Resultaten

1 - 10 van de 179 Resultaten
Toon producten van Nijkerk
 • Marktplaats aanvragen

  Als u een plaats op de markt wilt hebben, dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Dit geldt voor alle soorten markten: dagmarkt weekmarkt jaarmarkt (bijvoorbeeld een kerstmarkt)

 • Evenement organiseren

  LET OP: Lees alles over het organiseren evenmenten en het Cororonavirus Wilt u een sportwedstrijd, evenement, popconcert, braderie of rommelmarkt organiseren? U hebt dan een evenementenvergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen bij het loket bouwen, wonen en vergunningen. De gemeente kan onder specifieke voorwaarden een vergunning verlenen. Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

 • Bouwwerk, gereedmelding

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

 • Seksbedrijf starten

  Als u een seksbedrijf wilt starten, overlegt u eerst met de gemeente of dit kan en of u een vergunning nodig hebt. Ook wanneer uw seksbedrijf wordt overgenomen of stopt, meldt u dit bij de gemeente. Seksbedrijven zijn bijvoorbeeld: seksbioscopen bordelen escortbedrijven erotische massagesalons

 • Naamswijziging achternaam

  Als u uw achternaam of die van uw kind wilt veranderen, checkt u eerst in de brochure Naamswijziging van Justis of dit kan. Justis is de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Justis.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Bijen houden

  U mag niet zomaar bijen houden als hobby of vanwege uw beroep. Bijen zijn beschermde dieren en kunnen overlast bezorgen in uw omgeving. Het is daarom verboden bijen te houden: binnen een afstand van 30 meter van een woning of andere gebouwen waar overdag mensen zijn (kantoren, scholen); binnen een afstand van 30 meter van de openbare weg. Als u toch bijen wilt houden, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen? Dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de commissie ruimtelijke kwaliteit. Deze commissie beoordeelt of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen. De eisen kunt u bekijken in de welstandsnota en in de beeldkwaliteit plannen van de gemeente. De welstandsnota kunt u downloaden onder 'openbare documenten'. Welstandskaart De welstandskaart geeft een overzicht waar wél en waar géén welstandsbeleid van toepassing is. Welstand wordt op deze manier een kwestie van keuzes op hoofdlijnen als onderdeel van het ruimtelijk beleid. Met dit beleid geeft de gemeente aan op welke plekken de ruimtelijke kwaliteit een algemeen belang vertegenwoordigt. Op andere plekken wordt juist meer ruimte gegeven aan het particuliere belang van bewoner en/of eigenaar. Bij de afweging tussen ‘openbaar’ en ‘privé’ wil de gemeente meer ruimte geven aan initiatieven van inwoners van de gemeente Nijkerk. U kunt de welstandskaart downloaden onder 'openbare documenten'. Welstandsregimes In de welstandsnota wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende welstandsregimes: Welstandsvrij: voor deze gebieden geldt geen beoordeling (meer) door de commissie Ruimtelijke kwaliteit; Beperkt welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving (de stedenbouwkundige benadering); Regulier welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, maar ook als zelfstandig object (de architectonische benadering); Bijzonder welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, als zelfstandig object en voor wat betreft de details van het gebouw (de esthetische benadering). Het verschil tussen de welstandsregimes heeft te maken met een beoordeling op één, twee of maximaal drie schaalniveaus: omgeving, gebouw en detail.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. Vergunning of melding U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. 

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties