Resultaten

1 - 10 van de 27 Resultaten
Toon producten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Uitkering voor weduwe en wezen bij overlijden of vermissing rampbestrijder

  U kunt misschien een weduwenuitkering krijgen als uw partner als rampbestrijder werkte en is overleden. Voor kinderen van rampbestrijders is er de wezenuitkering.

 • Eenmalige uitkering twee- tot vijfjarige diensttijd veteranen

  Was u voor 26 juli 1950 in dienst bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL)? En duurde de diensttijd tussen 2 en 5 jaar? Dan kunt u misschien een eenmalige uitkering diensttijd veteranen krijgen.

 • Verzet tegen uitspraak bestuursrechter

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de bestuursrechter, en er is geen zitting geweest, dan kunt u in verzet gaan tegen de uitspraak.

 • Uitkering voor rampbestrijder bij ziekte of invaliditeit

  U kunt misschien een ziekengelduitkering of invaliditeitsuitkering krijgen als u als rampbestrijder werkte, en u door uw werk ziek bent geworden of een handicap heeft gekregen.

 • Verzoek voorlopige voorziening

  U kunt de rechter vragen om een voorlopige voorziening als u niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar of beroep.

 • Ontheffing bewaartermijn asbus

  Wilt u de as van een overledene meenemen binnen 1 maand na de crematie? Dat kan alleen als de officier van justitie u ontheffing geeft van de bewaartermijn van de asbus.

 • Stemmen vanuit het buitenland bij verkiezingen

  Als u als Nederlander in het buitenland bent, kunt u toch uw stem uitbrengen bij Nederlandse verkiezingen en Europese Parlementsverkiezingen.

 • Schadevergoeding bij onrechtmatig besluit door overheid

  Als u schade heeft geleden door een onrechtmatig besluit van de overheid, dan kunt u misschien een schadevergoeding krijgen.

 • Rechtstreeks beroep tegen beslissing overheid

  Bent u het niet eens met een overheidsbeslissing? Dan kunt u soms rechtstreeks in beroep gaan bij de bestuursrechter.

 • Registratie (teboekstelling) boot bij Kadaster

  U kunt uw boot laten registreren in de openbare registers van het Kadaster. Dit geldt voor woonboten, zeiljachten en andere pleziervaartuigen. Registratie (teboekstelling) is het enige bewijs dat u de rechtmatige eigenaar bent van een schip.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties