Resultaten

1 - 10 van de 140 Resultaten
Toon producten van Noord-Brabant
 • PMWP - Robuuste en toekomstbestendige watersystemen, subsidie

  Waterschappen kunnen voor bovengenoemde projecten een subsidie ontvangen.

 • Buurtfonds - Buurtcultuur, subsidie

  De provincie wil buurtcultuurprojecten stimuleren omdat deze de leefbaarheid in buurten versterken.

 • Cultureel erfgoed - Instandhouding molens, subsidie

  Moleneigenaren kunnen voor projecten die zorgen voor het in stand houden van molens een subsidie ontvangen.

 • Hedendaagse cultuur - Makersregeling, subsidie

  Gemeenten kunnen voor projecten die de ontwikkeling van makers in de kunst- en cultuursector stimuleren, een subsidie ontvangen.

 • Landbouw innovatie, subsidie

  De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen. Ook natuurlijke personen/particulieren kunnen aanvragen, mits zij deelnemen aan een samenwerkingsverband waarvan ten minste één rechtspersoonlijkheid bezit.

 • Natuurnetwerk - Kavelruil, subsidie

  Organisaties en particulieren kunnen voor projecten die zorgen voor kavelruil een subsidie ontvangen.

 • Bijdrageregeling interbestuurlijk programma Zuidoostelijke zandgronden Limburg Noord-Brabant, subsidie

  Een bijdrage kan worden aangevraagd door de gemeenten 's-Hertogenbosch, Venray, Eersel, Bladel en Deurne en waterschap Aa en Maas.

 • Ontgrondingsvergunning

  Iedereen die de bodem gaat afgraven voor bijvoorbeeld de aanleg van een vijver of de winning van zand, klei of grind voor de bouw heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn: zandwinning, waterberging, natuurontwikkeling

 • Hedendaagse cultuur - Cultuurprojecten van ten minste nationaal belang, subsidie

  Privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen voor projecten die zorgen voor het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang een subsidie ontvangen.

 • Risico's zware ongevallen, informatieplicht

  Voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen gelden verschillende informatieplichten. Welke informatieplicht een bedrijf heeft, is afhankelijk van het soort bedrijf. Er zijn lagedrempelinrichtingen en hogedrempelinrichtingen. Of uw bedrijf een lagedrempel- of hogedrempelinrichting is, heeft te maken met de hoeveelheid gevaarlijke stof dat aanwezig is in het bedrijf.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties