Resultaten

1 - 10 van de 220 Resultaten
Toon producten van Mook en Middelaar
 • Kind adopteren

  Als u een kind adopteert, neemt u de zorg en opvoeding over van de biologische ouders. U en het kind worden dan ook wettelijk familie van elkaar.  Om een adoptie aan te vragen, doet u een verzoek bij de rechtbank. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

 • Afval doorzoeken

  Sorteeranalyse Een bedrijf kan bij de gemeente een vergunning aanvragen om steekproefsgewijs afval te doorzoeken. Hierbij wordt een beeld gevormd welk soort afval en welke hoeveelheid hiervan wordt aangeboden. Dit wordt een sorteeranalyse genoemd. Wat zit er in de container... veel glas, papier, gft. Wanneer men weet wat er wordt aangeboden kan een nog beter beleid worden vastgesteld. Hoe weet u wanneer er een sorteeranalyse wordt uitgevoerd? U als burger kunt merken wanneer er een sorteeranalyse wordt uitgevoerd omdat uw container reeds eerder is geleegd dan de andere in uw straat. Deze behoort dan tot de streekproef. Het betreffende bedrijf dient in het bezit te zijn van een vergunning.

 • Afval, klein chemisch afval

  Klein chemisch afval (KCA) kunt u gescheiden inleveren op de milieustraat. KCA bevat stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu en uw gezondheid. Daarom is het beter voor ons allemaal als u klein chemisch afval gescheiden inlevert. Gescheiden inzameling is ook nodig om de veiligheid van onze inzamelaars te waarborgen. Zij kunnen zich anders prikken aan gebruikte injectienaalden of in aanraking komen met gevaarlijke, bijtende stoffen. Ook bevat KCA vaak nog waardevolle grondstoffen. Kijk op onderstaand overzicht welke producten onder klein chemisch afval vallen: Huishouden Batterijen Bestrijdingsmiddelen/insecticiden Lampenolie Petroleum Spaarlampen/energiezuinige lampen TL-lampen Vloeibare gootsteenontstopper Medicijnkastje  Medicijnen  Kwikthermometers  Injectienaalden Medicijnen kunt u ook bij de apotheek inleveren Doe-het-zelf Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen Bij het verven gebruikte producten zoals terpetine, verfverdunner, kwastreiniger, ontharder en wasbenzine Kwikschakelaars zoals 'niet-digitale' verwarmingsthermostaten, kwikschakelaars in alarmapparatuur Hobby Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur Fotofixeer Foto-ontwikkelaar Zoutzuur Vervoer Accu's Benzine Motorolie, afgewerkte olie, remolie Oliefilter

 • Afval, glas

  Glas-afval kan gescheiden worden ingezameld in één van de glasbakken in de gemeente. U mag al het glas in de glasbak storten, behalve: vlakglas (zoals ruiten en spiegels) kristalglas vuurvast glas zoals ovenschalen en theeglazen gloeilampen, spaarlampen en tl-buizen porselein Deze soorten glas kunt u inleveren bij de milieustraat. Porselein kunt u weggooien bij het restafval. Locaties glascontainers: Middelaar (Kerkplein) Molenhoek (Prinsenweg) Mook (Beatrixstraat, winkelcentrum) Plasmolen (hoek Witteweg, Riethorsterweg) Milieustraat

 • Afvalstoffenheffing

  De vervuiler betaalt De gemeente zorgt wekelijks voor het ophalen van huisvuil, waarbij om de twee weken zowel rest-afval, gft-afval en PMD-afval (plastic, blik en drankkarton) wordt ingezameld. Het ophalen, afvoeren en verwerken van de diverse soorten afval is een dure aangelegenheid. De kosten worden verhaald door middel van deze belasting. Als uitgangspunt geldt: "De vervuiler betaalt". Betalen per kilo Het huisvuil wordt gewogen en per kilo afgerekend. Het aangeboden gewicht is gekoppeld aan het perceel (de woning) van waaruit het afval wordt aangeboden. Daarom is elke container voorzien van een chip, welke tijdens het legen van de container door de computer in de vuilniswagen wordt gelezen. De boordcomputer registreert het gewicht. Containers Bij elk perceel / woning behoort een vaste set containers: Een grijze container voor REST-afval en een groene container voor GFT-afval. Ingeval van hoogbouw of andere specifieke omstandigheden kan afval worden ingezameld door middel van verzamelcontainers. Wordt gebruik gemaakt van een (of meerdere) verzamelcontainers dan wordt wekelijks het gemiddelde aangeboden gewicht toegerekend aan die percelen / woningen welke gebruik maken van die verzamelcontainer(s).  

 • Alarmsysteem installeren

  Als u een alarmsysteem wilt installeren, hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Drank- en horecavergunning

  Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente. Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen. Geen vergunning nodig In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen: supermarkt levensmiddelenwinkel snackbar (gebruik elders dan ter plaatse) traiteur  tabakspeciaalzaak U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven. Artikel 3 van de Drank-& Horecawet bepaald dat het verboden is zonder daartoe strekkende vergunning van burgemeester en wethouders het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen. De aanvraag voor vergunning geldt met name voor horecabedrijven, kantines, of bedrijfsrestaurants en slijterijen. In artikel 35 van de Drank-& Horecawet is de bepaling opgenomen dat de burgemeester tav het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank op aanvraag ontheffing kan verlenen van het in artikel 3 van de Drank- & Horecawet gestelde verbod. Dit geldt voor bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard. De aanvraag kan door een ieder worden gedaan. De aanvraag voor de ontheffing geldt o.a. voor evenementen waarvoor een evenementenvergunning wordt verleend.

 • Antenne of schotelantenne plaatsen

  Als u een antenne of schotelantenne wilt plaatsen, hebt u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of dit voor u geldt.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties