn te koop van 1, 2, 4, 6 en 12 uur. De kosten zijn € 0.90 per uur. Ook bij de hotelkaarten bestaat de mogelijkheid om meerdere kaartjes per parkeertransactie te gebruiken. Bezoekersapp U kunt uw bezoek ook met korting laten parkeren via de Bezoekersapp Middelburg.

 • Abonnement parkeergarages

  Particulieren, en ondernemers kunnen een abonnement voor de parkeerkelders Geere, Kousteensedijk, Kanaalweg of Achter de Houttuinen aanvragen. Een abonnement is geldig 24 uur per dag, 7 dagen per week.

 • Accommodatie huren

  Het is momenteel niet mogelijk een gemeentelijke sport- of welzijnslocatie te huren voor een vergadering of bijeenkomst.

 • Achternaam kind

  Ouders mogen kiezen of hun 1e kind de achternaam krijgt van de moeder of van de vader. Kiest u bijvoorbeeld de naam van de vader, dan krijgen al uw volgende kinderen uit deze relatie ook deze naam. Hiermee blijft er in het gezin eenheid in de naam. De naamskeuze kan niet meer worden teruggedraaid.

 • Achternaam wijzigen

  Wilt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen? Of wilt u een naam toevoegen aan uw eigen achternaam? Dan moet u daarvoor toestemming vragen aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Redenen om uw achternaam te wijzigen, kunnen zijn: De naam is, eventueel in combinatie met het beroep, maatschappelijke positie of de persoonlijke situatie, ongepast of bespottelijk; De naam komt zo vaak voor dat zij onvoldoende onderscheid biedt; De naam is in het Nederlands moeilijk uitspreekbaar; De naam is onjuist gespeld in de akten van de burgerlijke stand; De ouders zijn uit elkaar; De achternaam van het kind is anders dan die van de andere kinderen in het gezin.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties