Resultaten

1 - 10 van de 99 Resultaten
Toon producten van Nuenen, Gerwen en Nederwetten
 • Milieustraat

  De milieustraat is de plek waar u uw (grof) afval kunt brengen. Daar wordt het gescheiden ingezameld in grote containers. ​De milieustraat is bedoeld voor inwoners van de gemeente Nuenen. Als u afval inlevert, moet u uw milieupas laten zien. Openingstijden dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur; zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur; van 6 april tot en met 30 september  op woensdag van 13.00 uur tot 20.00 uur Een aantal afvalsoorten kunt u 24 uur per dag gratis brengen naar de milieustraat, kijk in de Digitale afvalkalender 2019 om te weten welke dat zijn. Adres De Huufkes 48-50 5674 TM Nuenen Telefoonnummer: (040) 283 73 83 

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente heeft als taak om bij alle woningen afval op te halen. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken. Sinds 1 januari 2018 krijgt u het aanslagbiljet, een eventuele herinnering en aanmaning alleen nog digitaal via de Berichtenbox bij MijnOverheid.

 • Drank- en horecavergunning

  Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente. Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen. Geen vergunning nodig In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen: supermarkt levensmiddelenwinkel snackbar traiteur  tabakspeciaalzaak slijterij U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven. Informatie over alcohol schenken tijdens een evenement kunt u lezen op de pagina evenement organiseren.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  Het kan voorkomen dat u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen omdat u een laag inkomen en weinig spaargeld heeft. U kunt de gemeente dan vragen om kwijtschelding of een betalingsregeling. Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding dan kunt u een betalingsregeling aanvragen.

 • Belastingen en heffingen, teruggave

  Gaat u verhuizen naar een andere gemeente en heeft u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u in principe de betaalde afvalstoffenheffing en rioolrechten (ten dele) terugkrijgen.

 • Belastingen, betalingsregeling

  U kunt gemeentelijke belastingen in één keer betalen of in termijnen. Meestal mag u in termijnen betalen als u tijdelijk niet kunt betalen, bijvoorbeeld omdat u financiële problemen hebt. U kunt dan een betalingsregeling aanvragen. Als de gemeente akkoord gaat, mag u de gemeentelijke belastingen in termijnen betalen.

 • Bestemmingsplan bekijken

  Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of huren. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals: Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden? Hoe mag een stuk grond gebruikt worden? Mogen wegen worden aangelegd? Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied? Als u (ver)bouwplannen heeft welke bouwregels er ingevolge het bestemmingsplan voor u gelden. De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft. Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is? Dan kunt u de bestemmingsplannen bekijken bij de gemeente.

 • Planschade

  Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

 • Bestemmingsplan aanpassen

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is. Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

 • Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens over alle inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst of de politie. Of met organisaties als pensioenfondsen en woningcorporaties. U kunt alleen gegevens over uw adoptie, uw kind dat u ter adoptie hebt afgestaan of uw geslachtsverandering uit de BRP laten verwijderen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties