Resultaten

1 - 10 van de 27 Resultaten
Toon producten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Uitkering voor weduwe en wezen bij overlijden of vermissing rampbestrijder

  U kunt misschien een weduwenuitkering krijgen als uw partner als rampbestrijder werkte en is overleden. Voor kinderen van rampbestrijders is er de wezenuitkering.

 • Eenmalige uitkering twee- tot vijfjarige diensttijd veteranen

  Was u voor 26 juli 1950 in dienst bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL)? En duurde de diensttijd tussen 2 en 5 jaar? Dan kunt u misschien een eenmalige uitkering diensttijd veteranen krijgen.

 • Nadeelcompensatie of schadevergoeding vragen

  U kunt schade lijden door een rechtmatige of onrechtmatige handeling van de overheid. Hiervoor kunt u een vergoeding vragen bij gemeente, provincie, waterschap of Rijk.

 • CE-markering voor consumenten- en professionele producten

  Wilt u een consumentenproduct, bouwproduct of industrieel product binnen de EER op de markt brengen? Dan moet u mogelijk een CE-markering opnemen. Lees hierover meer.

 • Klacht indienen over een overheidsinstantie

  U kunt een klacht indienen bij een overheidsinstantie als u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld als u te lang heeft moeten wachten op een reactie.

 • Noodpaspoort

  U kunt een noodpaspoort aanvragen als u op reis gaat en u bent uw paspoort kwijt. Dit kan alleen als u aan de voorwaarden voldoet.

 • Opvragen overheidsinformatie (Wob-verzoek)

  U heeft recht op informatie van de overheid. Wilt u informatie inzien? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij overheidsorganisaties waar u informatie van wilt.

 • Klacht indienen over discriminatie bij het College voor de Rechten van de Mens

  Als u zich ongelijk behandeld of gediscrimineerd voelt kunt u een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Of bij een andere organisatie.

 • Klacht indienen bij de Nationale ombudsman

  Heeft u klacht ingediend bij een overheidsinstantie? En heeft deze instantie niets met uw klacht gedaan? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

 • Ontheffing bewaartermijn asbus

  Wilt u de as van een overledene meenemen binnen 1 maand na de crematie? Dat kan alleen als de officier van justitie u ontheffing geeft van de bewaartermijn van de asbus.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties