Resultaten

1 - 10 van de 125 Resultaten
Toon producten van Noordoostpolder
 • Afval inzameling

  In Noordoostpolder zamelt HVC huis aan huis het afval gescheiden in. Op de afvalkalender en de HVC afval-app ziet u wanneer u welk afval aan de weg kunt zetten. Woont u in een buurt met ondergrondse containers, dan kunt u uw afval daarin kwijt. U heeft hiervoor een milieupas nodig.

 • Antireclamesticker

  Wilt u geen ongeadresseerde reclame en/of huis-aan-huis bladen meer ontvangen? Haal dan een nee/ja of nee/nee sticker in het gemeentehuis en plak deze op uw brievenbus.

 • Onroerendezaakbelasting en WOZ-waarde

  Heeft u een eigen woning of een bedrijfspand, zoals een winkel of kantoor, of een stuk grond? Of maakt u gebruik van een bedrijfspand? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente. De WOZ-waarde van uw pand bepaalt hoe hoog die belasting is. Deze WOZ-waarde stelt de gemeente jaarlijks vast. Op de aanslag van de gemeentebelastingen die u ieder jaar van ons krijgt, vindt u ook deze WOZ-beschikking. Via het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van woningen opvragen.

 • Toeristenbelasting

  Bent u exploitant van een hotel, bed & breakfast, bungalowpark, camping of jachthaven? Of biedt u op een andere manier onderdak aan mensen van buiten de gemeente Noordoostpolder en krijgt u daarvoor betaald? Dan moet u toeristenbelasting betalen. U mag deze belasting doorberekenen aan uw gasten. Vermeld dit dan wel op de factuur. Hoeveel toeristenbelasting u af moet dragen, vindt u op de aanslag die wij u jaarlijks sturen.

 • Uw gemeentebelastingen online inzien

  Wilt u de aanslag van uw gemeentebelastingen online bekijken? Maak dan een account aan op mijnoverheid.nl. U krijgt uw aanslag dan voortaan digitaal toegestuurd en kunt op elk moment terugvinden hoeveel u moet betalen.

 • Rioolheffing

  Is uw woning of bedrijfspand direct of indirect aangesloten op het riool? Dan betaalt u rioolheffing. Daarmee onderhoudt de gemeente de riolering in de Noordoostpolder. U krijgt hiervoor jaarlijks een aanslag. Op de aanslag staan ook de andere gemeentebelastingen die u moet betalen.

 • Kwijtschelding van gemeentebelastingen

  Is uw inkomen laag en heeft u geen eigen vermogen? Dan hoeft u misschien de gemeentelijke belastingen maar voor een deel of helemaal niet te betalen. Dit heet kwijtschelding. U kunt kwijtschelding aanvragen voor onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Nieuw in 2018 is dat de kostendelersnorm op grond van de Participatiewet van toepassing is op een verzoek om kwijtschelding.

 • Aangifte van geboorte

  Is uw kind geboren in de gemeente Noordoostpolder? Geef de geboorte dan binnen 3 dagen aan in het gemeentehuis. U kunt hiervoor online een afspraak maken.

 • Achternaam kiezen voor uw kind

  Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt: die van u of van uw partner. U geeft uw keuze aan bij de gemeente als u aangifte van geboorte doet. U kunt daarvoor een afspraak maken. Als u later nog meer kinderen samen krijgt, krijgen die dezelfde achternaam als het eerste kind.

 • Erkennen van een kind

  Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader wilt zijn, moet u het kind erkennen. U hoeft niet de biologische vader te zijn. Ook als u duomoeder wilt zijn, moet u het kind erkennen. U regelt erkenning van een kind in het gemeentehuis. U kunt een kind niet erkennen als het al 2 ouders heeft.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties