Resultaten

1 - 10 van de 246 Resultaten
Toon producten van Mook en Middelaar
 • Woonvoorzieningen

  Als u door een ziekte, beperking of ouderdom uw woning niet meer normaal kunt gebruiken, kan de gemeente u helpen. Bijvoorbeeld door de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

 • Geluidsapparatuur horecabedrijf

  Als u gebruikmaakt van geluidsapparatuur in uw horecabedrijf, meldt u dit bij de gemeente. Om geluidsoverlast te voorkomen, kan de gemeente extra afspraken hierover met u maken.

 • Gemeentelijk pand gebruiken

  U kunt panden van de gemeente gebruiken voor bijvoorbeeld tentoonstellingen of (toneel/muziek)uitvoeringen. Vraag dan eerst toestemming aan de gemeente.

 • Graf op gemeentelijke begraafplaats aanvragen

  De gemeente beschikt niet over een gemeentelijke begraafplaats

 • Luchtruim gebruiken

  Het is verboden om op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een vliegveld. Wilt u dat toch? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie. Met een ontheffing mag u een ander terrein dan een vliegveld gebruiken om op te stijgen of te landen. Vlieggebieden met een drone Vanwege de veiligheid, mag u niet overal vliegen met een drone. In gebieden rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit deel wordt niet gecontroleerd door de luchtverkeersleiding. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels voor vliegen met een drone.

 • Materialen lenen

  Als u een evenement organiseert, heeft u soms materialen nodig die u niet zelf heeft. Bijvoorbeeld dranghekken om de straat af te zetten. Of containers voor het afval. De gemeente heeft deze materialen vaak wel. U kunt de materialen van de gemeente huren of lenen.

 • Afval, huishoudelijk afval

  U kunt uw huishoudelijk afval wekelijks aan de straat zetten in een afvalbak van de gemeente. Ook kunt u het afval op ieder moment in de verzamelcontainers doen dichtbij uw woning. Scheiden Het afval wordt (meestal) gescheiden op een zo milieutechnisch verantwoorde manier. Daarom stopt u groente-, fruit-, en tuinafval (gft) in een andere bak dan het overige restafval. Daarnaast zijn er op de milieustraat aparte afvalcontainers voor papier/karton, glas, textiel en klein chemisch afval.

 • Storingen openbare verlichting

  Storingen en schades aan een straatlantaarn worden door de firma Nobralux namens de gemeente opgenomen en in behandeling gebracht bij de aannemer die de feitelijke reparatie uitvoert.

 • Subsidies voor inwoners (Vonkjes)

  De gemeente heeft budget beschikbaar gesteld voor het stimuleren en waarderen van kleinschalige initiatieven. Dit heeft concreet vorm gekregen door de regeling ‘ Vonkjes’ in het leven te roepen. Via deze regeling worden inwoners uitgedaagd om met (nóg meer) initiatieven te komen en wordt de betrokkenheid en zorg voor elkaar in de samenleving versterkt.

 • Subsidies voor verenigingen en stichtingen

  De gemeente hecht waarde aan een goed activiteitenaanbod dat bijdraagt aan actieve deelname van burgers aan het sociale leven. Persoonlijke ontwikkeling en ontspanning, versterking van de gemeenschap, gezondheid en maatschappelijke ondersteuning zijn daarbij belangrijke waarden. Organisaties die activiteiten op dit gebied ontplooien kunnen mogelijk voor een subsidie in aanmerking komen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties