Resultaten

1 - 10 van de 204 Resultaten
Toon producten van Olst-Wijhe
 • Trouwboekje

  Wilt u een trouwboekje of partnerschapsboekje? U kunt kiezen uit verschillende uitvoeringen.

 • Zorgkosten

  Wij kennen een tegemoetkoming in zorgkosten. De tegemoetkoming in zorgkosten bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten van het verplicht eigen risico en/of een tegemoetkoming in de kosten van uw aanvullende ziektekostenverzekering.Tegemoetkoming verplicht eigen risicoHeeft u uw verplicht eigen ...

 • Pasfoto richtlijnen

  Voor de Nederlandse identiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart en rijbewijs) moet u een pasfoto inleveren. Dit moet een kleurenfoto zijn die aan strenge eisen voldoet.

 • Storten asbestafval

  Als particulier mag u in de gemeente Olst-Wijhe maximaal 35 m² asbestafval storten bij ROVA. Dit afval mag niet bij het huishoudelijke of grof afval worden gezet. 

 • Automatische incasso, machtigen of machtiging intrekken

  Via automatische incasso kunt u de gemeentelijke belastingen betalen. Hiervoor machtigt u de Regionale Belastingsamenwerking. Het bedrag van de aanslag wordt dan in termijnen automatisch afgeschreven van uw rekening. 

 • Huis-aan-huis kledinginzameling

  Naast de kledingbakken, zijn er jaarlijks vier huis-aan-huis kledinginzamelingen. Dit zijn eenmalige textielinzamelingen waarvoor vooraf inzamelzakken worden verspreid. Om een huis-aan-huis kledinginzameling te mogen houden, is een vergunning van de gemeente nodig. Hiervoor komen alleen goed...

 • Kringloopwinkel

  U kunt herbruikbare goederen naar Kringloopbedrijf Het Goed brengen. Zij kunnen de goederen ook bij u ophalen.

 • Leefbaarheidsbudget

  Wij stellen een leefbaarheidsbudget beschikbaar, voor initiatieven en projecten van onderop in brede zin. Vooral initiatieven die het economische, sociale en culturele leven in de regio versterken. Wij subsidiëren geen buurtfeesten en buurtbarbecues, maar projecten die toegank...

 • Straatversiering

  Wilt u uw straat versieren? Dat kan natuurlijk! Als u zich aan de regels (onder het tabblad voorwaarden) houdt, hoeft u niet bij ons te melden dat u uw straat versiert. En zo weet u zeker dat het veilig en verantwoord gebeurt.

 • Onroerendezaakbelastingen

  U betaalt een eigenarengedeelte onroerendezaakbelastingen als u eigenaar bent van een woning, bedrijfspand of grond. U betaalt een gebruikersgedeelte als u gebruiker bent van een bedrijfspand. Hoeveel u betaalt, hangt af van de WOZ-waarde van uw pand op de waardepeildatum 1 januari 2020 en d...

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties