Resultaten

1 - 10 van de 323 Resultaten
Toon producten van Noordwijk
 • Paspoort of identiteitskaart vermist of gestolen

  U hoeft geen aangifte te doen bij de politie, bij de aanvraag van uw nieuwe reisdocument vult u namelijk een verklaring van vermissing in.

 • Overlijden in het buitenland, aangifte

  De gemeente verwerkt het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). Zo zijn alle overheidsorganisaties automatisch op de hoogte.

 • Klacht over de gemeente indienen

  De gemeente kan u vragen om meer uitleg. Dit kan ook mondeling.

 • Schoolvakanties

  Ons land is verdeeld in 3 regio’s: Noord, Midden en Zuid. Gemeente Noordwijk valt onder de regio Midden.

 • Afvalinzameling, frituur- en oliebollenvet

  Oud vet is een afvalstof die weer kan worden hergebruikt. Het dient onder andere als biobrandstof (biodiesel) of als halffabrikaat voor kunststoffen, oplos- en smeermiddelen.

 • Spoednummers

  Heeft u nu hulp nodig? Bijvoorbeeld van de politie, brandweer en medische diensten? Of bij huiselijk geweld en zelfmoordgedachten? Kijk dan op de website van de GGD Holland Midden voor een overzicht van spoednummers die u kunt bellen. Ga naar ggdhm.nl

 • Kinder- en peuteropvang

  Organisaties voor kinder- en peuteropvang dienen zich aan bepaalde wetten en regels te houden. Deze staan in de Wet kinderopvang.

 • Onderwijshuisvesting, melden van schade

  Het schoolbestuur of de schooldirectie moet elke schade direct aangeven bij de politie en melden bij de gemeente Noordwijk. Na overleg en overeenstemming met de gemeente Noordwijk en de verzekeraar, mag de eventuele schade worden hersteld.

 • Volledige leerplicht en kwalificatieplicht

  Uw kind is volledig leerplichtig van 5 tot en met 16 jaar. Daarna volgt de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt tot uw kind een diploma heeft of tot uw kind 18 jaar is.

 • Bezorgklachten

  De gemeente publiceert wekelijks de gemeenteberichten in De Noordwijker en het Noordwijkerhouts Weekblad. Als u geen weekblad heeft ontvangen, kunt u de gemeenteberichten op onze website bekijken.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties