Resultaten

1 - 10 van de 27 Resultaten
Toon producten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Uitkering voor weduwe en wezen bij overlijden of vermissing rampbestrijder

  U kunt misschien een weduwenuitkering krijgen als uw partner als rampbestrijder werkte en is overleden. Voor kinderen van rampbestrijders is er de wezenuitkering.

 • Eenmalige uitkering twee- tot vijfjarige diensttijd veteranen

  Was u voor 26 juli 1950 in dienst bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL)? En duurde de diensttijd tussen 2 en 5 jaar? Dan kunt u misschien een eenmalige uitkering diensttijd veteranen krijgen.

 • Nadeelcompensatie of schadevergoeding vragen

  U kunt schade lijden door een rechtmatige of onrechtmatige handeling van de overheid. Hiervoor kunt u een vergoeding vragen bij gemeente, provincie, waterschap of Rijk.

 • CE-markering voor consumenten- en professionele producten

  Wilt u een consumenten-, bouwproduct of industrieel product binnen de EER op de markt brengen? Dan moet u mogelijk een CE-markering opnemen. Lees hierover meer.

 • Aanvragen of verlengen paspoort of identiteitskaart in het buitenland

  Als u buiten Nederland woont, kunt u uw paspoort of identiteitskaart verlengen bij vertegenwoordigingen in het buitenland. Of bij Nederlandse grensgemeenten.

 • Verzoek voorlopige voorziening

  U kunt de rechter vragen om een voorlopige voorziening als u niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar of beroep.

 • Uitkering voor rampbestrijder bij ziekte of invaliditeit

  U kunt misschien een ziekengelduitkering of invaliditeitsuitkering krijgen als u als rampbestrijder werkte, en u door uw werk ziek bent geworden of een handicap heeft gekregen.

 • Schadevergoeding bij onrechtmatig besluit door overheid

  Als u schade heeft geleden door een onrechtmatig besluit van de overheid, dan kunt u misschien een schadevergoeding krijgen.

 • Inzage uitspraken Huurcommissie

  De Huurcommissie kan uitspraak doen bij een geschil tussen huurder en verhuurder. U kunt deze uitspraken inzien in een openbaar register.

 • Klacht indienen over discriminatie bij het College voor de Rechten van de Mens

  Als u zich ongelijk behandeld of gediscrimineerd voelt kunt u een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Of bij een andere organisatie.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties