Resultaten

1 - 10 van de 341 Resultaten
Toon producten van Montfoort
 • Bestemmingsplan, wijzigen

  Aan de bestemming zijn passende actuele bouw- en gebruiksregels gekoppeld. Zo is duidelijk wat er wel of niet mogelijk is in het gebied. Op basis hiervan kan de gemeente bepalen welke vergunningen er nodig zijn als er plannen zijn om iets te veranderen of te bouwen. Het kan daarbij gaan om een bouw-, aanleg-, sloop- en/of gebruiksvergunning. Als een bouwplan niet past binnen de regels van het bestemmingsplan, kan de gemeente een ontheffing verlenen of een projectbesluit opstellen. Een bestemmingsplan geldt voor een periode van 10 jaar. Een aantal bestemmingsplannen is al digitaal te raadplegen. Alle bestemmingsplannen zijn ook in te zien bij het Klantcontactcentrum.

 • Schadeclaim indienen

  Als u van mening bent dat de gemeente verantwoordelijk is voor de door u geleden schade, dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is in principe pas aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld, of op een onrechtmatige wijze nalatig is geweest.   Als u de gemeente aansprakelijk stelt dan is het aan u om aan te tonen dat u schade heeft geledenen om aan te geven waarom u van mening bent dat de gemeente de schade heeft veroorzaakt. U kunt de schade en de schadeoorzaak aantonen door middel van o.a. getuigenverklaringen, situatieschetsen, foto’s, nota’s, rapporten van experts   Of de gemeente aansprakelijkheid aanvaart voor de schade zal per geval worden beoordeeld.   Meer informatie Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met het gemeentenummer 0348 476400.

 • Adoptie

  De aanvraag voor adoptie van een kind kunt u niet indienen bij de gemeente. Informatie hierover kunt u krijgen bij de Stichting Adoptievoorzieningen.   Hebt u een buitenlands kind geadopteerd? Dan meldt u dit bij de gemeente, zodra uw adoptiekind in Nederland is.

 • Wat is een adresonderzoek?

  U kunt bij de gemeente een adresonderzoek aanvragen als er op uw adres personen staan ingeschreven die niet op het adres verbijven. De gemeente zet de verblijfplaats in onderzoek en start een onderzoek om achter de huidige verblijfplaats van betrokkene te komen.

 • Afgezette gebieden mogen betreden

  U mag geen gebied in gaan dat door de gemeente is afgezet. Indien u het afgezette gebied wilt betreden, dan dient u een ontheffing aan te vragen bij de gemeente. Bij de aanvraag voor ontheffing neemt u een geldig legitimatiebewijs mee.

 • Afvalstoffenheffing per 1-1-2013 bij BSR

  Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) verzorgt alle belastingzaken voor de gemeente Montfoort.   U betaalt mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. Wilt u weten hoe uw aanslag afvalstoffenheffing is opgebouwd of wordt berekend, dan kunt u hierover informatie krijgen bij BSR.

 • Afvalwater van bedrijf lozen op riolering

  U wilt met uw bedrijf afvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel? De gemeente wil dit van u weten. Bepaalde lozingen meldt u alleen, voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan. Hemelwater loost u zoveel mogelijk op open water. Is drukriolering aanwezig? Het is dan verboden regenwater op het riool aan te sluiten. De capaciteit van het drukriool is hierop niet berekend.

 • Alarminstallatie installeren, vergunning

  Bij de gemeente Montfoort worden geen vergunningen verleend voor alarminstallaties.

 • Alcohol schenken, ontheffing

  Alleen horecazaken met een drank- en horecavergunning schenken bedrijfsmatig alcohol. Bij bijzondere gelegenheden mag u buiten een horecabedrijf met ontheffing zwakalcoholhoudende drank verkopen. Bijvoorbeeld bij muziek-, sport-, of culturele evenementen. U vraagt een ontheffing aan bij de gemeente. Aan de ontheffing zijn beperkingen en voorschriften verbonden. Welke voorwaarden zijn aan de ontheffing verbonden? De ontheffing geldt alleen voor zwakalcoholische dranken zoals bier en wijn, geen sterke dranken. De gemeente geeft de ontheffing af voor een periode van maximaal 12 aaneengesloten dagen. Iedereen kan de ontheffing aanvragen. U hoeft dus geen horecaondernemer te zijn. U krijgt de ontheffing alleen voor een tijdelijke en bijzondere gelegenheid. Als partijen cateraar vraagt u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan. Voorwaarde is dat het feest plaatsvindt op een door de opdrachtgever bepaalde locatie die hij anders voor andere activiteiten gebruikt. Welke regels gelden er voor het schenken van alcohol? De schenker is minimaal 21 jaar en van goed gedrag. Wat kost een ontheffing voor het schenken van alcohol? Voor de tarieven van de ontheffing kunt u de legesverordening raadplegen. Wat neem ik mee voor mijn ontheffing voor het schenken van alcohol? Schriftelijke toelichting van uw verzoek tot ontheffing of invullen van het aanvraagformulier Geldig identificatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) Verklaring Sociale Hygiëne  

 • Ambulancevervoer

  Het ambulancevervoer wordt uitgevoerd door de RAVU, Regionale Ambulance Voorziening provincie Utrecht.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties