Resultaten

1 - 10 van de 40 Resultaten
Toon producten van Mill en Sint Hubert
 • Aanslag gemeentelijke heffingen

  Jaarlijks ontvangt u de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen/WOZ-beschikking. Hierop staat vermeld (indien van toepassing): de WOZ-waarde, de onroerendezaakbelastingen (OZB) en een aantal andere jaarheffingen zoals de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht en de rioolheffing. De aanslagen...

 • Belastingaanslag bezwaar

  Het is verstandig, als het u niet goed duidelijk is, eerst de toelichting achterop het aanslagbiljet te lezen. Ook kunt uiteraard daarover informatie vragen bij het team Belastingen, telefoonnummer 0485-460300 of per e-mail belastingen@cgm.nl .

 • Aanslag betalen

  U kunt de belastingaanslag via automatische incasso betalen of zelf overmaken. Kunt u niet betalen vanwege een heel laag inkomen en geen vermogen? Via het online formulier kwijtschelding komt u er snel achter of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Kwijtschelding kan alleen voor afvalstoffenheffing...

 • Melding start bouwfase

  Heeft u een  omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gekregen en wilt u van start gaan met de bouw? Dan moet u bij de gemeente een melding doen van de start van de bouw. Met een bouwmelding laat u de gemeente weten wanneer u begint met een nieuwe fase van de bouw. In overleg met u bepaalt de...

 • Erkenning kind

  Als u als man niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder van een kind, kunt u toch het wettelijk vaderschap van het kind op u nemen. Dit wordt erkenning genoemd. Voor elk kind dat binnen uw relatie wordt geboren, moet apart erkenning worden gedaan. U kunt voor een erkenning...

 • Geboorteaangifte

  Heeft u een zoon of dochter gekregen? Dan doet u de geboorteaangifte bij de gemeente waar uw kind geboren is. De aangifte kan worden gedaan door iemand die bij de geboorte aanwezig was. Voor de geboorteaangifte kunt u op afspraak terecht bij de publieksbalie van de gemeente. Let u op de uiterste...

 • Bezwaar maken tegen een beslissing

  Tegen sommige beslissingen van de gemeente kunt u bezwaar maken. Als het mogelijk is bezwaar te maken, staat dit bij een besluit aangegeven. U moet binnen zes weken bezwaar maken. In het besluit dat u heeft ontvangen, staat bij welk bestuursorgaan u dit kunt doen.

 • Klacht over handelen gemeente

  De gemeente probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kunt u ontevreden zijn over het optreden van een medewerker of bestuurder. Heeft u hierover een klacht? Laat het ons dan weten, dat is uw recht! Het geeft de gemeente de kans uw klacht op te lossen en de dienstverlening te verbeteren.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op gereserveerde parkeerplaatsen, aangeduid met een rolstoelsymbool, in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels. Een gehandicaptenparkeerkaart is persoonsgebonden.

 • Ontheffing parkeerschijfzone

  Wilt u parkeren in een parkeerschijfzone (blauwe zone)? Dan bent u verplicht een parkeerschijf te gebruiken. Hiermee kunt u maximaal twee uur parkeren binnen de blauwe zone. Woont u in het blauwe zone gebied, dan kunt u een ontheffing aanvragen waarmee u langer dan twee uur in de blauwe zone mag...

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties