Resultaten

1 - 10 van de 136 Resultaten
Toon producten van Noordoostpolder
 • Afval inzameling

  In Noordoostpolder zamelt HVC huis aan huis het afval gescheiden in. Op de afvalkalender en de HVC afval-app ziet u wanneer u welk afval aan de weg kunt zetten. Woont u in een buurt met ondergrondse containers, dan kunt u uw afval daarin kwijt. U heeft hiervoor een milieupas nodig.

 • Antireclamesticker

  Wilt u geen ongeadresseerde reclame en/of huis-aan-huis bladen meer ontvangen? Haal dan een nee/ja of nee/nee sticker in het gemeentehuis en plak deze op uw brievenbus.

 • Onroerendezaakbelasting en WOZ-waarde

  Heeft u een eigen woning of een bedrijfspand, zoals een winkel of kantoor, of een stuk grond? Of maakt u gebruik van een bedrijfspand? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente. De WOZ-waarde van uw pand bepaalt hoe hoog die belasting is. Deze WOZ-waarde stelt de gemeente jaarlijks vast. Op de aanslag van de gemeentebelastingen die u ieder jaar van ons krijgt, vindt u ook deze WOZ-beschikking. Via het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van woningen opvragen.

 • Toeristenbelasting

  Bent u exploitant van een hotel, bed & breakfast, bungalowpark, camping of jachthaven? Of biedt u op een andere manier onderdak aan mensen van buiten de gemeente Noordoostpolder en krijgt u daarvoor betaald? Dan moet u toeristenbelasting betalen. U mag deze belasting doorberekenen aan uw gasten. Vermeld dit dan wel op de factuur. Hoeveel toeristenbelasting u af moet dragen, vindt u op de aanslag die wij u jaarlijks sturen.

 • Uw gemeentebelastingen online inzien

  Wilt u de aanslag van uw gemeentebelastingen online bekijken? Maak dan een account aan op mijnoverheid.nl. U krijgt uw aanslag dan voortaan digitaal toegestuurd en kunt op elk moment terugvinden hoeveel u moet betalen.

 • Rioolheffing

  Is uw woning of bedrijfspand direct of indirect aangesloten op het riool? Dan betaalt u rioolheffing. Daarmee onderhoudt de gemeente de riolering in de Noordoostpolder. U krijgt hiervoor jaarlijks een aanslag. Op de aanslag staan ook de andere gemeentebelastingen die u moet betalen.

 • Kwijtschelding van gemeentebelastingen

  Is uw inkomen laag en heeft u geen eigen vermogen? Dan hoeft u misschien de gemeentelijke belastingen maar voor een deel of helemaal niet te betalen. Dit heet kwijtschelding. U kunt kwijtschelding aanvragen voor onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Vanaf 2018 is de kostendelersnorm op grond van de Participatiewet van toepassing op een verzoek om kwijtschelding.

 • Aangifte van geboorte

  Is uw kind geboren in de gemeente Noordoostpolder? Geef de geboorte dan binnen 3 dagen aan in het gemeentehuis. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken.

 • Achternaam kiezen voor uw kind

  Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt: die van u of van uw partner. U geeft uw keuze aan bij de gemeente als u aangifte van geboorte doet. U kunt daarvoor een afspraak maken. Als u later nog meer kinderen samen krijgt, krijgen die dezelfde achternaam als het eerste kind.

 • Erkennen van een kind

  Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. De vader of duomoeder moet eerst het kind erkennen om juridisch gezien de ouder te worden van het kind. De persoon die het kind erkend hoeft niet de biologische ouder te zijn. U regelt erkenning van een kind in het gemeentehuis. U kunt een kind niet erkennen als het al 2 ouders heeft.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties