Resultaten

1 - 10 van de 132 Resultaten
Toon producten van Noord-Brabant
 • Natuurnetwerk - verwerving, functiewijziging en inrichting NNB (niet zijnde EVZ), subsidie

  Organisaties en particulieren kunnen voor projecten die zorgen voor de realisatie van nieuwe natuur (niet zijnde EVZ) in Noord-Brabant een subsidie ontvangen.

 • PMWP - Robuuste en toekomstbestendige watersystemen, subsidie

  Waterschappen kunnen voor bovengenoemde projecten een subsidie ontvangen.

 • Buurtfonds - Buurtcultuur, subsidie

  De provincie wil buurtcultuurprojecten stimuleren omdat deze de leefbaarheid in buurten versterken.

 • Flexwoningen, subsidie

  Woningcorporaties en particuliere initiatiefnemers met rechtspersoonlijkheid kunnen een subsidie ontvangen voor projecten die zich richten op op activiteiten in de planvoorbereidingsfase, die nodig zijn voor het doorlopen van een planprocedure om flexwoningen te kunnen realiseren. 

 • Landbouw innovatie, subsidie

  De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen. Ook natuurlijke personen/particulieren kunnen aanvragen, mits zij deelnemen aan een samenwerkingsverband waarvan ten minste één rechtspersoonlijkheid bezit.

 • Natuurnetwerk - Kavelruil, subsidie

  Organisaties en particulieren kunnen voor projecten die zorgen voor kavelruil een subsidie ontvangen.

 • Ontgrondingsvergunning

  Iedereen die de bodem gaat afgraven voor bijvoorbeeld de aanleg van een vijver of de winning van zand, klei of grind voor de bouw heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn: zandwinning, waterberging, natuurontwikkeling

 • Hedendaagse cultuur - Cultuurprojecten van ten minste nationaal belang, subsidie

  Privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen voor projecten die zorgen voor het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang een subsidie ontvangen.

 • Risico's zware ongevallen, informatieplicht

  Voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen gelden verschillende informatieplichten. Welke informatieplicht een bedrijf heeft, is afhankelijk van het soort bedrijf. Er zijn lagedrempelinrichtingen en hogedrempelinrichtingen. Of uw bedrijf een lagedrempel- of hogedrempelinrichting is, heeft te maken met de hoeveelheid gevaarlijke stof dat aanwezig is in het bedrijf.

 • Onttrekken grondwater of infiltratie water, schadevergoeding

  Eigenaren of gebruikers van niet-verplaatsbare goederen die schade hebben geleden door het onttrekken van grondwater of door infiltratie van water waarvoor een vergunning is verleend, kunnen de schade verhalen op de veroorzaker van de schade. Mogelijke vormen van schade zijn: schade aan gewassen aan veedrenkputten aan bossen  aan gebouwen aan ecologische waarde

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties